40 lecie Rady Gminnej i Gminnego Zrzeszenia LZS

image005Spotkanie po latach Sportowców, Trenerów i Działaczy z pod znaku LZS w gminie Trąbki Wielkie 11 maja 2013 roku odbyła się gala z okazji 40 rocznicy powstania Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ełganowie. Ks. Bolesław Antoniów odprawił liturgię za duszę byłych sportowców i działaczy spod znaku LZS, a także za przyjaciół sportu wiejskiego z terenu gminy.

40 lecie Rady Gminnej i Gminnego Zrzeszenia LZS cz.II

Spotkanie po latach Sportowców, Trenerów i Działaczy z pod znaku LZS w gminie Trąbki Wielkie 11 maja 2013 roku odbyła się gala z okazji 40 rocznicy powstania Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ełganowie. Ks. Bolesław Antoniów odprawił liturgię za duszę byłych sportowców i działaczy spod znaku LZS, a także za przyjaciół sportu wiejskiego z terenu gminy.

W homilii podkreślał jak ważna jest postawa służby drugiemu człowiekowi i ojczyźnie – tej lokalnej – sąsiedzkiej, gminnej ale także i tej, której na imię Polska. W Mszy Świętej oraz pod pomnikiem …. w Ełganowie uczestniczyły poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełganowie, Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Ełganowie oraz Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku. Oprawę muzyczną zapewnili członkowie Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Gryf z Trąbek Wielkich pod kierownictwem Eugeniusza Jasińskiego. Pod pomnikiem odśpiewano hymn państwowy. Modlitwy za wywiezionych, więzionych, maltretowanych i zamordowanych na wszystkich frontach II Wojny Światowej poprowadzili Jan Trofimowicz jr oraz ks. Bolesław. Gminnego i Pomorskiego Zrzeszenia LZS, a także OSP Trąbki Wielkie złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pamięci. Wykonano pamiątkową rodzinną fotografię. Następnie wszyscy przybyli udali się do Trąbek Wielkich, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowego obelisku, który informować będzie o tym, że 10 maja 1973 r. powołano do życia Radę Gminną Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich. Ponadto na tablicy znalazły się daty budowy poszczególnych obiektów sportowych. 10 listopada 1974 r. oddano do użytku wybudowany w znacznej mierze przez sportowców a także działaczy spod znaku LZS – Gminny Ośrodek Sportu Wypoczynku i Rekreacji. Ten wielofunkcyjny obiekt należał wówczas do najokazalszych nie tylko w województwie ale także w kraju na terenach wiejskich. Był efektem realizacji projektu: “Budowy 30 obiektów sportowych na XXX-lecie PRL” W 1976 r. rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, który również budowali działacze spod znaku LZS. W 1997 r. rozpoczęto budowę hali sportowej w Trąbkach Wielkich, którą oddano do użytku 7 marca 2000 r. W latach 2008 i 2009 oddano do użytku kolejno Kompleks Boisk Orlik-2012 i plac herbowy. Uroczystego odsłonięcia dokonał młody sportowiec z Pawłowa Jakub Czerwiński.

Kilka ciepłych słów do zgromadzonych skierował wójt gminy Błażej Konkol. O powstanie obelisku zabiegali od kilku miesięcy pomysłodawcy tego przedsięwzięcia – członkowie Zarządu GZ LZS w Trąbkach Wielkich. Całość tej inwestycji sfinansował Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich wraz z GOKSiR-em. Kolejnym punktem spotkania pokoleń była uroczysta gala, która odbyła się w auli Jana Pawła II w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka. Wszyscy przybyli otrzymali książkę, którą Gminne Zrzeszenie LZS wydało specjalnie z okazji na 40-lecie Zrzeszenia. Publikacja pt: ” Sport w Gminie Trąbki Wielkie w latach 1945-2012″, autorstwa Sylwestra Maliszewskiego, Wiesława Kempy i Jana Trofimowicza jr. liczy ponad 250 stron i zawiera liczne wiadomości i przedstawia dorobek Gminnego Zrzeszenia oraz poszczególnych ogniw LZS z terenu gminy Trąbki Wielkie. Autorzy nad powstaniem obszernej publikacji pracowali w czynie społecznym ponad 8 miesięcy. Korektę stylistyczną książki również za “Bóg zapłać” wykonał Paweł Paziak. Punktualnie o godzinie 13.15 Jan Trofimowicz jr Z-ca Prezesa GZ LZS powitał wszystkich przybyłych na uroczystości. W gronie gości honorowych znaleźli się: Przewodnicząca Pomorskiego Zrzeszenia LZS Magdalena Kołodziejczak, Z-ca Przewodniczącego PZ Wiesław Szczodrowski, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski, Członek Zarządu Pomorskiego ZPN-u Anna Moritz, dyr. gimnazjum Mariusz Paradecki. Przybyło liczne grono sportowców i działaczy. Szczególnie ciepło powitano byłych wieloletnich przewodniczących Rady Gminnej LZS, tych którzy zakładali i z oddaniem przez szereg lat służyli organizacji i gminie – Sylwestra Maliszewskiego i Wiesława Kempę. Obecna też była żona byłego przewodniczącego śp. Antoniego Rychlickiego – Bernadetta. Nad całością uroczystości czuwał obecny Przez GZ LZS Roman Zielke. Następnie prowadzący uroczystość Jan Trofimowicz przybliżył zebranym historię Rady Gminnej Zrzeszenia, która od 2000 roku zmieniła nazwę na Gminne Zrzeszenie LZS.

Były w tym czasie lata bogate w wydarzenia i sukcesy, jednak były też i takie okresy, kiedy gminne zrzeszenie walczyło o to aby nie zniknąć z mapy. Niekiedy same chęci do pracy nie wystarczały, potrzebne było także łaskawe oko władzy samorządowej i środki do realizacji ambitnych planów, zamierzeń a z tymi bywało bardzo różnie. Jednak przez te 40 lat było grono ludzi, którzy poświęcając swój prywatny czas, często kosztem rodziny, stwarzali możliwości szczególnie młodzieży do rozwoju tężyzny fizycznej w wielu dyscyplinach sportowych i zdobywania medali na wielu zawodach sportowych różnej rangi. Dzięki gronu osób z terenu całej gminy, które spotykały się na naradach Rady Gminnej Zrzeszenia LZS by przygotowyw

ać kalendarze imprez sportowych, regulaminy i prowadziły zawody ? imprezy te miały swoją rangę i wyjątkową oprawę. Prawdę mówiąc o gminie Trąbki Wielkie szczególnie w latach 70-tych i 80-tych było głośno właśnie za sprawą sportowców spod znaku LZS, którzy zdobywali największe laury, reprezentując gminę na zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Organizacją kierowali w gminie kolejno: Leon Wiwatowski, Sylwester Maliszewski, Wiesław Kempa, Antoni Rychlicki, Sylwester Maliszewski, Wiesław Kempa, Marian Płotka, Jan Trofimowicz jr i obecnie od 2011 roku Roman Zielke. Działalność Rady Gminnej i GZ LZS była właściwie ściśle związana przez te 40 lat z gminnym stadionem. To dzięki determinacji sportowców spod znaku LZS oraz ówczesnej pani naczelnik gminy Krystyny Kołkowskiej w latach 1972-1974 obiekt wybudowano i stał się on areną setek wydarzeń i zawodów sportowych. Ten obiekt z bieżnią lekkoatletyczną i boiskami do piłki siatkowej i ręcznej był właściwie jedynym tego typu obiektem w powiecie. Dlatego oprócz piłki nożnej, gmina odnosiła sukcesy także w innych dyscyplinach sportowych. Członkowie Rady Gminnej Zrzeszenia LZS przez wiele lat cyklicznie organizowali Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej, piłce ręcznej, kometce, tenisie stołowym, warcabach, szachach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych, podnoszeniu ciężarka, strzelectwie. Przez lata 80-te na stadionie odbywały się m.in. półfinały i finały wojewódzkich spartakiad i igrzysk LZS, cieszyliśmy się, że mamy bieżnię jedyną w powiecie. Teraz inni nas już wyprzedzili i mają bieżnie tartanowe , miejmy nadzieję, że kiedyś taka powstanie i w Trąbkach Wielkich. Były też przed 40-laty plany budowy basenu pływackiego przy obecnym GOKSiR-ze. Już w połowie lat 70-tych działacze sportowi widzieli też potrzebę budowę pełnowymiarowej hali sportowej, której budowę rozpoczęto w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku . Teraz w niej oprócz zajęć wychowania fizycznego odbywają się zawody sportowe różnej rangi. Nie można zapomnieć o działalności Gminnej Komisji Turystyki Wiejskiej, która w latach 80-tych ubiegłego wieku należała do czołówki wojewódzkiej i krajowej LZS.

Jan Trofimowicz podkreślał , że gdy zabraknie lidera, kierownika, prezesa, kogoś kto potocznie mówiąc pociągnie „wózek” pod nazwą praca społeczna, to nawet w miejscowościach o bogatych tradycjach sportowych, zaczyna zamierać duch sportowy, a zamiast murawy na boiskach wyrastają chaszcze, a rdza pokrywa bramki, bądź inne urządzenia sportowe. I jak wiadomo nie trzeba daleko szukać boisk, które od kilku lat są zarośnięte. W kolejnym punkcie spotkania był czas na odznaczenia i wyróżnienia. Na wniosek Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 9 kwietnia 2013 roku za zasługi w działalności na rzecz propagowania i rozwoju sportu odznaczeni zostali: Złotym Krzyżem Zasługi: Janczak Danuta Maria z Pszczółek, Kempa Wiesław z Trąbek Wielkich, Maliszewski Sylwester z Gołębiewka, Mazerski Ryszard ze Sztumu, Szymikowski Edmund z Lini. Srebrnym Krzyżem Zasługi: Klecha Piotr z Luzina, Tkaczyk Jerzy Andrzej ze Starzyna, Zielke Roman z Kleszczewa. Brązowym Krzyżem Zasługi: Dutko Stefan z Wiślinki oraz Kempa Tomasz Olgierd z Trąbek Wielkich. Uroczysta dekoracja odbędzie się w najbliższym czasie na jednej z uroczystości wojewódzkich w Gdańsku z udziałem wojewody i władz wojewódzkich, które upoważnione są do wręczenia odznaczeń prezydenckich. Wszyscy wyróżnieni otrzymali gromkie brawa od zebranych! Wiesław Szczodrowski i Jan Trofimowicz senior nagrodzeni zostali odznakami Ministerstwa Sportu i Turystyki w stopniu złotym “Za zasługi dla sportu”. Również i tym wypadku uroczysta dekoracja odbędzie się z udziałem władz wojewódzkich w Gdańsku. Następnie Magdalena Kołodziejczyk i Wiesław Szczodrowski wręczyli najwyższe odznaczenia w strukturach LZS – “Zasłużony Działacz LZS”. Uchwałą Rady Głównej Zrzeszenia wyróżnieni zostali: Jerzy Ptach z Czerniewa, Jan Czerw, Irena Pydo, Marek Radelski z Ełganowa, Jerzy Gębura z Kaczek, Jerzy Osowski i Marian Płotka z Sobowidza, Andrzej Karcz i Andrzej Gralla z Trąbek Wielkich oraz Piotr Pelowski z Granicznej Wsi.

Uchwałą Prezydium Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku Honorowe Odznaki LZS otrzymali, w stopniu złotym: Longina Górnowicz z Domachowa, Karol Kusaj z Ełganowa, Małgorzata Kujawska i Sebastian Zielke z Kleszczewa, Krzysztof Miszk z Rościszewa, Zenon Kulwikowski, Łukasz Balcer, Czesław Ronowicz, Nakielski Sławomir, Zygmunt Bławat oraz Mariusz Trochimiuk wszyscy z Trąbek Wielkich. Odznakę w stopniu srebrnym otrzymali: Maciej Czerwiński i Irena Kotula z Ełganowa, Dobromił Kruk z Gołębiewa Wielkiego, Jan Selka i Anita Zielke z Kleszczewa oraz Wioleta Frydrych z Trąbek Wielkich. Oprócz odznak każdy z w/w otrzymał medal okolicznościowy 40-lecia GZ LZS, który wręczył Roman Zielke. Następnie Prezes Pomorskiego ZPN-u Radosław Michalski oraz Anna Moritz wręczyli wieloletnim piłkarzom honorowe odznaki “Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” w stopniu złotym, otrzymali je: Paweł Gąsiorowski z Sobowidza, Leszek Grześlak, Henryk Orlikowski, Andrzej i Dariusz Pelowscy z Ełganowa, Andrzej Dończyk z Czerniewa oraz Erwin Radziszewski z Gołębiewka. Wszyscy otrzymali też medale 40-lecia. Wójt gminy Błażej Konkol wręczył okazałe puchary w dowód uznania za duży wkład w rozwój sportu w minionym 40-leciu na terenie gminy Trąbki Wielkie. Wójt wyróżnił: Sylwestra Maliszewskiego z Gołębiewka, Wiesława Kempę z Trąbek Wielkich, Jana Trofimowicza z Ełganowa, Janinę Gliniecką z Kleszczewa, Czesława Sebzdę z Czerniewa oraz Władysława Mazurka z Sobowidza. Nieobecni: Anna Michalska, Janina Brużdzińska z Kłodawy, Teresa Myszkier z Czerniewa, Teresa Wawrynowicz z Trąbek Wielkich, Elżbieta Koderko z Mierzeszyna odbiorą nagrody na uroczystej Sesji Rady Gminy.

Ponadto medale 40-lecia GZ LZS otrzymali: Ryszard Kamiński z Czerniewa,Wojciech i Mariusz Pelowscy, Alina Jaworska, Grażyna Sroka, Ryszard Dubiela, Renata Senger, Zenon Orlikowski , Marcin Masa, Jan Czerw i OSP z Ełganowa, Małgorzata i Roman Zielke z Kleszczewa, Wanda Czerw, Kazimierz Arym, Kazimierz Grochowalski, Marek Kotwa i Benedykt Brandt z Gołębiewa Wielkiego,Maria GOczewska Marcin Neumuller, Kazimierz Goczkowski, Patryk Suleski, Olga Kempa Żukowska, Maria i Ditter Preuss, Waldemar Ossowski, Stanisław Dziemiński, Anna Andreskowska, Karol Kozak, Dorota Bąk, Mariusz Trochimiuk, Anna i Tomasz Kempa, Józef Sroka, Manfred Kratzke, Teresa Wawrynowicz i OSP z Trąbek Wielkich, Adam Pikula, Roman Pokorski, Wiesław Piepiórka, Józef Karnath i Patrycja Jereczek z Sobowidza, Ryszard Budzyński z Warcza, Andrzej Kobylarz z Domachowa, red. Wawrzyniec Rozenberg z Echa Pruszcza –Dziennik Bałtycki, Anna Moritz, Danuta Janczak, Stanisław Poniatowski, Magdalena Kołodziejczak, Leszek Orczykowski, Jerzy Tkaczyk i Andrzej Pastuszek. Medale wręczali Prezes GZ LZS Roman Zielke i Z-ca Tomasz Kempa. Na zakończenie przygotowano specjalne podziękowania oraz okolicznościowe medale dla hojnych sponsorów wydania publikacji, którymi okazali się: wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, wójt gminy Linia Łukasz Jabłoński, POLHOZ Szymankowo, Krzysztof Salewski Be-Ma Gołębiewo Wielkie, Jan Dela SKR Trąbki Wielkie, Jan Bujnowski, Centrum Obsługi Pracodawców – Marek Kolowski, Henryk Kinder i Józef Ormańczyk – Firma Nawirem z Gdańska, Maciej Goczewski z Pruszcza Gdańskiego, Nowa Energia S.A. z Gdyni oraz Sławomir Mielnik ze Straszyna – Cukiernia Piekarnia,Jerzy Gębura zam. Kaczki Dzięki wsparciu możliwe stało się wydanie publikacji oraz wzruszające spotkanie pokoleń. Po dekoracjach przyszedł czas na występ Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego “Gryf”, który żywiołowymi piosenkami sprzed lat podbił serca publiczności. W międzyczasie na dużym telebimie oglądano pokaz multimedialny – archiwalne fotografie sportowe i filmy z zawodów przygotowane przez Andrzeja Grallę. Na ręce Prezesa GZ LZS upominki i życzenia złożyli kolejno: przedstawiciele Pomorskiego Zrzeszenia LZS, wójt gminy Trąbki Wielkie, Przewodniczący Rady Sportu w starostwie powiatowym w Pruszczu Stanisław Poniatowski oraz Radosław Michalski z Anną Moritz z Pom. Z.P.N. z Gdańska. Gminne Zrzeszenie otrzymało także zbiorową Złotą Honorową odznakę LZS przyznane przez Radę Główną Zrzeszenia, którą wręczyła Członek Prezydium Rady Krajowej Magdalena Kołodziejczak. Ciepłe słowa do obecnych i byłych wieloletnich działaczy skierowali m.in red. Mirosław Begger, harcmistrz Piotr Szubarczyk. Na zakończenie wszyscy zebrali się do pamiątkowej rodzinnej fotografii. Po części oficjalnej cała sportowa rodzina i goście zasiedli do stołów, gdzie czekał już pyszny obiad.

Info JTrofimowicz, foto WKempa

 

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)