Podsumowano XIX Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej

7 kwietnia 2017 w Gminnej Publicznej Bibliotece w Trąbkach Wielkich zostały ogłoszone wyniki XIX Gminnego Konkursu Kronikarskiego” O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Konkurs był oceniany w czterech kategoriach; organizacji pozarządowych, szkolnych i jednostek samorządowych sołeckich oraz stron internetowych sołectw. Do konkursu zostało zgłoszonych 24 kroniki oraz 8 stron internetowych.
Ceremonię ogłoszenia wyników rozpoczął dyrektor GPB w Trąbkach Wielkich który serdecznie przywitał wójta Błażeja Konkola, przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Leszczyńskiego, przewodniczącego komisji oceniającej kroniki Romana Ciesielskiego, radnych Wioletę Frydrych i Piotra Zarzyckiego, sołtysów Irenę Kuchnowską z Mierzeszyna , Krystiana Sadowskiego z Kłodawy, Barbarę Morawska z Granicznej Wsi, Agnieszkę Rogalską , kronikarzy i przybyłych Gości .
Po powitaniu na scenę został zaproszony zespół Duo Concentrate. Po wysłuchaniu dwóch utworów Leszek Orczykowski rozpoczął oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. Do wręczenia nagród i dyplomów poprosił wójta Błażeja Konkola i przewodniczącego Zbigniewa Leszczyńskiego.
W kategorii stron internetowych najwyżej została oceniona strona sołectwa Mierzeszyn -autor Paulina Papis, IIm Sobowidz -Joanna Sopata, III m. Trąbki Wielkie ( www. kronika Trąbki Wielkie) – Wiesław Kempa. Na kolejnych miejscach uplasowały się strony Granicznej Wsi- Barbara Morawska, Warcza- Marta Schuchardt, Gołębiewa Wielkiego – Elżbieta Mincer, Czerniewa- Agnieszka Rogalska i Kłodawy – Mirosława Sikora-Prykaszczyk.
W kategorii organizacji pozarządowych I miejsce przypadło kronice z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich – kronikarz Genowefa Latocha, II m. Parafia W Mierzeszynie -ks. Andrzej Sowiński, III m. Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach Wielkich – Wioleta Frydrych. Pozostałe kroniki zostały wyróżnione dyplomem i upominkiem Wielkanocnymtj. Klub Seniora z Mierzeszyna- Marlena Frica, Parafia w Sobowidzu- ks. Krzysztof Masiulanis, Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” Sobowidz – Ewa Buga.
W kategorii kronik szkolnych i jednostek samorządowych zwyciężyła kronika z Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich – kronikarz Kamila Cieślak, II m. Zespół Szkół w Mierzeszynie – Ewa Karolina Cerkowniak, III m. Przedszkole w Trąbkach Wielkich – Agnieszka Krawczyk, Angelika Dąbek. Pozostałe kroniki zgłoszone do konkursu zostały wyróżnione tj. Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie- Katarzyna Butowska, Aleksandra Jadamowska i Magdalena Połtarzycka, GOKSiR w Trąbkach Wielkich – Monika Kosznik, SP w Czerniewie- Alicja Neumuler i Maria Sautycz, SP w Kłodawie -Halina Jędrkiewicz, SP w Sobowidzu- Alina Formela, UG Trąbki Wielkie- Grażyna Sroka i Zespół Szkół w Warczu – Daria Miotke, Iwona Kalinowska i Grażyna Złotowska.
W kategorii sołectw I miejsce zajęła kronika z sołectwa Ełganowa – Jan Trofimowicz jr, II m. Sołectwo Mierzeszyn – Irena Kuchnowska i Ewa Papis, III m. Sołectwo Graniczna Wieś – Barbara Morawska, IV m. Sołectwo Kłodawa – Krystian Sadowski i V m. Sołectwo Pawłowo – Anna Mulawa.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali, przewodniczący komisji oceniającej R. Ciesielski, wójt Błażej Konkol i przewodniczący Zbigniew Leszczyński. Złożyli gratulacje wszystkim kronikarzom za ich trud w prowadzeniu kronik. Podkreślali, że zostawiają duża wartość historyczną dla potomnych.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na kawę i tradycyjne ciacho.

info i foto wkempa

The following two tabs change content below.