Program współpracy Gminy Trąbki Wielkie z OPP na 2018 rok

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

źródło UG Trąbki Wielkie

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)