Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Trąbkach Wielkich

gminnestraz2015_08323 maja 2015r. na stadionie w Trąbkach Wielkich przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. W zawodach udział wzięły wszystkie jednostki OSP z gminy Trąbki Wielkie. Każda z 12-tu zgłoszonych drużyn wystartowała w konkurencji ćwiczenia bojowe oraz w sztafecie pożarniczej. Czas łączny uzyskany decydował o zajętym miejscu.
Zawody rozpoczęły się od defilady wszystkich uczestników . Następnie Komendant Gminny ZOSP Grzegorz Maliszewski złożył meldunek Wójtowi Gminy Błażejowi Konkol o gotowości druhów do rozpoczęcia zawodów. Wójt serdecznie powitał wszystkie drużyny, przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego oraz sędziego głównego st. kapitana Piotra Kordowskiego z PSP z Pruszcza Gdańskiego. Życzył wszystkim dobrych wyników. Ostatnią części uroczystości otwarcia była wypowiedziana tradycyjna formuła ” Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze 2015 w Gminie Trąbki Wielkie uważam za otwarte”. Następnie sędzia Piotr Kordowski omówił zasady przeprowadzania i oceny poszczególnych konkurencji.
Już do tradycji należy, że zawody rozpoczynają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Do zawodów w trzech kategoriach wiekowych; 12-15 lat dziewcząt i chłopców oraz 16-17 tylko jednostka OSP Ełganowo zgłosiła swoje drużyny. Wszystkie zgłoszone drużyny poprawnie wykonały zadanie i zostały sklasyfikowane na I miejscu w swoich kategoriach wiekowych.
W kategorii „C” kobiety zwyciężyła drużyna OSP Ełganowo 146 pkt. przed OSP Trąbki Wielkie 166 pkt. i OSP Mierzeszyn 206 pkt. U pań widać było duże emocje. To co jest proste i na co dzień jest wykonywane bez uwag, w zawodach pod wpływem emocji zapominały np. o odkręceniu zaworu w motopompie celem pobrania wody czy w sztafecie na ostatniej zmianie podłączyć prądnicę do węża przed minięciem mety.
W kategorii „A” drużyn męskich widać było, że wszystkie drużyny były dobrze przygotowane. OSP Rościszewo wystawiło dwie drużyny. Sędzia do jakości wykonania poszczególnych ocenianych zadań nie wniósł uwag. O kolejności końcowej decydował łączny uzyskany czas.
I miejsce OSP Rościszewo 101 pkt.
II miejsce OSP Ełganowo 112 pkt.
III miejsce OSP Trąbki Wielkie 114 pkt.
IV miejsce OSP Rościszewo II 115 pkt.
V miejsce OSP Sobowidz 133 pkt.
VI miejsce OSP Mierzeszyn 140 pkt.
Końcowym akcentem zawodów było ogłoszenie wyników wręczenie drużynom które zajęły I-III miejsca w poszczególnych kategoriach pucharów oraz dyplomów. Za zajęte miejsca IV-VI drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wyniki oficjalne ogłosił sędzia Piotr Kordowski, a puchary i dyplomy wręczali wójt Błażej Konkol i Grzegorz Maliszewski. Najlepsze drużyny będą reprezentować gminę Trąbki Wielkie w powiatowych zawodach, które odbędą się w czerwcu br.
info i foto wkempa

The following two tabs change content below.