Fotograficzna kronika 1973-2013 cz.III

Fotograficzna kronika 1973-2013 cz.III

instr