Fotorelacja z uroczystosci porzebowych śp. Jadwigi Torbickiej

spjadwigatorb1611922 października 2016 społeczność trąbecka pożegnała śp. Jadwigę Torbicką z domu Zulewska.
Jadwiga Torbicka z domu Zulewska urodziła się 13 maja 1925 roku z Marty i Józefa Zulewskich. Wychowana w rodzinie polskiej, która stała na straży patriotyzmu polskiego. Przed wojną uczęszczała do Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Ełganowie, której była absolwentką w roku 1938. Pod okiem nauczyciela polskiego w Ełganowie Teodora Wrzesińskiego wstąpiła w szeregi ZHP. Brała udział w obozach harcerskich, przygotowaniach akademii polskich w Ełganowie. W maju 1939 roku wraz z Anną Burdówną i innymi dziećmi z Ełganowa odbierała sztandar dla szkoły ufundowany przez Przysposobienie Wojskowe Kobiet. W dniu wybuchu II wojny światowej Niemcy aresztowali część jej rodziny, a pozostałych w tym 14-letnią Jadzię wysiedlono do Generalnej Guberni. Część wojny spędziła z rodzinami polskimi z Ełganowa i okolic w Niepokalanowie. Członkowie rodziny rzuceni zostali w różne miejsca kaźni, brat i ojciec trafili do obozów koncentracyjnych m.in w Oranenburgu, jeden z braci siłą wcielony do Werhmachtu zginął pod Staliningradem.
Jadwiga wraz z rodziną szczęśliwie wróciła po tułaczce wojennej do rodzinnego Ełganowa. Po wojnie nauczała w języku polskim lekcji religii w kościele parafialnym w Trąbkach Wielkich. Brała czynny udział we wszystkich wydarzeniach patriotycznych. Przez szereg lat była jedną z osób współprowadzących nabożeństwa przy zmarłych – Puste Noce. Prowadziła także nabożeństwa różańcowe najpierw w kościele w Trąbkach Wielkich, a następnie w Postołowie. Swym pięknym głosem prowadziła także śpiew Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie.
Mimo postępującego wieku aktywnie pracowała w gospodarstwie. Zachowała do późnych lat doskonałą pamięć – recytowała długie wiersze, których uczyła się 80 lat wcześniej w Szkole Macierzy.
Przez szereg lat w Szkole Podstawowej w Ełganowie brała udział w spotkaniach seniorów, intonowała śpiew piosenek patriotycznych i ludowych. Wraz z bratem Leonem oraz innymi przedwojennymi uczniami Szkoły Polskiej brała udział wraz ze społecznością szkolną w uroczystych rozpoczęciach roku szkolnego, a także w uroczystościach rocznicowych pod Szkołą Macierzy i Figurą Bożej Matki w centrum wsi. W roku 2009 – 3 maja wraz z byłymi uczennicami Szkoły Macierzy i druhną Anną Burdówną odsłoniła obelisk poświęcony 70-leciu nadania sztandaru Szkole Macierzy, a także wywiezionym i prześladowanym rodzinom polskim z okresu II wojny.
Od tego czasu nieprzerwanie mimo coraz słabszego zdrowia wraz z rodziną brała udział w uroczystościach patriotycznych przy obelisku z racji 3 Maja, 1 września. Obecna była także na uroczystościach w Granicznej Wsi, gdzie mieściła się filia KL Stutthof – tam też trafili na pewien okres mężczyźni-członkowie jej rodziny.
W uroczystościach pogrzebowych śp. Jadwigi udział wzięli księża: Edward Szymański, Sławomir Czalej, Jarosław Brylowski oraz Bolesław Antoniów. Ponadto rodzina i  liczne grono mieszkańców Ełganowa i okolic. Wartę przy trumnie śp. Jadwigi zaciągnęły druhny z ZHP Trąbki Wielkie pod okiem hm Przemysława Sautycz i Arkadiusza Buczka. Podczas ostatniej ziemskiej drogi śp. Jadwidze Torbickiej towarzyszył sztandar Szkoły Macierzy z Ełganowa, z którym związana była nieprzerwanie 77 lat.
Słowa podziękowania za wielki wkład w patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń w rodzinie i miejscowości Ełganowo wygłosił Jan Trofimowicz. W pogrzebie udział wzięła koleżanka ze szkolnej ławy sprzed wojny Anna Brzeska z domu Noeca.
Odeszła na wieczną wartę ostatnia z absolwentek ełganowskiej Szkoły Macierzy.
Czuwaj druhno Jadziu!

info i foto Jtrofimowicz, wkempa

The following two tabs change content below.