życzenia dla Pani Sołtys z okazji…


Z okazji Dnia Sołtysa składamy
Pani Wiolecie Frydrych, Sołtysowi Trąbek Wielkich
najserdeczniejsze życzenia, pomyślności
oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących
naszej wsi i jej mieszkańców.
Życzymy zdrowia, radości, a także satysfakcji z życia
zarówno prywatnego jak i publicznego.
Pani Wiolu niech Twoja praca będzie owocna
i służy wszystkim przez długie lata.

Zarząd Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”
w Trąbkach Wielkich
Prezes Wiesław Kempa

Trąbki Wielkie 11.03.2021r.

The following two tabs change content below.