Odpowiedzialni za rozwój kultury fizycznej i turystyki w latach 2014-2018 w Gminie Trąbki Wielkie

W dniu 9 grudnia 2014 roku odbyła się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie kadencji 2014-2018. Na sesji tej radni dokonali wybór komisji stałych.

Do Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia zostali wybrani; Anna Stosio z Gołębiewa Wielkiego – przewodnicząca, Karol Kusaj z Ełganowa – zastępca przewodniczącej , członkowie – Wioleta Frydrych z Trąbek Wielkich, Mariola Łabęcka z Gołębiewka, Jan Selka z Kleszczewa, Andrzej Klonowski z Błotni, Józef Sroka z Kłodawy i Piotr Zarzycki z Postołowa .

Zarząd Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich gratuluje radnym wyboru w/w komisji .

Jako jedna z najstarszych organizacji sportowej w gminie Trąbki Wielkie, której od 41 lat leży dobro rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, deklarujemy udział w pracach komisji i konsultacjach obywatelskich w sprawie podejmowanych działań – uchwał na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki jak również infrastruktury sportowo – rekreacyjno – turystycznej.

 
Prezes GZ LZS
w Trąbkach Wielkich
( – ) Roman Zielke

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.