Uwaga! Finał Centralny XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej on-line

W dniach 6-7 listopada przeprowadzony zostanie Finał Centralny XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. Odbędzie się on on-line. Szczegóły w Regulaminie (górna belka na naszej stronie). Zachęcamy wszystkich do udziału. Liczymy na Was. Tym bardziej, że będzie to wydarzenie historyczne — po raz pierwszy nasza olimpiada odbędzie się on-line.
6 listopada o godz. 19.00 odbędzie się test — test zostanie przeprowadzony na platformie Google Forms. Składać się będzie jak zwykle z 60 pytań — 20 dotyczy wiedzy krajoznawczej o walorach Polski i Karpat, 20 wiedzy o Unii Europejskiej i 20 o walorach krajoznawczych i historii Republiki Federalnej Niemiec. Do finału ścisłego zakwalifikuje się 6 najlepszych uczestników. Finał ten odbędzie się 7 listopada o godzinie 17.00 i zostanie przeprowadzony na platformie Skype.
Przy regulaminie załączony jest formularz zgłoszeniowy, prosimy o wypełnienie go i wysłanie na adres e-mailowy: boguslaw.brzozowski@lzs.pl lub pawel.ratkowski@lzs.pl. w terminie do 31.10.2020 r.

Załącznik nr 1 Olimpiada LZS 2020 -formularz

Regulamin

III EDYCJA POMORSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY OBYWATELSKIEJ „SENIOR OBYWATEL” IM. PAWŁA ADAMOWICZA

Starosta Gdański, Burmistrz i Rada Seniorów Miasta Pruszcz Gdański zapraszają Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia zamieszkujących na terenie powiatu gdańskiego do udziału w kolejnej – III edycji Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Pawła Adamowicza. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Celem olimpiady jest pogłębienie wiedzy obywatelskiej seniorów na temat Konstytucji RP i innych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki obywatelskie. Eliminacje powiatowe odbędą się 7.12.2020r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 i odbywać się będą w formule online. Każdy uczestnik otrzyma na adres swojej poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do testu. Czas na rozwiązanie tego testu będzie wynosił 30 minut. Laureaci eliminacji powiatowych rywalizować będą na szczeblu wojewódzkim.
Zapraszamy do zapoznania się z cyklem wykładów z dziedziny nauk społecznych zamieszczonymi na stronie internetowej Klubu Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”. Na ww. stronie można także zapoznać się z Regulaminem oraz innymi informacjami dotyczącymi III edycji Olimpiady.
Więcej informacji na temat olimpiady udzielają:

„Fundacja Barbary Średniawy”, email: barbara_sredniawa@wp.pl , tel.: 883 703 713 oraz koordynatorki z Pruszcza Gdańskiego (laureatki poprzednich edycji olimpiady):

Maria Kaszubska-Niedźwiedzka, email: mariakaszubska@wp.pl , tel.: 692 016 655

Krystyna Szulc, email: krystyna.szulc@wp.pl , tel.: 662 584 551
Materiały edukacyjne do samokształcenia, regulamin olimpiady oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są poniżej.