6- sport, rekreacja i turystyka w 1978 roku

1978r. Nie zachowały się materiały źródłowe, tj. protokoły z organizowanych zawodów. Do przedstawienia życia sportowego w tym roku posłużyło sprawozdanie z III zjazdu sprawozdawczo–wyborczego RGm. Z LZS, które odbyło się w Trąbkach Wielkich w dniu 2 lutego 1979 r. Zebranie otworzył przewodniczący Sylwester Maliszewski. Obrady prowadził Leon Wiwatowski. Projekt programu działania rady na nową kadencję przedstawił z-ca przewodniczącego ds. sportu, Jan Trofimowicz. Wręczono także odznaki LZS, dyplomy oraz nagrody za współzawodnictwo sportowe w gminie w ramach „Omegi”. Z rąk naczelnika gminy odebrali je: Alfons Klukowski z LZS Sobowidz za I miejsce, Zygmunt Karcz z LZS Trąbki Wielkie za II miejsce, Jan Czerw z LZS Ełganowo za III miejsce oraz Jerzy Ptach z LZS Czerniewo za IV miejsce. Kolejne lokaty zajęły ogniwa z Gołębiewa Wielkiego, Kleszczewa, Trąbek Małych, Mierzeszyna, Granicznej Wsi, Kłodawy, Zaskoczyna i Drzewiny. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki Zrzeszenia LZS – Józefa Srokę oraz nowo wybranego przewodniczącego, Wiesława Kempę. Ze sprawozdania wynika, że w roku 1978 najlepiej pracowały sekcje tenisa i szachów – po 11. Ponadto 10 sekcji piłkarskich i 6 lekkiej atletyki. Zauważono regres piłki ręcznej i siatkowej spowodowany zanikiem imprez na szczeblu wojewódzkim. Piłkarskie zespoły z Trąbek Wielkich i Sobowidza grały w klasie B, natomiast Gołębiewo Wielkie i Ełganowo w klasie C. Drużyna z Ełganowa w sezonie 1977/78 awansowała do klasy C z ligi gminnej. Piłkarze z Ełganowa dotarli w rundzie jesiennej aż do IV rundy regionalnego Pucharu Polski, eliminując kolejno LZS Subkowy 2:1, MZKS „Wierzyca” Starogard Gdański 5:3 i LZS Czarna Woda 3:0. W lidze gminnej piłki nożnej uczestniczyło 5 gminnych drużyn LZS. Po rundzie jesiennej prowadziło LZS Czerniewo bez straty punktu przed LZS Rusocin. Oprócz rozgrywek ligowych piłkarze uczestniczyli w trzech turniejach zorganizowanych w gminie. W turnieju pierwszomajowym (drużyny klubowe) puchar naczelnika gminy zdobyli piłkarze z LZS Ełganowo. Czwarty turniej o „Puchar Lata” (zespoły wsi) wygrały Trąbki Wielkie pokonując w finale Czerniewo 4:2. Turniej Zarządu Gminnego ZSMP wygrali młodzi piłkarze z Ełganowa przed Kleszczewem.

Rozgrywki w tenisie stołowym i szachach rozegrano w systemie 4 turniejów kwalifikacyjnych. W tenisie stołowym zwyciężyła wśród kobiet Hanna Labuda z Sobowidza przed Aliną Trofimowicz
i Sabiną Stolc – obie z Ełganowa. Wśród mężczyzn w kwalifikacjach najlepszym okazał się Jerzy Ptach z Czerniewa przed Józefem Zwolennikiem z Sobowidza i Ireneuszem Schuchardtem z Czerniewa. Natomiast w finałach mistrzostw zwyciężyła Urszula Fedyniak przed Cecylią Lipską i Teresą Łangowską – wszystkie z LZS Sobowidz. Wśród mężczyzn tytuł mistrza wywalczył Piotr Kurszewski przed Józefem Zwolennikiem – obaj z Sobowidza, i Ireneuszem Schuchardtem. W punktacji zespołowej zwyciężył: SKS Sobowidz, 2. LZS Ełganowo, 3. LZS Czerniewo. Podczas II gminnego turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Kobiet zwyciężyła Hanna Bodo z Kłodawy przed Aliną Trofimowicz.

Zwycięzcami 4 turniejów w szachach zostali w konkurencji kobiet i mężczyzn: Danuta Bławat z Ełganowa przed Różą Antoniak i Elżbietą Gorzyńską – obie z Trąbek Wielkich; Sylwester Maliszewski przed Kazimierzem Grochowalskim z Mierzeszyna i Edmundem Ossowskim z Sobowidza. Natomiast w turnieju finałowym wśród kobiet: 1. Danuta Bławat, 2. Róża Antoniak, a wśród mężczyzn: Mieczysław Goczewski przed Sylwestrem Maliszewskim i Kazimierzem Grochowalskim. Ponadto Kazimierz Grochowalski, reprezentując gminę Trąbki Wielkie w turnieju wojewódzkim LZS „O Złotą Wieżę” zajął 4. miejsce. W ramach festynu pierwszomajowego w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych: podnoszenie ciężarka prawą i lewą ręką wygrał Antoni Rychlicki z Trąbek Wielkich (114 podniesień) przed Adamem Pałaszem z Sobowidza i Henrykiem Żukowskim z Gołębiewa Wielkiego. W biegach przełajowych w dniu 9 maja triumfowali: 600 m – Iwona Kujach przed Haliną Kwidzińską – obie z Mierzeszyna, i Danutą Azorowicz z Trąbek Wielkich; 800 m – Krzysztof Kobrzyński z Mierzeszyna przed Mirosławem Kostuchem z Warcza i Janem Milewskim z Mierzeszyna. W biegu młodziczek na 800 m – 1. Maria Papis z Mierzeszyna przed Hanną Jasiukajc i Wiesławą Zubel – obie Warcza. W biegu młodzików na 1000 m – Ireneusz Schuchardt z Czerniewa przed Piotrem Lewańczykiem z Trąbek Wielkich i Józefem Kostuchem. Wśród juniorek w biegu na 2000 m zwyciężyła Magdalena Lejk z Mierzeszyna. Wśród juniorów w biegu na 2000 m zwyciężył Kazimierz Zawadzki z Mierzeszyna przed Marianem Lewańczykiem. W biegu juniorów starszych zwyciężył Józef Klukowski z Sobowidza przed Andrzejem Librychtem z Sobowidza i Jerzym Ptachem z Czerniewa. Wśród seniorów na 2000 m zwyciężył Jerzy Ptach przed Józefem Zwolennikiem oraz Andrzejem Rosanowskim. Zespołowo wygrał SKS Mierzeszyn przed SKS Warcz i LZS Sobowidz. W zawodach wystartowało ponad 100 zawodników. W listopadzie odbyły się doroczne biegi przełajowe w Granicznej Wsi „Ku czci pomordowanych w obozie pracy Grenzdorf”. W zawodach wystąpiło w sumie blisko 120 zawodników; w poszczególnych kategoriach zwyciężali: 800 m – Mariola Gorzyńska z Trąbek Wielkich, 1200 m – Marzena Retz z Mierzeszyna, w biegu chłopców na 1200 m – Kazimierz Zawadzki z Mierzeszyna, w biegu mężczyzn na 2000 m – Tadeusz Pepliński z Gołębiewa Wielkiego. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył SKS Mierzeszyn przed SKS Warcz i SKS Trąbki Wielkie. W pozostałych konkurencjach mistrzami gminy zostali: w tenisie ziemnym Piotr Lewańczyk przed Andrzejem Lulem z Klępin; w kometce Wiesław Kempa przed Jarosławem Krukiem i Krzysztofem Cieciorą – obaj z Kleszczewa.

W lekkiej atletyce kobiet: Edyta Klemm z Sobowidza bieg na 100 m –15,3. Mariola Wiebe: bieg na 200 m – 31,3; skok wzwyż – 120 cm, pchnięcie kulą – 8,61 m; rzut oszczepem – 33,05 m. Jolanta Maliszewska: skok w dal – 4,90 m.

W lekkiej atletyce mężczyzn: Marian Lewańczyk z Trąbek Wielkich bieg na 100 m – 12,7; Józef Gadomski z Gołębiewa Wielkiego bieg na 200 m – 26,8; Jerzy Ptach z Czerniewa bieg na 400 m – 62,2; Józef Zwolennik z Sobowidza bieg na 800 m – 2:28,5; Józef Gadomski z Gołębiewa W. bieg na 1500 m – 5:26,9 i bieg na 3000 m – 10:33,8; Sylwester Maliszewski skok w dal – 5,87 m, rzut dyskiem – 31,80 m; Jan Kolendo z Trąbek Wielkich skok wzwyż – 149 cm, Wiesław Kurszewski z Sobowidza trójskok – 11,83 m; Roman Pokorski z Sobowidza pchnięcie kulą – 10,58 m i rzut oszczepem 43,07 m. Drużynowo pierwsze trzy miejsca w la zajęły: Sobowidz, Trąbki Wielkie i Ełganowo.

Podczas II Wojewódzkich Igrzysk Spółdzielni Kółek Rolniczych Zbigniew Żukowski z Pawłowa zwyciężył w konkurencji motocyklowej, a Sylwester Maliszewski był trzeci w pchnięciu kulą. Brak większych sukcesów mieszkańców gminy w poszczególnych konkurencjach igrzysk wynikał z braku współpracy tych pionów z Radą Gminną LZS. Nawet Wojewódzkie Zrzeszenie przygotowując Igrzyska nie włączyło do współpracy Rady Gminnej LZS. Dlatego też S. Maliszewskiego, członek WZ LZS w Gdańsku dla pełnego zintegrowania działań oraz w celu zapewnienia faktycznego współzawodnictwa między gminami, zaproponował do wojewódzkiego kalendarza zawodów LZS: Międzygminną Spartakiadę Letnią, którą poprzedzą spartakiady rejonowe z udziałem 6-7 gmin, a zwycięzcy rejonów uczestniczyliby w finale wojewódzkim. Pomysł ten znalazł realizację od roku 1981.

W roku 1978 zmodernizowano gruntownie boiska w Czerniewie i Mierzeszynie – zniwelowano płyty, a w Mierzeszynie założono meliorację kosztem 120 tys. złotych. Do sukcesu sportowego i organizacyjnego LZS w 1978 przyczyniło się zaangażowanie przewodniczącego ogniwa zrzeszenia Stanisława Klinkosza, sołtysa z Mierzeszyna oraz kierownika ZR z Domachowa Mieczysława Żurka. W konkursie na największą liczbę zorganizowanych imprez w 1978 r. rada zrzeszenia w Trąbkach Wielkich zajęła 9. miejsce w województwie. Podczas zjazdu Piotr Stacewicz, sekretarz WZ LZS w Gdańsku wręczył „Honorowe Odznaki LZS”: złotą Kazimierzowi Grochowalskiemu oraz z-cy dyrektora ds. sportu w GOKSiR Janowi Trofimowiczowi, srebrną Wiesławowi Piepiórce oraz brązową Jerzemu Ptachowi. Srebrne odznaki przyznano również Zenonowi Librychtowi i Józefowi Zwolennikowi, a brązowe Marioli Wiebe i Jolancie Maliszewskiej.

W wyborach do Rady Gminnej Zrzeszenia LZS zagłosowano na przewodniczącego Wiesława Kempę, z-cę ds. sportu Romana Pokorskiego, z-cę ds. turystyki Marka Michałowskiego, sekretarza Annę Andreskowską, skarbnika Sylwestra Maliszewskiego. Członkami zarządu zostali: Antoni Drawz, Władysław Mazurek, Zbigniew Nelke, Jerzy Ptach, Józef Sroka, Leon Wiwatowski, Stanisław Kusaj. Komisję rewizyjną utworzyli: Paweł Fierek – przewodniczący, Robert Małkowski i Czesław Sebzda jako członkowie. Gośćmi III zjazdu byli: Antoni Drawz, Zygmunt Skowronek, Marek Stefańczyk, Paweł Fierek, Władysław Mazurek, Józef Zarzycki oraz Bogusław Sadkowski, dyr. Banku Spółdzielczego, Mieczysław Kamiński i Edmund Chmielewski z PGR Rusocin i Piotr Stacewicz – sekretarz WZ LZS w Gdańsku. W trakcie zjazdu odbywało się głosowanie na Sportowca Roku 1978. Z grona 30 osób, które uzyskiwały najlepsze wyniki w sportowej rywalizacji wybrano finałową dziesiątkę. Niestety, nie zachowały się wyniki klasyfikacji końcowej. Wiadomo tylko, że po raz kolejny triumfował Sylwester Maliszewski.

Za kadencji Sylwestra Maliszewskiego w gminnej organizacji LZS-u dokonały się ważne zmiany organizacyjne. LZS-y skupiły liczne grono działaczy i młodzieży, ogniwa zrzeszenia funkcjonowały w 2/3 wsi sołeckich, rywalizację prowadzono w wielu dyscyplinach sportowych, zorganizowano system rozgrywek w tych dyscyplinach, których ukoronowaniem było zdobywanie tytułów mistrza gminy. Opracowano regulamin współzawodnictwa sportowego ogniw LZS w ramach „Omegi”, stworzono szansę i możliwości do aktywności sportowej dziewcząt i osób które nie wykazywały zainteresowań piłką nożną, wprowadzono notowanie rekordów gminy oraz tabele 10. najlepszych wyników w la w poszczególnych konkurencjach kobiet i mężczyzn (tabele prowadzone od 1975 r., tj. po oddaniu do użytku stadionu w Trąbkach Wielkich). W celu podniesienia poziomu rywalizacji sportowej wprowadzono plebiscyt  na Sportowca Roku, w ramach podsumowania osiągnięć i dokonań odbywano doroczne zjazdy i konferencje gminne LZS, a w ramach integracji ogniw LZS-u organizowano doroczne bale sportu.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)