I. Kalendarium Ludowych Zespołów Sportowych

Zakres datWydarzenia
1927-1928 powołanie kół i klubów sportowych na wsi na bazie działalności kulturalno oświatowej ZMW RP "Wici"
10 marca 1946 r.II Zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej
1946 rok pod nurem "1" w kartotekach Związku "Samopomoc Chłopska" zarejestrowany zostaje Ludowy Zespół Sportowy w Czarnowąsach woj. opolskie. Wśród nowych ogniw LZS założonych w tym roku jest Ludowy Zespół Sportowy w Jaroszowach woj. Gdańskie
1947 rok Zarząd Główny SCH wydaje koncepcję "Akcji usportowienia wsi"
marzec 1947 r. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych wraz z Ministerstwem Obrony powołało Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe szkolące aktywistów z zakresu wychowania fizycznego
25 lutego 1948 r. Sejm powołuje Główny Komitet Kultury Fizycznej oraz Powszechną Organizację " Służba Polsce"
1948-1952 spośród działaczy PO "S P", Związku "Samopomoc Chłopska", Związku Zawodowego Pracowników i Robotników Rolnych oraz przedstawicieli resortów Rolnictwa i Oświaty rozpoczęto powoływanie na wszystkich szczeblach Rad Sportu Wiejskiego
grudzień 1948 r. Głowna Rada Sportu Wiejskiego przyjmuje ustalenia, że wszystkie formy organizacyjne sportu na wsi przyjmują nazwę Ludowych Zespołów Sportowych. Na przewodniczącego wybrany został Kazimierz Kafarski. Jak głosi wieść gminna ,to on był twórcą nazwy - "ludowe zespoły sportowe".
koniec 1951 r. 8743 LZS-y skupiają 309.748 członków
19 kwietnia 1952 r. za zgodą Prezesa Rady Ministrów, uchwałą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej powołane zostaje ZRZESZENIE "LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE"
22 kwietnia 1952 r.Konferencja Sportowa aktywu LZS ogłaszająca kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Przewodniczącym został wybrany Tadeusz Strzałkowski
22 marca 1953 r. I Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza uznana za I Zjazd, który przyjmuje statut oraz kierunki działalności Zrzeszenia LZS. Na przewodniczącego został wybrany Józef Ozga-Michalski
1952-1955 rozwój organizacyjny do 14-tu tysięcy ogniw i prawie 550 tysięcy członków. Do zadań programowych wprowadzona zostaje działalność kulturalno-oświatowa
1 sierpnia 1953 r. ukazuje się pierwszy numer "Przeglądu Sportowego- Wydanie dla Wsi", zmienione kolejno na : "W barwach LZS", "Wiadomości Sportowe" oraz jako dodatki do "Nowej Wsi", "Gazety Rolniczej" i Chłopskiej Drogi"
1954 rok Polskie Radio zaczyna nadawać audycję "Sportowcy wiejscy na start"
23 kwietnia 1955 r.II Zjazd Krajowy Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe". Przewodniczącym został wybrany Jan Zajdel
1956-1959 po rozwiązaniu PO "SP" Zrzeszenie wzbogaca się dużej wartości majątkiem trwałym
16-17 kwietnia 1957 r.III Krajowy Zjazd LZS wprowadza działalność w sporcie wyczynowym i powołanie Ludowych Klubów Sportowych
1957 rokrozwiązanie ZMP i powstanie Związku Młodzieży Wiejskiej rodzi wspólną inicjatywę prowadzenia zorganizowanych form turystyki
październik 1958 r.władze LZS i ZMW podejmują decyzję o budowie własnej bazy turystycznej
11 lutego 1959 r. powołanie Zarządu Działalności Gospodarczej LZS
27 kwietnia 1960 r.IV Krajowy Zjazd LZS wprowadza turystykę i działalność w szkołach rolniczych jako część działalności statutowej oraz ukierunkowuje na współpracę z samorządem wiejskim, szkołami wiejskimi, ZMW, OSP, KGW oraz zakładami pracującymi na rzecz wsi i rolnictwa
21 kwietnia 1963 r.Rada Główna Zrzeszenia LZS otrzymuje sztandar
22 kwietnia 1963 r.V Krajowy Zjazd Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe"
22 kwietnia 1965 r.Przewodniczącym zostaje wybrany Kazimierz Barcikowski
25 kwietnia 1967 r.VI Krajowy Zjazd Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe". Na przewodniczącego został wybrany Zdzisław Kurowski
27 kwietnia 1971 r.VII Krajowy Zjazd Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe"
29 czerwca 1972 r.Na przewodniczącego został wybrany Tadeusz Haładaj
listopad 1973 r. powołanie Uniwersytetu Ludowego Kultury Fizycznej w Rudziskach Pasymskich. W tym roku rozpoczęto powoływanie Rad Gminnych LZS.
26-27 kwietnia 1975 r.VIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe"
1977 rok Rozpoczęto w Wytwórni Urządzeń i Sprzętu Turystycznego w Pilawie produkcję pawilonów - siłowni
29 marca 1979 r.Uchwała Głównego Komitetu Kultury Fizycznej o możliwościach przejmowania zadań gminnych komitetów kultury fizycznej przez Rady Gminne LZS.
5-6 maja 1979 r.IX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" - Przewodniczącym został Leon Kłonica.
16 czerwiec 1981Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS - Przewodniczącym został Waldemar Świrgoń
23 marca 1984wydane zostaje pozwolenie na budowę Centralnego Ośrodka Szkolenia LSZ w Mielnie
25-26 maja 1984X krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe"
19 czerwiec 1984 r.przyjęcie Centralnego Ośrodka Szkolenia LZS w Mielnie przez Radę Główną Zrzeszenia LZS
26-28 maja 1988 r.XI Krajowy zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS
17-19 grudnia 1989 r.We Władysławowie zwołany zostaje Kongres Sportu Ludowego. Na Prezydenta został wybrany Wiesław Szczodrowski. Wobec drastycznych cięć finansowych i zwolnień kadr trenerskich – instruktorskiej w sporcie – działacze LZS woj. gdańskiego i kraju podejmują przeciwdziałania tym tendencjom i w 1989 roku zwołują kongres Sportu Ludowego z udziałem przedstawicieli środowisk wiejskich LZS, Rady Głównej zrzeszenia LZS i związków zawodowych.
30 kwiecień 1990 r.Przewodniczącym RG LZS zostaje Wacław Hurko. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej Młodzieży zwołuje Krajowe Forum ds. przekształceń w Kulturze fizycznej kraju, na wniosek przewodniczącego Komisji i za wsparciem kierownictwa OPZZ i NSZZ „Solidarność” delegat LZS z woj. gdańskiego Wiesław Szczodrowski powołany zostaje na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Kultury Fizycznej i Sportu.
5 stycznia 1991 r.ukazuje się Ustawa wyłączająca stowarzyszenia kultury fizycznej ze stref budżetowych. Cofnięcie pomocy na działalność Zrzeszenia LZS w sporcie wyczynowym. Decyzje te powodują likwidację 95% zatrudnienia.
23-24 listopada 1991 r.XII Krajowe Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS
1991-1993 Delegaci 3 kongresów – Sportu Ludowego. Trenerów i nauczycieli, w obecności władz państwowych sportu wybierają Wiesława Szczodrowskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Woj. LZS w Gdańsku) prezydentem I Kongresu Kultury Fizycznej w Polsce. Kongres i jego Prezydium są ciałem opiniotwórczym i opiniodawczym dla Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
17 listopada 1994 r.podpisane zostaje porozumienie między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu
10-11 maja 1996 r. XIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS - Przewodniczącym został Roman Jagieliński.
6 grudnia 1996 r.w Ciechanowie uroczyste podsumowanie obchodów 50-lecia LZS
1 stycznia 1997 r.rozpoczęto wdrażanie wcześniej przygotowanego z UKFiS i zaopiniowanego przez Sejmową komisję Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komitet Rady Ministrów "Program na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim."
14 grudnia 1997 r.w kancelarii Prezydenta RP grupa działaczy Zrzeszenia LZS otrzymuje wysokie odznaczenia państwowe
7 grudnia 1998 r.Seminarium nt. "Rola i miejsce Zrzeszenia LZS w rozwoju kultury fizycznej i turystki w środowisku wiejskim"
19-29 maja 2000 r.XIV Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS - Przewodniczący Roman Jagieliński
30 sierpnia 2001Spała, uroczyste spotkanie z okazji 55-lecia LZS
14-15 maja 2004 r.XV Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS - Przewodniczący Roman Jagieliński
2008 rok XVI Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS -Przewodniczący Roman Jagieliński
2011 rok Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe obchodziło swoje 65 urodziny.
26 maja 2012 r. XVII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS - Przewodniczącym został Władysław Kosiniak-Kamysz
2012 rok Zrzeszenie LZS skupiało ponad 270 tysięcy członków (55 tys. to kobiety, a młodzieży do lat 18 jest nieco ponad 175 tysięcy), w 8389 ogniwach, w tym ponad 4850 to kluby sportowe i turystyczne oraz UKS/ULKS. Członków ćwiczących, czyli tych którzy aktywnie uprawiają jakiś sport jest ponad 236 tysięcy. Zrzeszenie organizuje co rocznie około 140 tysięcy imprez sportowych i turystycznych, w których uczestniczy ponad 5,7 milionów osób. Krajowe Zrzeszenie LZS szkoli w różnych dyscyplinach sportowych ponad 10 tysięcy zawodników w 219 Wiodących Ludowych Klubach Sportowych oraz 600 zawodników w 60 Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS. Co roku Zrzeszenie organizuje od 18 do 20 swoich imprez mistrzowskich. O tytuły mistrzów LZS walczą w różnych kategoriach wiekowych: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kajakarze. Wielu z nich to czołowi zawodnicy w kraju.

info wkempa i wszczodrowski, źródło KR LZS

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)