Ministerialny program modernizacji infrastruktury

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2017.
Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegającej na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.
Program jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 2 mln zł (3 mln w przypadku modernizacji krytej pływalni lub krytego lodowiska). W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne obejmuje większą ilość odrębnych obiektów/kompleksów, wysokość dofinansowania obliczana będzie dla każdego z nich odrębnie. Łączna wartość tak obliczonego dofinansowania, nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł.
Nabór wniosków przewidziany został na okres od 1 do 28 lutego 2017 r.
Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.
Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie, udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.
Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2017, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.
więcej informacji pod adresem:
http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-modernizacji-infrastruktury-sportowej-edycja-2017

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.