NIE dla GZ LZS !!!

banknoty_plW dniu 20 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej GOKSiR, w obecności zaproszonych prezesów wszystkich stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie gminy oraz członków Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie dyrektor GOKSiR Leszek Orczykowski przedstawił propozycję podziału 80 tyś. złotych przeznaczonych na wsparcie organizacji sportowych na 2016 rok.
Poinformował, że kluby złożyły zapotrzebowanie na środki finansowe, które przekroczyły kilka razy cyfrę 80 tyś.
Zaproponował następujący podział:
-LKS ” Orzeł” Trąbki Wielkie – 28000zł
– LKS „Sokół” Ełganowo – 28000 zł
– LUKS ” Olimp” Mierzeszyn – 9000 zł
– GKS Trąbki Wielkie – 9000 zł
– UKS „Kosynier” Sobowidz – 4000 zł
– UKS „Trąbki” Trąbki Wielkie – 2000 zł.

Ze stowarzyszeń sportowych które złożyły zapotrzebowanie, na swoją działalność aprobaty – uznania dyrektora nie znalazło Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które od 43 lat działa w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki na rzecz mieszkańców gminy Trąbki Wielkie.
Przedstawione kwoty nie zaspokoiły żadnego klubu oprócz GKS-u Trąbki Wielkie , który odstąpił – zrezygnował z 1 tyś. złotych przyznanej kwoty na rzecz UKS Kosynier z Sobowidza.
Dyskusja, a w zasadzie wzajemne oskarżenia i uwagi o wykorzystywaniu przyznanych środków w 2015 roku kończyły się uwagami i wnioskami:
Zobowiązać dyrektora GOKSiR;
1- do przygotowania zasad podziału środków z budżetu gminy, (kryteria itd.)
2- Przedstawić na jakie wydatki priorytetowe są zabezpieczane środki z budżetu
3- zorganizować spotkanie z wójtem gminy w sprawie przyszłości i rozwoju sportu w gminie oraz jego wsparcia.
4.Powołać Gminną Radę Sportu w oparciu o ustawę o sporcie do konsultacji aktów prawnych i innych działań wójta w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy.
5.Wyrównać opłaty trenerów prowadzących zajęcia w GOKSiR i w stowarzyszeniach – , klubach sportowych.

info wkempa sekretarz GZ LZS

The following two tabs change content below.