To już minęło 23 lata

fot 1 od lewej Rafał Kolibski, Jarosław Hennig i Adam Czajka