Arym Kazimierz

Działacze GZ LZS w Trąbkach Wielkich pożegnali Śp. Kazimierza Aryma b. przewodniczącego LZS „Gryf” Gołębiewo Wielkie

Pożegnaliśmy dziś 23 stycznia 2019 roku naszego kolegę Kazimierza Aryma (1945-2019), który znaczną część swego życia poświęcił poprzez pracę społeczną – dzisiaj tak ładnie nazywaną wolontariatem – na rzecz upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców z terenu Gminy Trąbki Wielkie, a szczególnie swej miejscowości Gołębiewa Wielkiego. Jego przygoda z Ludowymi Zespołami Sportowymi zaczęła się w drugiej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to Kazik został przewodniczącym koła LZS „Gryf” Gołębiewo Wielkie. Funkcję tę z oddaniem sprawował niemalże przez 10 lat, a zawodnicy z Gołębiewa Wielkiego z powodzeniem startowali w licznych zawodach sportowych. Z początkiem lat 80-tych rozpoczął aktywną działalność w Gminnej Komisji Turystyki Wiejskiej działającej przy Radzie Gminnej LZS w Trąbkach Wielkich, z którą zdobywał liczne laury i osiągał sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Wówczas gminna komisji turystyki wiejskiej w Trąbkach Wielkich należała do ścisłej czołówki w województwie gdańskim i brała udział w różnych turniejach rowerowych, krajoznawczych i turystycznych.
Wspomnieć należy wielkie zaangażowanie kolegi Kazimierza w przygotowywanie wspólnie z LZS i hufcem Związku Harcerstwa Polskiego w Trąbkach Wielkich dorocznych spotkań z okazji powitania wiosny w Ełganowie. Zdjęcia w kilku kronikach na terenie gminy są żywą pamiątką, jak kol. Kazimierz Arym współorganizował i dowoził swoim traktorem i wozem  kiełbaski dla zuchów i harcerzy z terenu gminy Trąbki Wielkie. Rozpalał ognisko i prowadził konkursy z działaczami LZS i instruktorami ZHP.
Jego szczególną pasją było strzelectwo i zawody strzeleckie. Słynne „kulki” – jak mówił Kazik o zawodach strzeleckich często przez lata organizowane były w byłej żwirowni między Gołębiewem Wielkim a Ełganowem. Mijały lata a zdjęcia potwierdzają, że Kazimierz Arym kiedy tylko mógł startował w zawodach i osiągał liczne sukcesy w swoich kategoriach wiekowych seniorów a później weteranów. Propagował strzelectwo jak tylko mógł. Był prezesem silnego Koła Ligi Obrony Kraju w Gołębiewie Wielkim. Przy jego zaangażowaniu współorganizowane były zawody strzeleckie nie tylko rangi gminnej ale także rywalizacja międzygminna. Aktywizował swoich sąsiadów, znajomych i mieszkańców Gołębiewa Wielkiego, aby licznie reprezentowali swoje sołectwo tym samym przez lata wieś z powodzeniem startowała w tych zawodach.
Za swą pracę społeczną na rzecz rozwoju sportu otrzymał najwyższe odznaki resortowe LZS, m.in: Złotą Honorową Odznakę LZS, Odznakę Zasłużony Działacz LZS, medal 40-lecia Rady Gminnej Zrzeszenia LZS oraz medale 60-lecia i 70-lecia LZS. Wyróżniany był także odznaczeniami Ligi Obrony Kraju.
Dziś Kaziu dziękujemy Ci za pełne poświęcenia działania na rzecz rozwoju strzelectwa i szeroko rozumianej rekreacji i turystyki w naszej gminie. To właśnie m.in dzięki Tobie o rozwoju sportu w naszej gminie pisano w prasie wojewódzkiej i ogólnopolskiej, a wiele szczególnie młodych osób mogło rozwijać swoje pasje sportowe i zdobywać medale podczas zawodów. Wierzymy, że Miłosierny Pan da Tobie teraz wieniec zwycięstwa i nagrodzi Cię, za życie poświęcone także na rzecz innych osób – najcenniejszą nagrodą – Życiem Wiecznym. Spoczywaj w pokoju!
Nie zapomnimy o Tobie – Przyjaciele działacze i sportowcy z Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich.

40-lecie LZS

 

The following two tabs change content below.