World Talks AIESEC Polska jest realizowany w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

gimmiedz016145W dniach 5 – 18 września 2016 roku Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka gości cztery studentki : dwie z Iranu, i po jednej z Indonezji i Rumunii. Wolontariusze realizują projekt edukacyjny World Talks AIESEC Polska.
W ramach projektu odbywają się warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z geografią, tradycjami oraz codziennymi czynnościami. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim i zapewniają atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając główny cel językowej edukacji na poziomie gimnazjum.
Fotorelacja przedstawia w kolejności uroczyste wręczenie aktów na stopień nauczyciela mianowanego Angelice Arym-Szwindowskiej oraz Ilonie Gielniak – Rolnickiej przez v-ce wójta Jana Wiczlinga, uroczyste powitanie Gości realizujących w gimnazjum program WORD TALKS AIESEC POLSKA, następnie odbyła się samo prezentacja osób realizujących program, tą cześć zakończył mini koncert pod kierunkiem Janusza Beyera z okazji inauguracji programu.
W drugiej części dyrektor Ewa Maria Tuz przedstawiła wszystkim gimnazjalistom kadrę pedagogiczną oraz personel techniczny z obsługi.
Po prezentacji swojej kadry dyrektor E.M Tuz spotkała się tylko z pierwszoklasistami którym przedstawiła zasady i obowiązki jakie obowiązują gimnazjum.
W tym czasie grupa uczniów z klas III-ch oprowadzili i zaprezentowali swoje gimnazjum. Gościom. Po zwiedzeniu opuścili mury gimnazjum i udali się na wycieczkę po Trąbkach Wielkich oraz zwiedzili Szkołę Podstawową im. Kunegundy Pawłowskiej.

info EM Tuz i foto wkempa

The following two tabs change content below.