Nasza kandydatka Anna Kempa została wybrana do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich

annakempaZgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r.poz.118 z późn. zm.)w 2015 roku pięć organizacji wystąpiło do Wójta Gminy Trąbki Wielkie o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Trąbki Wielkie.
Wniosek podpisali; SKF Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie, LKS Orzeł Trąbki Wielkie, Stowarzyszenie Gryf Trąbki Wielkie oraz UKS „Trąbki” w Trąbkach Wielkich.
To historyczne wystąpienie uruchomiło procedurę prawną w sprawie powołanie rady;
– Rada Gminy Trąbki Wielkie Uchwałą Nr XIX/123/ 2015 z 15.12.2015r określiła tryb powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich,
– Wójt Gminy Trąbki Wielkie zarządzeniem Nr. z 14 z 05.lutego 2016 uruchomił procedurę otwartego naboru kandydatów na członków G.R.D.P.P. w Trąbkach Wielkich,
9 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń dokonali wyboru czterech kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich. Po prezentacji poszczególnych kandydatów przystąpiono do głosowania. W wyniku tajnego głosowania do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostali wybrani:
1. Anna Kempa SKF Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich,
2. Ewa Kruglik Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie,
3. Piotr Gajewski Ludowy Klub Sportowy Olimp w Mierzeszynie
4. Danuta Mokrosińska Parafia Wniebowzięcia BMP w Trąbkach Wielkich
Pozostali kandydaci, Karol Kusaj z LKS Sokół Ełganowo i i Krystyna Radziszewska Koła Rolniczego KGW w Gołębiewku (nieobecna) nie uzyskali wymaganej ilości głosów .

info i foto sekretarz GZ LZS Wkempa

The following two tabs change content below.