SYLWESTER MALISZEWSKI i krótka historia ruchu weteranów L.A na Pomorzu Gdańskim

Dziś urodziny obchodzi dwóch naszych „starych” wspaniałych weteranów – sportowców, a przede wszystkim działaczy – organizatorów zawodów dla mastersów.
Sylwester Maliszewski z Gołębiewka. ur. 17.08.1946. Doskonały, wszechstronnie utalentowany sportowiec, znakomity materiał na rasowego dziesięcioboistę. Miotacz, biegacz, skoczek – wiele tytułów MP i medali. Wiele skucesów międzynarodowych. Karierę sportową rozpoczął w roku 1994 reprezentując barwy najstarszego klubu weterańskiego w Polsce – Pomorskiego Klubu Seniora. Pierwszy start w MP startem w Szczecinku zanotował w roku 1996. Wielokrotnie z powodzeniem startował w HMP w Grudziądzu. Podczas ME 2016 w Cesenatico zajął czwarte miejsce w rzucie oszczepem, Znakomite wyniki uzyskiwał podczas zawodów dla miotaczy, wygrywał trójbój kulowy w Juteborgu, sześciokrotny, złoty medalista, trzykrotny srebrny medalista MŚ 2007 w TATA, do dziś z sentymentem wspomina wielokrotnie grany dla niego hymn Polski. Na EMG w Malmoe wywalczył srebrny medal. Sylwek, to przede wszystkim znakomity organizator, wieloletni prezes PKWLA (1997 – 2008), współorganizator kilkudziesięciu zawodów. Niestety nasz Mistrz od lat zmaga się ze zdrowiem, wpierw problemy z barkami, dziś inne, nieco poważniejsze. Na razie jest dobrze, skutecznie walczy z chorobą, jeszcze w br zobaczymy GO na stadionie w Sopocie.
Krzysztof Jędrzejewski z Władysławowa, ur. 17.08.1963, doskonały miotacz i organizator.
Wiele sukcesów sportowych, tytułów i medali. Problemy zdrowotne poważnie ograniczyły możliwości sportowe naszego kolegi, jednak nie zatrzymał Jego działalności organizacyjnej. Krzysztof to przede wszystkim znakomity organizator – inicjator i współorganizator Mistrzostw Ziemi Puckiej w czwórboju rzutowym : pchnięcie kulą, rzut dyskiem, oszczepem i ciężarkiem…do pełnego szczęścia dla miotaczy brakuje tylko rzutu młotem. Przy współpracy z PKWLA pierwsze zawody rozegrano w roku 2001, w br odbyła się już ich 16 edycja. W Mistrzostwach Ziemi Puckiej tradycyjnie wystąpiło wielu naszych znakomitych weteranek i weteranek miotaczy, a także spora grupa chodziarzy sportowych.
W organizacji zawodów od lat pomaga Krzysztofowi znakomity miotacz Waldemar Płomień. Z uwagi na brak zaplecza początkowo Mistrzostwa rozgrywano w Połczynie koło Pucka, od roku 2015 zawody rozgrywane są na zmodernizowanym stadionie w Pucku. Doskonałe, nadmorskie położenie i pora roku sprawiają, że do Pucka chętnie przyjeżdżają weterani z rodzinami, gdzie po zmaganiach sportowych można zająć się leniuchowaniem na plaży.
Stadion MOSiR w Pucku (http://stadiony.net/stadiony/pol/stadion_mosir_puck)
Niewielki, za to urokliwie położony stadion w Pucku leży tuż nad wodami Zatoki Puckiej, otoczony drzewami. Ma lekkoatletyczny układ i niewielkie stalowe trybuny, które od 2009 roku dysponują krzesełkami.
Zawody w Sopocie i Pucku to dzieło chłopaków z PKWLA – m. in. Sylwestrowi Maliszewskiemu, Wiesławowi Kempie, Zbigniewowi Werlingowi i Krzysztofowi Jędrzejewskiemu, dlatego kilka zdań warto poświęcić temu najstarszemu Klubowi w Polsce i w Europie.
Pomorski Klub Weteranów Lekkiej Atletyki W Sopocie W dniu 21 kwietnia 1978 roku, z inicjatywy Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki – Wojewódzkiej Federacji Sportu, powstał w Gdańsku “KLUB SENIORA – MIŁOŚNIKA LEKKIEJ ATLETYKI’. Klub powstał przy Okręgowym Związku LA. Zjazd założycielski nakreślił cele, zadania i kierunki pracy, sprecyzował regulamin Klubu i wybrał zarząd z prezesem doc. dr Sławomirem Zieleniewski na czele. Od 1996 roku, na oblicze i pracę Klubu, zaczęła oddziaływać tzw. Grupa Trąbkowska. W skład zarządu Klubu powołano kol. Sylwestra Maliszewskiego, który pełnił obowiązki prezesa. W dniu 5 marca 1997 roku członkowie Klubu wybrali zarząd z
Sylwestrem Maliszewskim na czele. Do kontynuacji solidnej pracy włączył się niezawodny Wiesław Kempa. Nowo wybrany zarząd zaproponował nowe pomysły oraz kierunki działalności Klubu, zgodnie z europejskimi i światowymi standardami, zgodne również wytycznymi Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki w Toruniu. Organizowane, dwa razy do roku, zawody regionalne przekształciły się w zawody ogólnopolskie, a następnie, zawody jesienne w zawody międzynarodowe, o nazwie “Puchar Bałtyku”. Dobrym pomysłem okazało się przeniesienie zawodów do Trąbek Wielkich ( gmina odległa od Gdańska o 25 km). Imprezom nadano atrakcyjną oprawę i przebieg, a zakończeniu towarzyszyło ognisko – wielkie grillowanie, z grochówką oraz pieczonym prosiakiem jako zakąską. Wszystko to sprawiło, że zawody w Trąbkach Wielkich gromadziły coraz liczniejsze grono uczestników z całego kraju. Organizatorzy zawodów zaproponowali rywalizację w kategorii OPEN w poszczególnych konkurencjach, a klasyfikację ustalano w oparciu o tabele wyników dla weteranów. Zwycięzców konkurencji nagradzano medalami. Puchary wręczano w blokach sportowych: rzuty, biegi i skoki oraz chód sportowy. Ciekawą formą współzawodnictwa było współzawodnictwo sportowe małżeństw. Organizatorzy tych imprez, zarówno Klub, jak i miejscowy Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymywali od uczestników wiele wyrazów uznania i życzliwej sympatii.
Ważnym akcentem imprez był udział w nich, jako gości honorowych, byłych gdańskich olimpijczyków: Jana Kielasa, Kazimierza Zimnego, Lecha Boguszewicza, Kazimierza Kropidłowskiego, Jarosławy Jóźwiakowskiej, Bernadetty Blechacz. Ta ostatnia, często startowała jako zawodniczka. Zawodom towarzyszyło grono władz samorządowych: gminy, powiatu i województwa. Stronę promocyjna i medialną zapewniała prasa lokalna oraz telewizja. W dniu 15 grudnia 1997 roku Klub zmienił nazwę na: KLUB WETERANA LEKKIEJ ATLETYKI przy OZLA w Gdańsku. W maju 1998 roku, z okazji dwudziestolecia działalności Klubu, wydano biuletyn JUBILEUSZOWY, w którym zamieszczono wiele informacji. Podano m.in. aktualny skład zarządu, sprawozdanie z działalności, wyniki sportowe z podziałem na kategorie wiekowe, uwzględniające obowiązujące standardy, tj, w przedziałach pięcioletnich, plany na przyszłość. Obszerny, 29 stronicowy biuletyn zawierał
również rozdział „Z żałobnej karty “, w którym kol. Zbigniew Włodarkiewicz wspomina prezesów Sławomira Zieleniewskiego i Jerzego Dałkiewicza, olimpijczyka Jana Kielasa i Józefa Preussa, sekretarza OZLA w Gdańsku.
Kolejne, ważne inicjatywy organizacyjne dotyczyły powołania (w miejsce dotychczas działającego Klubu Weterana) – Pomorskiego Klubu Weteranów Lekkiej Atletyki w Sopocie. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 13 grudnia 2003 roku, w siedzibie SKLA w Sopocie. Powołanie klubu usankcjonowane zostało decyzją nr 6/04, z dnia 16 lutego 2004 roku ) Prezydenta Miasta Sopotu. Klub działał teraz jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. W dniu 20 grudnia 2004 roku Klub został zarejestrowany w Krajowym rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego. Klub działał teraz jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. W dniu 20 grudnia 2004 roku Klub został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego. Według stanu na dzień 31.12.2004 roku Klub zrzeszał 45 członków, 10 członków honorowych, 4 członków wspierających.
Pracą Klubu kierował zarząd w składzie : Sylwester Maliszewski prezes Wiesław Kempa wiceprezes d/s organizacyjnych Mirosław Łuniewski wiceprezes d/s sportowych Zbigniew Werling skarbnik Janina Łuniewska sekretarz W dniu 8.11.2008 roku z funkcji prezesa zrezygnował Sylwester Maliszewski. Zarząd klubu, zgodnie ze Statutem dokonał wyboru uzupełniającego. Nowym członkiem Zarządu został wybrany Tadeusz Sokołów, który objął funkcję prezesa Klubu. W dniu 01.02.2009 z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zrezygnował Tadeusz Sokołów wybrany na prezesa Klubu. Reasumując, działalność Pomorskiego Klubu Weteranów Lekkiej Atletyki w Sopocie oraz jego struktur i form organizacyjnych, można stwierdzić, że Klub w znakomity sposób wypełnia swoje statutowe obowiązki, spełniając jednocześnie zapotrzebowanie na ten rodzaj aktywności sportowej członków. Ponadto trzeba zauważyć, że Klub jest najstarszym klubem weterańskim w kraju i jednym z najstarszych w Europie.

źródło oprac. J. Nath PZWLA Toruń , info wkempa

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)