Orzechowska Lidia

LIDIA ORZECHOWSKA 1947 – 2004
Lidia Orzechowska z d. Żarska urodziła 12.03.1947 roku w Krakowie jako pierwsze dziecko
w rodzinie Janiny i Adama Żarskich. Od 1954 mieszkała razem z rodzicami w Bochni, gdzie ukończyła Szkolę Podstawową. W 1961 rozpoczęła naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Wojniczu. ( b. woj. tarnowskie). W 1966 po ukończeniu w technikum rozpoczęła pracę zawodową w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Końskowoli. W 1967 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Żelisławkach w gminie Pszczółki jako zootechnik. Następnie awansowała do działu naukowego, na stanowisko technika Doradztwa Rolniczego. Jako młoda, pełna zaangażowania do pracy i służby na rzecz drugiego człowieka w roku….. była jedną ze współzałożycieli Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ „. Z tego tytułu później przechodziła osobiste przykrości. ( tu nie ma synchronizacji czasowej)… W 1984 roku podjęła pracę w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Gdańsku jako inspektor rejonowy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim i Trąbkach Wielkich. 15 marca 1990 podjęła pracę w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich
na stanowisku Dyrektora.
Pełniąc funkcję dyrektora wykorzystywała duże doświadczenie w pracy z ludźmi z terenów wiejskich podejmując jednocześnie wiele inicjatyw, które miały wpływać na rozwój kulturalny i sportowo – rekreacyjny mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie. Stworzyła warunki dla pracy dla działaczy społecznych zarówno z zakresu sportu jak również kultury. Wspierała propozycje, które miały aktywizować i rozwijać społeczeństwo: dzieci, młodzież i osoby starsze. Od samego początku nawiązała ścisłą współpracę z Radą Gminną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Zarządem Gminnym Ligi Obrony Kraju, Zarządem Gminnym Szkolnego Związku Sportowego, dyrektorami szkół, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz samorządowcami na terenie gminy. Ponadto współpracowała m.in. Pomorskim Klubem Weteranów na czele. Przez kilkanaście lat pracy w GOKSiR do grona najbliższych współpracowników spośród działaczy społecznych zaliczała: Wiesława Kempa, Sylwestra Maliszewskiego, Kazimierza Arym, Jana Trofimowicza, Władysława Mazurka, Józefa Sroka, Mariana Lewańczyka, Mariana Płotka, Czesława Sebzda, Zbigniewa Nelke.
W niełatwych latach 90-tych starała się stwarzać szeroki wachlarz imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjno – sportowym. Od 1995 roku współorganizowała z działaczami LZS współzawodnictwo sportowe sołectw w kilkunastu dyscyplinach pn. „O PUCHAR GMINY „. Do dnia dzisiejszego w podobnej formie jest cykliczną sztandarową całoroczną imprezą w Gminie Trąbki Wielkie. Ceniła historię, stąd padł pomysł na konkurs kronikarski zorganizowany przez GOKSiR. Od lat na konkurs wpływają liczne prace: kroniki sołeckie, szkolne, instytucji publicznych, stowarzyszeń. Od 2009 roku Gminny Konkurs Kronikarski pn. „O Gęsie Pióro” nosi imię im. Lidii Orzechowskiej.
Na przestrzeni lat jako dyrektor podejmowała się wielu działań, które miały ułatwić pracę druhów ochotników OSP. Pomagała przy organizacji zawodów strażackich rangi gminnej
i powiatowej, dbała o wystrój miejsca zawodów i wszelkie sprawy techniczne. Jako doskonała gospodyni gotowała duże garnki zupy na zawody sportowe, strażackie i turystyczne.
W GOKSiR odbywały się zebrania, spotkania i Zjazdy Gminne członków OSP. Użyczała sali strażakom na różne uroczystości, związane z jubileuszami jednostek, obchodami dni strażaka. Organizowała Gminne Dożynki, których program był skierowany przede wszystkimi ich rodzin. Oprócz wydarzeń kulturalnych był czas m.in. na zmagania rekreacyjne.
Za sprawą Lidii Orzechowskiej w pomieszczeniach po szatniach piłkarskich powstała jedna z pierwszych kawiarenek internetowych w powiecie gdańskim. Znaczny udział w przygotowaniu pomieszczeń kawiarenki mieli mieszkańcy wsi Trąbki Wielkie, którym przewodził ówczesny sołtys Edward Kaczmarek.
W połowie lat 90-tych XX wieku była inicjatorką meczy piłkarskich kobiet drużyn Sobowidza i Trąbek Wielkich. Trenerami obu ekip byli odpowiednio Marian Płotka i ówczesny wójt Stanisław Dziemiński. Mecze piłkarskie pań gromadziły około 500 kibiców! Rywalizowano w obu miejscowościach, a po meczach odbywały się spotkania integracyjne dla mieszkańców.
Do sukcesów pani Orzechowskiej należy także powstanie i działalność w GOKSiR Zespołu Muzyki Dawnej, który prowadził Janusz Beyer oraz grupy teatralnej NIEGRZE(SZ)NI pod kierunkiem Stanisława Szulist. Obie grupy zdobywały liczne nagrody m.in. za sukcesy w konkursach ogólnopolskich. W sekcji teatralnej rozpoczął swoją karierę aktorską Tomasz Schuchardt z Sobowidza. Wspierała działalność amatorskiego zespołu muzycznego „To i Owo” z Czerniewa, którym kierowała m.in. Teresa Myszker oraz Michał Olejnik.
Przez szereg lat w GOKSiR grała „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Ostatni raz pod jej kierownictwem WOŚP w Trąbkach Wielkich zagrała 13 stycznia 2003 roku. Podczas kolejnych dwóch finałów wydarzeniem kierował Stanisław Szulist. Po raz ostatni WOŚP zagrała w gminie Trąbki Wielkie przed 15 laty….
Dla najmłodszych z ubogich rodzin organizowała kolonie i obozy sportowe. Podczas imprez pod nazwą Bal Sportu w karnawale podsumowywano działalność w zakresie kultury fizycznej. Bale przyczyniały się do integracji działaczy społecznych, zawodników, samorządowców i sponsorów. Organizowała spotkania emerytów, przebierała się za Świętego Mikołaja i rozwoziła prezenty dzieciom z potrzebujących rodzin.
Za „matczyną” podejście i służbę dla mieszkańców gminy, Panią Lidzię wszyscy bardzo szanowali. Za pracę była wielokrotnie nagradzana: odznaczeniami państwowymi (m.in. Srebrny Krzyż Zasługi) i resortowymi, medalami okolicznościowymi. Otrzymywała liczne dowody wdzięczności podziękowania od organizacji, z którymi współpracowała. Starała się łagodzić konflikty międzyludzkie. Poprzez kobiece wyczucie umiała rozmawiać z młodzieżą
a także osobami w podeszłym wieku. Stąd też w GOKSiR organizowano za Jej czasów dyskoteki jednocześnie znalazło się miejsce dla Gminnego Koła Kombatantów. Spotkania opłatkowe i integracyjne dla wielu grup społecznych były stałym elementem działalności.
Na stanowisku Dyrektora GOKSiR-u pracowała do samej śmierci. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 16 lipca 2004 roku. W życiu prywatnym była mamą Wojciecha i babcią Michałka. Spoczęła na cmentarzu w Pszczółkach.
oprac. WKempa, AAndreskowska, JTrofimowicz jr. foto Wkempa

 

Fot. A. Gralla

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)