Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS

kkamysz

21 maja w siedzibie PKOl w Warszawie odbył się XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS ponownie został wybrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Marek Cisek (woj. kujawsko-pomorskie). Wybrano także Radę Główną, w której znalazło się 16 osób.

Na swoim pierwszym posiedzeniu RG wybrała Prezydium: wiceprzewodniczącymi Zrzeszenia zostali: Marek Mazur (woj. łódzkie), Jan Zalewski (woj. podlaskie) i Józef Poterucha (woj. lubelskie), sekretarzem Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie), skarbnikiem Jacek Kucybała (woj. małopolskie), członkiem Andrzej Cywiński (woj. dolnośląskie). Zjazd przyjął program działania na kolejną kadencję (2016-2019) i zatwierdził zmiany w statucie Krajowego Zrzeszenia. Rozpoczęcie obrad Zjazdu poprzedziło otwarcie w Galerii Południowej Muzeum Sportu i Turystyki (parter siedziby PKOl) wystawy 70-lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych pod nazwą „Nasze dziedzictwo. Jesteśmy dumni z naszej historii”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Władysław Kosiniak-Kamysz i dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński.

Poza wymienionymi wyżej członkami prezydium do Rady Głównej wybrano następujące osoby: Maria Glazik (woj. kujawsko-pomorskie), Ryszard Chustecki (woj. lubuskie), Paweł Tomaszewski (woj. mazowieckie), Anna Kocińska-Scholz (woj. opolskie), Józef Krzywonos (woj. podkarpackie), Piotr Klecha (woj. pomorskie), Jacek Staniewski (woj. śląskie), Jerzy Kula (woj. świętokrzyskie), Waldemar Buszan (woj. warmińsko-mazurskie) i Tomasz Paciejewski (woj. zachodniopomorskie).
Wybrano także 6 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następujący sposób: zastępcy przewodniczącego Zygmunt Mularz (woj. podkarpackie) i Zdzisław Wawrzewski (woj. łódzkie), sekretarz Anna Kasprzyk (woj. opolskie), członkowie: Kazimierz Chrapczyński (woj. małopolskie), Zbigniew Michalak (woj. warmińsko-mazurskie) i Stanisław Ratajczak (woj. wielkopolskie).
Po sesji roboczej i powitaniu gości kilkanaście osób zostało uhonorowanych odznaczeniami i medalami. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i prof. Kajetan Hądzelek, przewodniczący Kapituły PKOl ds. Odznaczeń wręczyli medale PKOl „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” Mariuszowi Matławskiemu (trener saneczkarstwa ULKS „Łoś” Gołdap) — brązowy i Józefowi Blankowi (trener zapasów m.in. Jacka Fafińskiego, samorządowiec, burmistrz miasta Nowe Miasto Lubawskie) — srebrny.
Odznakę Honorową Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Primus in Agendo” (Pierwszy w Działaniu) otrzymali: Kazimierz Bodaszewski (woj. opolskie), Benedykt Czarnecki (woj. warmińsko-mazurskie), Jan Domek (woj. opolskie), Janusz Kamiński (woj. łódzkie), Szczepan Krajda (woj. łódzkie) i Józef Regulski (woj. małopolskie).
Medalami 70-lecia LZS uhonorowano: Mieczysława Baszko (woj. podlaskie), Ryszarda Chusteckiego (woj. lubuskie), Andrzeja Cywińskiego (woj. dolnośląskie), Marię Glazik (woj. kujawsko-pomorskie), Wacława Hurko (woj. lubelskie), Marka Jaczuna (woj. warmińsko-mazurskie), Magdalenę Kołodziejczak (woj. pomorskie), Władysława Kosiniak-Kamysza (woj. mazowieckie), Stanisława Kopcia (woj. zachodniopomorskie), Józefa Krzywonosa (woj. podkarpackie), Jacka Kucybałę (woj. małopolskie), Jerzego Kulę (woj. świętokrzyskie), Krzysztofa Piaska (woj. wielkopolskie), Józefa Poteruchę (woj. lubelskie), Andrzeja Sadloka (woj. śląskie), Pawła Tomaszewskiego (woj. mazowieckie), Zdzisława Wawrzewskiego (woj. łódzkie), Marka Ciska (woj. kujawsko-pomorskie), Mieczysława Gwiazdę (woj. dolnośląskie), Marię Tumanowicz (woj. zachodniopomorskie), Kazimierza Chrapczyńskiego (woj. małopolskie), Stefana Długosza (woj. mazowieckie), Zygmunta Mularza (woj. podkarpackie) i Janusza Kamińskiego (woj. łódzkie).

info wkempa, żródło KR LZS

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)