Władze

Kadencja 2012-2015
ZARZĄD GMINNEGO ZRZESZENIA LZS
PREZES Roman Zielke
WICEPREZES d/s SPORTOWYCH Tomasz Kempa
WICEPREZES d/s ORGANIZACYJNYCH Jan Trofimowicz
SKARBNIK Adam Leszczyński
SEKRETARZ Wiesław Kempa

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA Małgorzata Kujawska
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Sebastian Zielke
SEKRETARZ Małgorzata Zielke

Kadencja 2006 -2011
ZARZĄD GMINNEGO ZRZESZENIA LZS
Prezes Jan Trofimowicz
Wiceprezes d/s organizacyjnych Roman Zielke
Wiceprezes d/s sportowych Tomasz Kempa
Skarbnik Mirosław Stępowski
Sekretarz Wiesław Kempa

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Sylwester Maliszewski
Z-ca Przewodniczącego Stanisław Czajkowski
Sekretarz Małgorzata Kujawska

Kadencja 2000 – 2005
Zarząd Rady Gminnej LZS
Przewodniczący Marian Antoni Płotka
Wiceprzewodniczący Romuald Dunst
Sekretarz Andrzej Gralla

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Józef Sroka
Członek Ptach Jerzy
Członek Tomasz Kempa

The following two tabs change content below.