Fotograficzna kronika 1973-2013 cz.II

Fotograficzna kronika 1973-2013 cz.II

instr