2. Regulamin

REGULAMIN

Imprezy sportowej pn. „Ogólnopolskie Igrzyska LZS”

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE DO IGRZYSK

VI Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach

o „Puchar Złotej Wieży”

VI Memoriał Szachowy im. Mieczysława Goczewskiego

Trąbki Wielkie 2013

Impreza dofinansowana z środków

Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie

I. CEL:

– upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim pn. „SPORT DLA WSZYSTKICH”

– popularyzacja gry w szachy w środowisku wiejskim,

– wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w sportowej rywalizacji ”Fair Play”

– uczczenie pamięci XIII rocznicy śmierci dr. Mieczysława Goczewskiego szachisty i działacza Ludowych Zespołów Sportowych

II. ORGANIZATOR I WSPÓLORGANIZATORZY:

– Krajowe Zrzeszenie LZS Warszawa

– Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

– Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich

– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

– Dyrektor Mariusz Paradecki Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

– Dyrektor Dorota Bąk Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

– Maria, Maciej i Marcin Goczewscy

III. Patronat:

– prasowy – Redakcja Dziennik Bałtycki Polska – Echo Pruszcza w Pruszczu Gdańskim

– medialny – portal trabki.com

IV. TERMIN I MIEJSCE:

– 25 maja 2013 /sobota/godz. 9,30 aula Jana Pawła II w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 2

V. UCZESTNICTWO:

– prawo startu w zawodach mają mieszkańcy wsi, małych miasteczek, członkowie LZS,LKS,ULKS posiadający obywatelstwo polskie

VI. KATEGORIE WIEKOWE:

– seniorzy/seniorki rocznik1994 i starsi

– juniorzy/juniorki rocznik 1995 i młodsi

VII. ZGŁOSZENIA :

– zaproszeni uczestnicy w terminie do 22 maja 2012 /poniedziałek/ winni potwierdzić swój udział w turnieju do: Wiesław Kempa 58 683 71 42 do 20-tej,e-mail:olga_kempa5@wp.pl, Roman Zielke kom.:508 395 907,

– z ramienia Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku informacji udziela Wiceprzewodniczący RW PZ LZS Wiesław Szczodrowski tel.513 150 007,tel/fax 58 550 78 38 w godz. 10.00 – 15.00

– w dniu zawodów od godz. 9,30 do 10,30 zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

– system rozgrywek, ilość grup oraz tempo gry ustalą sędzia główny z organizatorem w zależności od ilości startujących

– nr startowe ustalane będą na podstawie posiadanych aktualnych rankingów,

– kojarzenie komputerowe programem SP,

– zawodnik/czka za wygraną partię otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt oraz za przegraną 0 pkt

– o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,

– w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności rozstrzygnie dodatkowa pomocnicza punktacja :

a-metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów – tzw. średni Buchholz

b.- metoda Buchholz

c. – progresja

Obowiązują przepisy gry Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego

IX. NAGRODY:

-za zajęte miejsca I-III w kat. seniorów- open uczestnicy otrzymają dyplomy, puchary, medale oraz nagrody za miejsca I – VI’

-w pozostałych kategoriach za miejsca I-III uczestnicy otrzymają dyplomy, puchary , medale i upominki rzeczowe,

– wyróżnieni będą najstarszy i najmłodszy uczestnik zawodów oraz najlepszy zawodnik z gminy Trąbki Wielkie -pucharami i upominkami ufundowanymi przez ich fundatorów.

X. SPRAWY FINANSOWE:

– koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, natomiast koszty związane z przejazdem na zawody i ubezpieczeniem na trasie dojazdowej i z powrotnej do miejsca zamieszkania zawodników pokrywają sami zainteresowani, kluby i organizacje delegujące

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– sprzęt zapewnia Organizator

– w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator

– za rzeczy zagubione i zaginione podczas turnieju Organizator nie odpowiada

– obsadę sędziowska zabezpiecza PZ LZS i GZ LZS

– w trakcie trwania turnieju ostateczna decyzja należy do sędziego głównego i kierownika turnieju w porozumieniu z Organizatorem

– wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są do posiadania dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej , badania lekarskiego

– wszyscy uczestnicy turnieju są ubezpieczeni od NW w trakcie trwania zawodów

– za szkody powstałe w miejscu turnieju ponosi osoba/y winna/e ich spowodowania

– za powstałe wypadki z winy uczestników turnieju oraz osób postronnych Organizator nie odpowiada

– komunikat końcowy z wynikami turnieju będzie można odebrać w sekretariacie zawodów,

a także będzie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie www.trabkiw.ug.gov.pl – w dziale :sport kultura, oraz portal trabki.com oraz na www.pomorskielzs

– Organizator w nagłych wypadkach zastrzega sobie zmiany w regulaminie

– w przypadku spóźnienia się zawodnik/czka zostaje dopuszczona do gry od II rundy

Gdańsk 27.03.2013 ZA KOMITET ORGANIZACYJNY

P R E Z E S

Gminnego Zrzeszenia LZS

w Trąbkach Wielkich

Roman Zielke

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)