Gratulacje!

radni2014_008 Trąbki Wielkie 19.11.2014r.

Kolega
Tomasz Kempa
Wiceprezes Gminnego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe
w Trąbkach Wielkich

Zarząd Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich składa podziękowanie Koledze wiceprezesowi za aktywny udział w Wyborach Samorządowych 2014.
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji powierzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim na kadencję 2014-2018.
Życzymy w pracy Radnego na rzecz naszej małej ojczyzny -powiatu gdańskiego i gminy Trąbki Wielkie dużo przemyślanych i udanych działań na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki.

Za Zarząd    Prezes GZ LZS
w Trąbkach Wielkich
(-) Roman Zielke

The following two tabs change content below.