Zarząd OSP Trąbki Wielkie otrzymał absolutorium za 2016 rok

osp2017091W gminie Trąbki Wielkie w miesiącu styczniu w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych odbywały się Zebrania Sprawozdawcze. 27 stycznia 2017 roku zebranie sprawozdawcze odbyło się w OSP Trąbki Wielkie.
Wiesław Keler Prezes OSP otwierając zebranie serdecznie powitał zaproszonych Gości w osobach Błażeja Konkola Wójta Gminy, Józefa Sroki Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, kapitana Dawida Raczka z PSP Pruszcz Gdański, Krzysztofa Kraińskiego Prezesa Gminnego Zarządu OSP, Grzegorza Maliszewskiego Gminnego Komendanta OSP , Tomasza Kempę i Andrzeja Grallę radnych Rady Powiatu Gdańskiego , niżej podpisanego który reprezentował Radę Sołecką w Trąbkach Wielkich oraz druhów z OSP z Mierzeszyn, Ełganowa i Rościszewa.
Po powitaniu uprawnieni druhowie zgodnie z porządkiem zebrania przystąpili do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Wiesław Keler zaproponował na przewodnicząca druhnę Wioletę Frydrych, a na sekretarza Annę Andreskowską.
Z uwagi że nie zgłoszono innych kandydatur z sali przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. Członkowie w głosowaniu jawnym przyjęli zgłoszone kandydatury.
Przewodnicząca Wioleta Frydrych podziękowała za wybór i zadeklarowała sprawne przeprowadzenie zebrania. Następnie zaproponowała porządek zebrania, który przyjęty został bez uwag.
Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania przewodnicząca zapraszała kolegów druhów do złożenia sprawozdań z działalności OSP za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności OSP złożył prezes Wiesław Keler, finansowe Adam Czajka, a Komisji Rewizyjnej Wojciech Kosiński.
Każde ze sprawozdań zostało nagradzane brawami.
Z kolei druh Dariusz Kosiński przedstawił projekt planu działalności i planu finansowego jednostki OSP Trąbki Wielkie na 2017 rok.
Po wysłuchaniu przedstawionych materiałów przewodnicząca W. Frydrych zaprosiła do dyskusji. Po wyczerpaniu uwag i wniosków na sprawozdaniami członkowie w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium dla Zarządu OSP za 2016 rok.
W następnym punkcie zebrania druhowie przyjęli plan działania jednostki na 2017 rok.
W wolnych wnioskach wystąpili zaproszeni Goście, którzy gratulowali Zarządowi OSP udzielonego absolutorium które jest pozytywną akceptacją dobrej pracy.
Wójt przypomniał o wydatkach w 2016 roku poniesionych na jednostki OSP oraz planowanych zadaniach gminy na 2017 rok.
W tym roku rozpocznie się budowa remizy w Mierzeszynie i planowany jest zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trąbki Wielkie. Były życzenia za dobrą wykonaną robotę, jak najmniej wyjazdów oraz żeby z każdej akcji powrót w pełnym komplecie.
W kolejnym punkcie Wójt Błażej Konkol i kapitan Dawid Raczek udekorowali zasłużonych druhów medalami, odznaczeniami. Wioleta Frydrych została uhonorowana Odznaką „Strażak Wzorowy”, Mateusz Keler oznaczony – Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i Dariusz Kosiński – Medalem Złotym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Następnie Wojciech Kosiński przewodniczący komisji uchwał i wniosków przedstawił trzy uchwały WZCz , które w głosowaniu jawnym zostały przegłosowane.
Przyjęcie uchwał był ostatnim punktem porządku zebrania sprawozdawczego.
Przewodnicząca podziękowała za udzielenie absolutorium Zarządowi, dobrą pracę członków na rzecz swojej jednostki, sołectwa, gminy co daje nowe siły do pracy na nowy rok. Następnie zaprosiła do konsumpcji przygotowanego „strażackiego bigosiku i zimowej herbatki”.

info i foto wkempa, Anna Adreskowska

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)