Korowód Dożynkowy, uroczyste odsłoniecie tablicy Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego oraz przecięcie wstęgi i oddanie dla najmłodszych placu rekreacyjno-wypoczynkowego

kko2016147

Foto wkempa