Władze

Kadencja 2012-2015
ZARZĄD GMINNEGO ZRZESZENIA LZS
PREZES Roman Zielke
WICEPREZES d/s SPORTOWYCH Tomasz Kempa
WICEPREZES d/s ORGANIZACYJNYCH Jan Trofimowicz
SKARBNIK Adam Leszczyński
SEKRETARZ Wiesław Kempa

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA Małgorzata Kujawska
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Sebastian Zielke
SEKRETARZ Małgorzata Zielke

Kadencja 2006 -2011
ZARZĄD GMINNEGO ZRZESZENIA LZS
Prezes Jan Trofimowicz
Wiceprezes d/s organizacyjnych Roman Zielke
Wiceprezes d/s sportowych Tomasz Kempa
Skarbnik Mirosław Stępowski
Sekretarz Wiesław Kempa

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Sylwester Maliszewski
Z-ca Przewodniczącego Stanisław Czajkowski
Sekretarz Małgorzata Kujawska

Kadencja 2000 – 2005
Zarząd Rady Gminnej LZS
Przewodniczący Marian Antoni Płotka
Wiceprzewodniczący Romuald Dunst
Sekretarz Andrzej Gralla

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Józef Sroka
Członek Ptach Jerzy
Członek Tomasz Kempa