Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Ełganowie

Jak co roku 1 września w Ełganowie odbyły się obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 78 rocznica wybuchu wojny podobnie jak w 1939 roku przypadła na pierwszy piątek miesiąca. Obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji Ofiar II wojny. Eucharystię odprawił ks. Rektor Jarosław Brylowski. W homilii zwracał uwagę aby być czujnym w życiu, ażeby żadna zawierucha nas nie zaskoczyła. Oprawę muzyczną mszy zapewnił Michał Olejnik, który intonował utwory religijne
i patriotyczne.
Po zakończonej liturgii zgromadzeni przeszli pod pamiątkowy obelisk, który odsłonięto uroczyście w 2009 roku. Wartę przy obelisku zaciągnęli harcerze z drużyny ZHP im. Anny Burdówny. Przybyłych powitał gospodarz gminy Błażej Konkol. Wójt w swoim wystąpieniu przypominał,
że pierwsze aresztowania w Ełganowie miały miejsce rankiem właśnie w miejscu gdzie obecnie usytuowany jest obelisk. Przypomniał także słowa, że wolność dana nam jest nam raz ale nie na zawsze. O wolność i suwerenność trzeba dbać, bo szybko można ją stracić. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Hołd aresztowanym i wywiezionym w różne miejsca kaźni, spośród których część zginęła miejscach i ich prochy na zawsze zostały w obcej ziemi złożyli:
wójt gminy z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński wraz
z Radnymi, Sołtys Sołectwa Ełganowo Maciej Czerwiński z córeczką Antoniną, przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży pożarnej, wojska i leśnictwa, delegacje nauczycieli szkół z terenu gminy Trąbki Wielkie, emerytowani nauczyciele SP w Ełganowie Hanna Litwińska – Sygnowska i Jan Trofimowicz, wieloletni współorganizator wydarzeń patriotycznych były dyrektor SP im Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich Przemysław Sautycz, dyrektor GOKSiR Leszek Orczykowski oraz miłośnik historii Jan Torbicki. Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. Jarosław.
O należyty porządek w tym wyjątkowym Miejscu Pamięci z determinacją dba od samego początku Jan Trofimowicz z Rodziną. Również 1 września zapłonęły znicze przed budynkiem byłej Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy Szkolnej oraz przed historyczną figurą Matki Bożej w Ełganowie. Biało czerwone znicze zapłonęły też na cmentarzu w Trąbkach Wielkich na grobach osób, które przez lata miały znaczny wpływ na upamiętnianie bohaterskich postaw Polaków z Ełganowa. Znicze pamięci zapalono m.in. na grobach Wiktora i Kazimierza Orlikowskich, Agnieszki Elmanowskiej, Jadwigi Torbickiej oraz wieloletniej dyrektor SP w Ełganowie Zofii Trofimowicz. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.
info i foto Jtrofimowicz, wkempa

The following two tabs change content below.