Środki – granty podzielone!

Na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w I półroczu 2015 roku organizacje pozarządowe z gminy Trąbki Wielkie otrzymały 39 980złotycjh.

24.02.2015 na wspólnym posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu gminy Trąbki Wielkie została przedstawiona propozycja podziału 80 tysięcy złotych, które Wójt Gminy Błażej Konkol przekazał do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na wsparcie upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 2015 rok .
Zebraniu przewodniczyła Anna Stosio przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu, która po powitaniu uczestników zaprosiła organizacje do zaprezentowania swojej działalności. Po krótkiej prezentacji głos zabrał dyrektor GOKSiR Leszek Orczykowski, który poinformował, że złożone zapotrzebowania klubów na wsparcie wynosi 233 tys. złotych, a do dyspozycji jest tylko 80 tyś. złotych. Następnie zaproponował podzielić przyznaną pulę roczną na dwie transze. Cześć uczestników – przedstawicieli tych klubów co opłacają tylko trenerów zaakceptowała tą propozycję , inni wnioskowali o przydział na cały rok co da możliwość poprawnie i z dużą dyscypliną załatwiać niezbędne wydatki. Zażądali zapewnienia, że podział środków pierwszej i drugiej raty jest zagwarantowany i nie może ulec zmianie do końca roku .
Zapewnienie przez dyrektora, że przyznane klubom środki na 2015 nie będą zmienione a jedynie będą realizowane w dwóch ratach uspokoiło zainteresowanych .
Następnie dyrektor Leszek Orczykowski przedstawił propozycję podziału środków dla poszczególnych klubów na pierwsze półrocze 2015 . Przedstawił krótkie uzasadnienie takiej decyzji.
– LKS „Orzeł” Trąbki Wielkie na trzy sekcje piłki nożnej w tym dwie młodzieżowe otrzymał 13280 złotych
– LKS „Sokół” Ełganowo na trzy sekcje piłki nożnej w tym dwie młodzieżowej otrzymał 10240 złotych
– LUKS „Olimp” Mierzeszyn na dwie sekcje piłki nożnej w jedna młodzieżowa otrzymał 5520 złotych
– LUKS „Kosynier” Sobowidz sekcja tenisa stołowego 3920 złotych,
– GKS Trąbki Wielkie sekcja bokserska 3920 złotych
– UKS „Trąbki” Trąbki Wielkie na sekcja unihokeja 3920 złotych

W tym podziale nie zostało przez dyrektora Orczykowskiego uwzględnionych pięć zadań zgłoszonych przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w tym utworzenie ( po likwidacji przez LKS ORZEŁ) sekcji piłki nożnej juniorów b. wicemistrzów Polski LZS z 2012 roku. Pozostałe zadania dotyczyły rozszerzenia propozycji rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy.
Po przedstawieniu propozycji przyznania środków rozgorzała dyskusja , która w niektórych momentach była bardzo gorąca.
Wiesław Kempa z GZ LZS zabierając głos przedstawił wnioski o ;
1. Powołanie Gminnej Rady Sportu -która by reprezentowała środowisko organizacji pozarządowych w stosunku do wójta i rady gminy
2. Opracowanie zasad na piśmie w sprawie podziału środków na wspieranie klubów sportowych , żeby uniknąć co rocznych dyskusji komu damy, ile damy a temu nie , bo …
3.Zlikwidować sekcje sportowe klubów finansowane ze środków GOKSiR – prezesi tych klubów nie martwią się o środki na swoją działalność (tak jest w Żukowie), a GOKSiR realizuje zadania dla mieszkańców zgodnie ze swoim statutem oraz czyni starania o pozyskiwanie środków z zewnątrz.
4. Rozważyć, czy sekcje piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach PomZPN nie mogłyby być reprezentowane przez jedna wspólną organizację przez co przy pozyskiwaniu licencji można by było uniknąć powoływania nadmiernej liczby sekcji młodzieżowych, ( często pokrywające się rocznik, mała liczba trenujących – przez to efekty tych działań są mizerne i nie widać sukcesów nawet w sporcie szkolnym. ( w innych gminach tak już jest)
5. wyznaczenie przez wójta pracownika do pomocy organizacjom sportowym (pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz ogólnie w pracy codziennej społeczników – wolontariuszy którzy realizują zadania własne gminy w stopniu nie mniejszej niż instytucje do tego powołane, gdzie każdy pracownik jest opłacany.
6.Na zakończenie zapytał czy ten sposób rozdawnictwa środków publicznych dla organizacji pozarządowych jest zgodny z prawem.

info wkempa

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.