Fotograficzna kronika 1973-2013 cz.I

Fotograficzna kronika 1973-2013 cz.I

instr