Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

Władze Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku………………………………………

Najwyższą władzą jest Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Wybiera on przewodniczącego, Radę Wojewódzką oraz Komisję Rewizyjną. Rada liczy 17 członków wraz z przewodniczącym. Przewodniczącą Pomorskiego Z LZS jest Piotr Klecha. Piłkarz, trener i działacz sportowy. Były zawodnik takich klubów jak: Lechia Gdańsk, Pomezania Malbork, Pogoń Lębork, Gryf Wejherowo, Wisła i Unia Tczew, w przeszłości trenujący drużyny: Wisła Tczew, Unia Tczew, Pomezania Malbork, Pogoń Lębork, Chrobry Charbrowo, GKS Linia. Od 2009 roku dyrektor GOSRiT w Luzinie. W poprzedniej kadencji członek Rady Wojewódzkiej. Zastępcami przewodniczącego są: Jarosław Ścigała i Jan Trofimowicz,  funkcję sekretarza pełni Wiesław Szczodrowski, a skarbnika Tomasz Kempa.

Historia LZS na Ziemi Pomorskiej…………………………………………………………

70 lat w życiu każdej organizacji czy instytucji to szmat czasu. Niełatwo jest spisać w krótkim tekście historię Ludowych Zespołów Sportowych Ziemi Pomorskiej, przez które przewinęło się setki tysięcy osób – działaczy, trenerów, zawodników. Wybraliśmy więc fakty najważniejsze.
Pierwsze LZS-y na terenie byłego woj. gdańskiego powstały w październiku 1946 roku na terenach, na których zachowała się tradycja przedwojennego TG ,,Sokół”, przede wszystkim na Ziemi Starogardzkiej – jednym z pierwszych był LZS Jaroszewy, gmina Skarszewy – oraz  na terenie powiatów nowodworskiego, malborskiego, puckiego i wejherowskiego.
Lata 50 i 60 XX w. to okres dynamicznego rozwoju ilościowego kół wiejskich, okres spartakiad i innych masowych imprez. Jednocześnie to okres etatyzacji i biurokracji w Zrzeszeniu. W 1969 roku powstał ogólnowojewódzki WLKS Neptun, który poprzez terenowe ośrodki szkoleniowe docierał do małych wsi i osad, wyszukiwał talenty sportowe. Zaowocowało to wynikami sportowymi. Ale odbywało się kosztem kół wiejskich. Decentralizacja jaka dokonała się w latach 70. XX w. stworzyła możliwości rozwoju mniejszym ogniwom. Nastąpiła aktywizacja kół LZS w Starogardzie, Pucku, Bytowie, Człuchowie i Malborku. Powstało ponad 20 ludowych klubów sportowych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach. Przełom lat 80 i 90. to okres szerokich zmian organizacyjnych, a przede wszystkim sposobu finansowania sportu na wsi – wielu kołom LZS trudno było odnaleźć się w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Po gwałtownym kryzysie ilościowym, który dotknął koła wiejskie, nastąpił okres odbudowy. Ustawa o samorządzie i o kulturze fizycznej otworzyły nowe możliwości rozwoju sportu wiejskiego. Sport gdzieś trzeba uprawiać, potrzebna jest więc baza sportowa, a ta prawie zawsze zależała od inicjatywy lokalnych samorządów. Wielkie inwestycje w latach 50. (kompleks Gdańsk-Osowa), 60. (sale gimnastyczne szkół sportowych), 70. (Nowy Dwór, Choczewo, Trąbki Wielkie) i osiemdziesiątych (Agro-Kociewie) XX wieku powstały dzięki nakładom państwa. W ostatnich 15 latach na pomorskiej wsi dzięki samorządom lokalnym zmodernizowano i zbudowano ponad 200 obiektów sportowych.
Najpopularniejszą dyscypliną sportową w LZS jest i była piłka nożna, podobnie jest na Pomorzu. W rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN uczestniczy ponad 300 zespołów (juniorskich i seniorskich), w ligach gminnych i powiatowych ok. 200, w tym większość juniorskich. Jednym ze sportów, który w latach 50. i 60. XX wieku przynosił pomorskim LZS dużo sukcesów było jeździectwo, a wszystko dzięki trzem klubom LKS Nadwiślanin Kwidzyn, LKS Sopot i LZS Agro Kociewie. W ich barwach startowali olimpijczycy i mistrzowie Polski – Marian Babirecki, Wiesław Hartman, Andrzej Orłoś, Krzysztof Rafalak czy Zygmunt Waliszewski – 11-krotny mistrz Polski w powożeniu zaprzęgami, medalista mistrzostw Europy i świata. W latach 90. XX w. na Pomorzu powstała najsilniejsza wówczas w Polsce grupa kolarstwa zawodowego, stworzył ją kolarz pruszczańskiego Neptuna Piotr Kosmala, a sponsorem była firma Mróz z Wielkopolski. W 2004 Kosmala stworzył kolejną grupę kolarską Intel-Action, która miała siedzibę w Otominie, pow. Gdański. W obu grupach prym wiedli kolarze-wychowankowie LZS: Cezary Zamana, Adam Wadecki, Łukasz Bodnar, Bartosz Huzarski i wielu innych.
W 1975 roku powstał GKS Cartusia Kartuzy, założył go klan Pryczkowskich, trzech braci, postanowiło szkolić młodych zapaśników. W ponad 35-letniej historii zawodnicy Cartusi zdobyli ponad 100 medali mistrzostw Polski. W trudnych latach 90. XX wieku zrodził się pomysł utworzenia w kraju Uczniowskich Klubów Sportowych. Pierwszym klubem zarejestrowanym na Pomorzu był LUKS POL w Czersku (sekcje lekkiej atletyki i piłki ręcznej, później także żeglarstwa deskowego). Piękne karty w historii zapisał LKS Agro-Kociewie Starogard Gdański. Był spadkobiercą innego ludowego klubu – Neptun Starogard Gd. (kolarze, lekkoatleci, akrobaci, zapaśnicy, jeźdźcy). Wychował wielu znakomitych zawodników, w tym Andrzeja Grubbę, jego ojciec był w latach 70. prezesem klubu. W latach 2007-11 klub popadł w kłopoty finansowe. Za długi przekazał bazę hotelową i sportową nieodpłatnie miastu. Następnie klub zlikwidowano, a z sekcji sportowych utworzono nowe zrzeszenia. Jednym z najstarszych ogniw na Pomorzu jest LZS Charzykowy, który powstał w 1947 roku. Oprócz lekkiej atletyki, siatkówki i piłki nożnej uprawiano tu sporty wodne – kajakarstwo, żeglarstwo i bojery wykorzystując atuty środowiska (piękne jezioro). Klub ten posiada chyba najwięcej tytułów mistrza Polski w bojerach.
Kilka słów należy poświęcić pomorskim szkołom rolniczym. Szkoły rolnicze to od połowy lat 50. XX wieku matecznik LZS-ów i ich baza sportowa. W każdej szkole istniał LZS lub LKS, który organizował zajęcia sportowe, wyławiał talenty, przygotowywał przyszłych działaczy sportowych. Szkoły te nadal związane są z LZS, organizacyjnie najczęściej występują jako UKS, a jeden z nich ULKS Talex Borzytuchom to lekkoatletyczna potęga wojewódzka i krajowa. Na początku lat 90. na Pomorzu powstała ciekawa inicjatywa organizacyjna – Gminne Stowarzyszenie Sportowe Pruszcz Gdański, jego pomysłodawcą był Tomasz Słupecki. Stowarzyszenie wykonuje zlecane przez gminę zadania ustawowe w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Dziś na terenie Pomorze jest 9 GTS-LZS.
I na ko­niec o dzia­ła­czach spor­to­wych — bez nich na wsi sport by zgi­nął. Li­sta jest dłu­ga. Ale wy­mień­my tych, któ­rzy zwią­za­li z LZS pra­wie ca­łe swo­je do­ro­słe ży­cie. Był nim na pew­no Wa­cław Za­rem­ba, za­ło­ży­ciel i „le­gen­da” Zrze­sze­nia LZS w kra­ju i wo­je­wódz­twie gdań­skim. Kie­ro­wał or­ga­ni­za­cją nie­mal 32 lata, bę­dąc prze­wod­ni­czą­cym i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym urzę­du­ją­cym Rady Wo­je­wódz­kiej. Po­nad 28 lat w kie­row­nic­twie po­mor­skich LZS jest rów­nież uczeń Wa­cła­wa Za­rem­by — Wie­sław Szczo­drow­ski, obec­nie sekretarz Rady Wo­je­wódz­kiej, a tak­że Da­nu­ta Jan­czak — wieloletni pracownik Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS, zwią­za­na z LZS-a­mi od cza­sów Wa­cła­wa Za­rem­by.
Dane statystyczne………………………………………………………………………………
W ponad 560 ogniwach (w tym prawie 60 klubach) zrzeszonych jest około 22 000 osób (w młodzieży do lat 18 jest ok. 19 tysięcy). Co roku Pomorskie Zrzeszenie LZS  organizuje prawie 7 tysięcy imprez sportowych i turystycznych, w których udział bierze ponad 164 tys. osób. Najbardziej popularne dyscypliny sportowe to: piłka nożna, kolarstwo, lekkoatletyka, kajakarstwo, zapasy.

Najlepsze kluby:………………………………………………………………………………..

GKS Cartusia Kartuzy……………………………………………………………………….
MKS Piast Człuchów…………………………………………………………………………
ULKS Talex Borzytuchom……………………………………………………………………
LKS Zantyr Sztum…………………………………………………………………………….
MLKS Baszta Bytów…………………………………………………………………………
LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz…………………………………………………………….
MKS Polstyr Człuchów……………………………………………………………………….
KKL Rodło Kwidzyn………………………………………………………………………….
LKS Charzykowy………………………………………………………………………………
Energa Olimpia Osowa Gdańsk

Najbardziej znani zawodnicy i wychowankowie LZS na Pomorzu:

Brunon Bending – bokser, walczył w wagach od muszej do piórkowej. Dwukrotnie startował w IO – w Rzymie i Tokio,  w Rzymie zdobył brązowy medal, dwukrotnie też reprezentował Polskę na ME – w 1965 zdobył srebrny medal……………………………………………….

Angelika Cichocka – lekkoatletka, specjalista w biegach na 800 i 1500 m. Olimpijka z Rio de Janeiro. Do 2015 roku zawodniczka ULKS Talex Borzytuchom, wychowanka trenera Jarosława Ścigały (obecnie SKLA Sopot). W swojej 10 letniej karierze sportowej 27 razy stawała na podium Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Złota medalistka ME w 2016 roku w biegu na 1500 m, srebrna w halowych MŚ w Sopocie 2014 na 800 m i srebro na HME w 2015 roku na 1500 m…………………………………………………..

Andrzej Grubba – najlepszy zawodnik w historii polskiego tenisa stołowego. Zaczynał karierę sportową w LZS Zelgoszcz, później reprezentował barwy Neptuna Starogard Gdański, gdzie działaczem był jego ojciec. Wybrany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie ,,Przeglądu Sportowego” w 1984 roku. Brązowy medalista MŚ, 4-krotny srebrny i 7-krotny brązowy medalista ME, Uczestnik trzech olimpiad (1988, 1992 i 1996). Zmarł w 2005 roku.

Wiesław Hartman – jeździec, srebrny medalista olimpijski z Moskwy. Bronił barw Nadwiślanina Kwidzyn (1970-1986), wcześniej także Legii. Startował w skokach przez przeszkody. Urodzony 23 października 1950 w Kwidzynie………………………………….

Czesław Lang – kolarz szosowy i torowy, wychowanek LKS Baszta Bytów. Pierwszy tytuł mistrzowski jako senior zdobył na torze (4 km). Olimpijczyk z Montrealu i Moskwy gdzie zdobył srebro. Reanimator podupadłego Tour de Pologne, niestrudzony propagator kolarstwa.

Andrzej Orłoś – uznawany jest za jednego z najwszechstronniejszych polskich jeźdźców. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski: 1959 w WKKW, 1961 w ujeżdżaniu i 1964 w skokach. Był także 3-krotnym I wicemistrzem i 2-krotnym II wicemistrzem. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960. W 1959 w Mistrzostwach Europy w drużynowym WKKW zajął 4 miejsce…………………………………………………..

Zygmunt Waliszewski – legenda Polskiego Powożenia Zaprzęgów Czterokonnych.  Uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, zwycięzca najbardziej prestiżowych zawodów w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi m.in. wicemistrz świata indywidualnie z roku 1978 (Węgry), brązowy medalista z roku 1976 (Holandia). Jedenastokrotny mistrz Polski. W roku 1985 był numerem 1 w rankingu najlepszych zaprzęgów na świecie. Najlepszy sportowiec XXX-lecia LKS Agro-Kociewie……………………………..

Andrzej Wroński – zapaśnik (styl klasyczny) LKS Morena Żukowo, dwukrotny złoty medalista olimpijski – Seul 1988 i Atlanta 1996, startował też na olimpiadzie w Barcelonie (1992) i Sydney (2000). Zdobył też jeden złoty, jeden srebrni i 2 brązowe medale MŚ oraz 3 złote oraz 2 brązowe medale ME…………………………………………………………..

Jadwiga Wilejto-Szoszler – łuczniczka LKS Rybak Trzebież, a także Obuwnika Prudnik. Trenerka i sędzina. Wystąpiła na 3 olimpiadach – Monachium (1972), Montreal (1976), Moskwa (1980). Ma na swym koncie 39 medali mistrzostw Polski oraz 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medale MŚ, oraz po jednym krążku z każdego kruszcu ME.

Kazimierz Zimny – jeden z czołowych polskich długodystansowców. Karierę sportową rozpoczynał w tczewskich LZS-ach. Dwukrotnie startował na olimpiadzie – w Melbourne (1956) i Rzymie (1960) gdzie zdobył na 5000 m brązowy medal. Ma też dwa srebrne medale ME na tym samym dystansie.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)