Konkurs dla organizacji pozarządowych

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 w Gminie Trąbki Wielkie w 2022 roku

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

1.       Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1057), zwanej dalej „ustawą”.

2.       Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3.       Uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

I.  RODZAJE ZADAŃ

1. Zadania z zakresu inicjatyw kulturalnych – planowana wysokość środków 20.000 zł

·         organizacja imprez, warsztatów i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, mających na celu rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz integrację mieszkańców;

·         Przedsięwzięcia aktywizujące osoby starsze.

2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowana wysokość środków 10.000 zł

·         zadania mające na celu wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zadania służące poprawie aktywności fizycznej mieszkańców gminy.

3. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – planowana wysokość środków 10.000 zł

·         zadania obejmujące organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach artystyczno- terapeutycznych i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 03 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Miejscem składania ofert jest: Punkt podawczy na parterze w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „Oferta na realizację zadania publicznego 2022. ZADANIE NR …..”.

Druki do pobrania

Karta oceny oferty 2022
Wzór oferty realizacji zadania publicznego – zał_ 1(3)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie 2022

 

Zarządzenie

Zarządzenie 54.2022

Rywalizacja seniorów – już w lipcu!

Z dużą przyjemnością pragnę poinformować, że Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku podjęło działania organizacyjne i kolejna już V Wojewódzka Seniorada LZS odbędzie się w Skarszewach 9 lipca 2022 (sobota).

Z chwilą otrzymania od organizatora regulaminu natychmiast to Wam przekażę. Natomiast z ustnych informacji jakie posiadam, wiem że program Seniorady będzie podobny jak w 2021 roku.

Jednocześnie Powiatowa Rada ds. Sportu i Rekreacji w Pruszczu Gdańskim w swym ostatecznym posiedzeniu, podjęła decyzję o organizacji I Powiatowej Seniorady, która odbędzie się 17 lipca br. w Trąbkach Wielkich.

A zatem zapraszam do zarezerwowania sobie tych terminów oraz podjęcia treningów celem odpowiedniego przygotowania się do startu.

Pozdrawiam Prezes GZ LZS w Trąbkach Wielkich

Roman Zielke

Między nami Mastersami – fanpage

Wiesław Kempa, ur. 20.04.1951, reprezentuje Trąbki Wielkie. Notowany od MP 1996 w Szczecinku, gdzie zajął szóste miejsce w pchnięciu kulą. Sportowiec, zawodnik, wybitny działacz, kronikarz, pisarz, fotograf. Popularny Wiesiek, współorganizator wielu znakomitych mitingów w Trąbkach Wielkich, w których też wielokrotnie uczestniczyłem. Dobrym pomysłem okazało się przeniesienie zawodów /w latach jesień 1996 do wiosny 2004/ ze stadionów trójmiejskich do Trąbek Wielkich ( gmina odległa od Gdańska o 25 km). Imprezom nadano atrakcyjną oprawę i przebieg. Otwarciu – zapalenie znicza, a zakończeniu towarzyszyło ognisko, grochówka z kuchni polowej oraz … pieczony prosiak w scenerii „Leśnej gawry” czy pól golfowych w Postołowie ,gmina Trąbki Wielkie/. Wszystko to sprawiło, że zawody w Trąbkach Wielkich gromadziły coraz liczniejsze grono uczestników z całego kraju. Organizatorzy zawodów zaproponowali rywalizację w kategorii OPEN w poszczególnych konkurencjach, a klasyfikację ustalano w oparciu o tabele wyników dla weteranów. Zwycięzców konkurencji nagradzano medalami. Puchary wręczano w blokach sportowych: rzuty, biegi i skoki oraz chód sportowy. Ciekawą formą współzawodnictwa, było współzawodnictwo sportowe małżeństw. Organizatorzy tych imprez, zarówno Klub, jak i miejscowy Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymywali od uczestników wiele wyrazów uznania i życzliwej sympatii. Ważnym akcentem imprez był udział w nich, jako gości honorowych, byłych gdańskich olimpijczyków: Jana Kielasa, Kazimierza Zimnego, Lecha Boguszewicza, Kazimierza Kropidłowskiego, Jarosławy Jóźwiakowskiej, Bernadetty Blechacz. Ta ostatnia, często startowała jako zawodniczka. Zawodom towarzyszyło grono władz samorządowych: gminy, powiatu i województwa. Stronę promocyjną i medialną zapewniała lokalna prasa oraz telewizja
Z uwagi na problemy zdrowotne Wiesiek uczestniczy w zawodach jako współorganizator, kronikarz i fotograf.
Naszemu koledze życzymy zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów.
Wiele historycznych fotografii…dziękuję Sylwek, dziękuję Wiesiu.
Kilka ciekawych informacji z prasy.
Wiesław Kempa
W 2021 roku obchodził 50 -lecia działalności społecznej w krzewieniu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji na rzecz mieszkańców ziemi pomorskiej, a od 2011 także na rzecz seniorów w stowarzyszeniu ludowe zespoły sportowe. Hobby do fotografika i
kronikarstwo. Autor wielu kronik związanych z turystyką, sołectwem i Klubem Seniora Zawsze Młodzi “” w Trąbkach Wielkich. Za swą pracę społeczną doceniony i uhonorowany wieloma odznaczeniami, medalami w tym Złotym Krzyżem Zasługi.
Jan Trofimowicz
Zabytkową tablicę Wojewódzkiej Komisji Turystyki Wiejskiej, która działała przy Radzie Wojewódzkiej LZS w Gdańsku “odkopał” w swoich zbiorach Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich. Ta tablica – godło WKTW w Gdańsku było znakiem rozpoznawczym turystów gdańskich podczas wielu zlotów turystycznych, rajdów rowerowych i samochodowych a także innych wydarzeń turystyczno krajoznawczych i rekreacyjno – sportowych… Nazwę Neptun nosił także Wojewódzki Rolniczy Klub Sportowy, który założono w 1969 i posiadał on różne punkty treningowe w każdym powiecie województwa gdańskiego. Działały wówczas m.in sekcje: LA, kolarstwa, piłki siatkowej, piłki nożnej, jeździectwa, zapasów, wioślarstwa, łucznictwa, strzelectwa, podnoszenia ciężarów i turystyczna oraz wiele innych. Godło prezentuje wieloletni Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku oraz Pomorskiego Zrzeszenia LZS- Honorowy
Dziennik Bałtycki 5052020
Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej nas w mediach, także dzięki dużej aktywności w swoich regionach naszych zawodniczek i zawodników. Jednym z takich przykładów jest niewątpliwie Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich, jeden z inicjatorów powstania Pomorskiego Klubu Weteranów Lekkiej Atletyki, z którym obszerny wywiad pod koniec kwietnia opublikował Dziennik Bałtycki. W tym ciekawym materiale nasz Kolega szeroko opowiada m.in. o swoich wielkich pasjach – sportowej i fotograficznej. Znaczna część wywiadu poświęcona jest właśnie tematom lekkiej atletyki weteranów. Dziękujemy i gratulujemy!

Zgłoś swoje boisko i wygraj bilety na finał Fortuna Pucharu Polski!


Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej z całego serca zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym – Puchar 1000 Boisk, w ramach którego tworzymy wielką piłkarską mapę Polski. Zapraszamy do zgłaszania swoich boisk.

Co można wygrać?

20 podwójnych wejściówek na finał Fortuna Pucharu Polski, w którym 2 maja zmierzą się Lech Poznań i Raków Częstochowa.

Jak wygrać?

Zrób zdjęcie boiska w swojej okolicy.
Wejdź na https://puchar1000boisk.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy dołączając zdjęcie.
Czekaj na wyniki i wygraj 2 bilety na finał Fortuna Pucharu Polski.

Jedyną zasadą jest to, iż zdjęcie musi być swojego autorstwa. Udział w konkursie może wziąć każdy zainteresowany, im więcej zgłoszeń, tym większe szanse na wygranie.

W związku z powyższym, zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie. Zwracamy się również z prośbą o wstawienie informacji na stronę internetową, bądź social mediów Szkoły. Czy jest taka możliwość?

Poniżej przedstawiam proponowaną treść ogłoszenia:

KONKURS SPORTOWO-FOTOGRAFICZNY

Pokaż, gdzie grasz w piłkę i wygraj bilety na finał Fortuna Pucharu Polski! PZPN robi wielką mapę boisk w ramach konkursu Puchar 1000 Boisk.

Zrób zdjęcie stadionu, boiska albo nawet klepiska, na którym grasz w piłkę. Liczy się każde zdjęcie!

Co można wygrać?

1. Podwójne bilety na finał Fortuna Pucharu Polski (2 maja 2022 r.)

Jak wygrać?

1. Zrób zdjęcie boiska w swojej okolicy.
2. Wejdź na https://puchar1000boisk.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy dołączając zdjęcie.
3. Czekaj na wyniki i wygraj 2 bilety na finał Fortuna Pucharu Polski.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na wygranie.