Uroczyste zakończenie Kampanii Bohater 11 Gdańskiej Drużyny Starszoharcerskiej

7 kwietnia o godzinie 16:00 w auli Jana Pawła II w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich odbyło się uroczyste zakończenie Kampanii Bohater 11 Gdańskiej Drużyny Starszoharcerskiej. Drużyna działająca przy gimnazjum wybrała jako patronkę Honorową Obywatelkę Sołectwa Ełganowo i Gminy Trąbki Wielkie – druhnę Annę Burdówną.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor gimnazjum Ewa Maria Tuz serdecznie witając przybyłych gości. Komendant Hufca Gdańsk- Śródmieście phm. Dawid Szymański dziękował dyrekcji za współpracę środowiska harcerzy z gimnazjum i wręczył okolicznościowy upominek.
Następnie wprowadzono historyczny sztandar Polskiej Szkoły Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Ełganowie. Odśpiewano hymn ZHP, drużynowy 11 GDSH zameldował drużynę na uroczystym zakończeniu Akcji Patron. Przyboczna 11 GDSH Paulina Jaszewska złożyła meldunek z wykonanych zadań i wręczyła Komendantowi Hufca.
Wybrane spośród przybyłych osoby rozpaliły świece ułożone w harcerski krzyż i zgodnie z harcerską obrzędowością odśpiewano „Płonie ognisko”.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było przedstawienie teatralne o życiu obozowym harcerek z tajnej Drużyny Harcerskiej Mury w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Poszczególne akty przedstawienia ukazywały heroiczną postawę samarytańską druhny Anny w KL Ravensbruck, nie może zatem dziwić fakt, że wśród współwięźniarek nazywana była Aniołem. Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez publiczność. Był czas na okolicznościowe wystąpienia. Pierwszy spośród przybyłych glos zabrał Jan Trofimowicz, który gratulował drużynie wyboru na patrona Pięknej Postaci. Dziękował drużynowemu druhowi Arkadiuszowi Buczkowi za zaangażowanie i zwieńczenie wielomiesięcznych działań, a warto wspomnieć, że harcerze z Gminy Trąbki odwiedzili m.in. rodzinną Łódź druhny Anny i spotkali się z ludźmi, którzy znali ją bardzo dobrze. Trofimowicz dziękował także druhowi Przemysławowi Sautyczowi za działania, które w Szkole Podstawowej podejmuje od lat w celu zachowania pamięci o Kunegundzie Pawłowskiej i Annie Burdównie. Jednak z bólem serca przemawiający podkreślił fakt, że w tak wyjątkowym wydarzeniu – nadaniu imienia drużynie – Honorowego Obywatela Gminy – nie wziął udziału żaden z przedstawicieli lokalnego samorządu.
Wiązankę kwiatów na ręce drużynowego złożyła emerytowana nauczycielka z SP w Ełganowie druhna hm Anna Ostrowska. Paterę wręczył także hm Zbigniew Brągoszewski. Gratulacje i miłe słowa oraz upominki przekazały na ręce drużyny instruktorki seniorki ZHP z Gminy Trąbki Wielkie: Anna Michalska, Teresa Wawrynowicz, Teresa Myszker, Janina Bruździńska i Anna Stosio (dwie ostatnie to komendantki byłego hufca ZHP w Trąbkach Wielkich) oraz byli nauczyciele SP w Ełganowie Hanna Litwińska Sygnowska oraz senior Jan Trofimowicz.
Warto wspomnieć, że w spotkaniu udział wzięli także seniorzy instruktorzy ZHP z byłego hufca Pruszcz Gdański harcmistrze m.in: Zofia i Benon Masa, Elżbieta i Teodor Cejrowscy, Edward Pietek i Zbigniew Brągoszewski – trzej ostatni to byli komendanci pruszczańskiego hufca. Przybyli także potomkowie zasłużonej rodziny polskiej Zulewskich z Ełganowa Teresa i Henryk Kinder.
Po przemówieniach był czas na piosenek harcerskich przy dźwiękach gitary. Po rozwiązaniu harcerskiego kręgu odśpiewano „Bratnie słowo”.
Zebrani mięli także możliwość obejrzenia wystawy pamiątek po harcmistrzyni Annie Burdównie, które udostępnił depozytariusz Jan Trofimowicz . Była też kawa i samodzielnie upieczone przez harcerzy ciasta.

Harcerze 11 GDSH uczestniczący w Zakończeniu Akcji Patron: Paulina Jaszewska, Kamil Karcz, Julia Kaczor, Martyna Piontek, Julia Dziemińska, Monika Grabińska, Natalia Grzębska, Kinga Gros, Roksana Gros, Zuzanna Mućka, Artur Pankowski, Kacper Grzesiuk, Bartosz Niemczyk, Mikołaj Latoszewski. Okolicznościowe śpiewniki przygotowała druhna Zofia Wrona.

info,foto JTrofimowicz, wkempa

The following two tabs change content below.