5- sport, rekreacja i turystyka w 1977 roku

28 stycznia 1977r. w sali widowiskowej GOKSiR-ze odbył się zjazd sprawozdawczo – wyborczy Rady Gminnej Z LZS w Trąbkach Wielkich. Wśród delegatów z poszczególnych ogniw znaleźli się: Andrzej Grandzicki, Kazimierz Bagiński, Krystyna Duszyńska z Granicznej Wsi, Henryk Hennig, Zbigniew Bela, Władysław Wysiecki z Gołębiewa Średniego, Andrzej Malinowski, Edmund Zielke, Bogdan Leszczyński z Kleszczewa, Kazimierz Dunst, Marcin Janiszewski, Sylwester Maliszewski, Andrzej Karcz, Zygmunt Karcz, Henryk Janiszewski, Marek Stefańczyk z Trąbek Wielkich, Ryszard Kapanke, Grzegorz Kujach, Mirosław Witczak z Mierzeszyna, Paweł Gąsiorowski, Roman Pokorski, Zbigniew Piepiórka, Józef Zwolennik, Alfons Klukowski, Kazimierz Kantak, Edyta Klemm, Dorota Kulisz z Sobowidza, Ryszard Dubiela, Jan Czerw, Henryk Kinder, Marian Ormańczyk, Andrzej Pelowski z Ełganowa, Stanisław Trochimiuk, Krzysztof Kamoń, Zenon Chmielewski z Gołębiewa Wielkiego, Alojzy i Jerzy Ptachowie z Czerniewa, Bogdan Walesa z Trąbek Małych. Gośćmi zjazdu byli: Zygmunt Skowronek – naczelnik gminy, Tadeusz Nowak – sekretarz UG, Romuald Gaweł, Danuta Janczak z WZ LZS, Leon Wiwatowski były dyr. SNS, Leonard Martyn – z Rady Głównej LZS w Warszawie, Antoni Rychlicki – RGm Z LZS, Józef Zarzycki – dyr. GS Sobowidz, Leokadia Knitter – radna WRN, Władysław Kania – dyr. SHRO w Trąbkach Wielkich, Włodzimierz Szajna z GKS Wybrzeże Gdańsk, Andrzej Jarosz z LZS Sokół Gdańsk Orunia. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Leona Wiwatowskiego, a prezydium działało w składzie: Leonard Martyn, Zygmunt Skowronek, Danuta Janczak, Leokadia Knitter. W obradach uczestniczyło 39 delegatów.

Sprawozdanie z działalności zrzeszenia przedstawił Sylwester Maliszewski, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Antoni Rychlicki. W okresie sprawozdawczym gminna organizacja LZS działała w 13 ogniwach, skupiała 446 członków, w tym 108 kobiet. Działało 10 sekcji piłki nożnej, 12 sekcji tenisa stołowego, 12 sekcji szachów i warcabów, 8 sekcji piłki siatkowej, 6 sekcji lekkoatletyki i 6 sekcji piłki ręcznej. Spośród drużyn skupionych w OZPN Trąbki Wielkie grały w klasie B, Sobowidz i Gołębiewo Wielkie w klasie C. Ponadto 7 drużyn rywalizowało w lidze gminnej. Do sukcesów sportowych w tym czasie zaliczyć trzeba, m.in. 1. miejsce Piotra Kurszewskiego i 4. Urszuli Fedyniak – oboje z Sobowidza, podczas wojewódzkiej spartakiady LZS w tenisie stołowym w Pucku; 5. Kazimierza Grochowalskiego z Mierzeszyna na wojewódzkich mistrzostwach LZS w szachach. LZS Trąbki Wielkie zajął 3. lokatę w konkursie wojewódzkim „Omega” Na najlepsze ogniwo LZS w 1976 r. Zwycięzcą w tej rywalizacji okazał się LZS Strzelno, gmina Puck, 2. miejsce zajął LZS Czarny Las, gmina Skórcz. Podczas zjazdu podsumowano także współzawodnictwo „Omegi” za 1976 r. Zwyciężył LZS Trąbki Wielkie, w nagrodę otrzymując puchar, dyplom i 1 piłkę. Na kolejnych miejscach uplasowały się ogniwa z Sobowidza, Ełganowa, Granicznej Wsi, Gołębiewa Wielkiego, Trąbek Małych, Zaskoczyna, Gołębiewa Średniego, Mierzeszyna, Kleszczewa, Kłodawy, Drzewiny. Poszczególne ogniwa za zajęcie czołowych miejsc otrzymały po 1 bądź 2 piłki oraz po 2-3 pary butów piłkarskich… Podczas zjazdu srebrną „Honorową Odznakę LZS” odebrał Kazimierz Dunst, Antoni Rychlicki otrzymał legitymację instruktora podnoszenia ciężarów. Kierownicy zakładów opiekuńczych LZS otrzymali z rąk Danuty Janczak proporczyki Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku. W przerwie zebrania wszyscy uczestnicy wypełnili kupon plebiscytu na Najlepszego Sportowca Gminy 1976 r. W gronie 26 kandydatów zwyciężył Sylwester Maliszewski. Kolejne miejsca zajęli: Marcin Masa, Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak i Mariola Wiebe – wszyscy z Ełganowa, Roman Pokorski z Sobowidza, Henryk Kinder z Ełganowa, Wiesław Piepiórka i Paweł Gąsiorowski z Sobowidza oraz Danuta Suss z Trąbek Wielkich. W dyskusji głos zabrał Leonard Martyn, który pogratulował LZS Ełganowo zorganizowania imprezy sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbyły się wówczas m.in. zawody lekkoatletyczne dla seniorów, mecz kawalerowie – żonaci oraz konkursy zręcznościowe dla najmłodszych. W trakcie obrad dokonano wyboru członków nowej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS. Przewodniczącym został Sylwester Maliszewski. Do rady weszli: Wiesław Kempa, Roman Pokorski, Antoni Rychlicki i Jan Trofimowicz. Niestety, nie zachował się pełny skład rady ani podział funkcji.

Od 20 lutego do 3 marca 1977r. trwały rozgrywki ligi gminnej w tenisie stołowym i szachach. W drużynie szachowej startowało 2 mężczyzn, kobieta i junior do 18 lat. W końcowej rywalizacji zwyciężył LZS Trąbki Wielkie przed ZNP Trąbki Wielkie i LZS Sobowidz. Kolejne miejsca zajęły Czerniewo, Gołębiewo Wielkie, Ełganowo, Trąbki Małe. Zwycięski zespół otrzymał puchar gminnego zrzeszenia. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. W zmaganiach tenisistów stołowych zwyciężyła drużyna: SKS Sobowidz przed LZS Sobowidz i LZS Czerniewo. Kolejne miejsca zajęły: ZNP Trąbki Wielkie i ogniwa LZS z Trąbek Małych, Ełganowa i Trąbek Wielkich.

11 marca 1977r. odbyło się zebranie władz gminnych LZS, podczas którego omówiono przygotowania do rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej. Wiesław Kempa przedstawił problem ubezpieczenia zawodników i delegacji na zawody. Podano do wiadomości, że Kazimierz Grochowalski zajął VII miejsce na wojewódzkiej spartakiadzie LZS w szachach, która odbyła się w Pucku. W naradzie udział wzięli: Roman Pokorski, Wiesław Kempa, Władysław Mazurek, Alfons Klukowski, Jan Trofimowicz – z-ca dyr. GOKSiR, Ryszard Kapanke, Grzegorz Kujach, Edmund Zielke, Jan Czerw, Henryk Kinder, Henryk Hennig, Romuald Gaweł – WZ LZS oraz Sylwester Maliszewski, który spotkanie prowadził, podobnie jak wszystkie narady RGm. Z LZS.

13 marca 1977r. w Sobowidzu RGm. Z LZS, GOKSiR i ZGm SZS zorganizowali turniej tenisa stołowego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W turnieju rywalizowało 17 kobiet, wśród których wygrała Teresa Gardzielewska przed Urszulą Fedyniak i Cecylią Lipską – wszystkie z Sobowidza. Dla najlepszych przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe.

20 marca 1977 r. w Sobowidzu zorganizowano II Gminną Zimową Spartakiadę, podczas której rywalizowano w tenisie stołowym, warcabach i szachach. Wśród tenisistek zwyciężyła Urszula Fedyniak przed Renatą Hościłło i Teresą Gardzielewską. Wśród mężczyzn w tenisie stołowym zwyciężył Piotr Kurszewski przed Janem Dudzińskim – obaj SKS Sobowidz oraz Jerzym Ptachem z Czerniewa. W gronie warcabistek zwyciężyła Grażyna Radelska z Ełganowa przed Małgorzatą Pałasz z Sobowidza oraz Mariolą Wolf z Granicznej Wsi. Wśród warcabistów najlepszym był Joachim Pobłocki przed Janem Wyką i Kazimierzem Kloskowskim, wszyscy z Sobowidza. Wśród kobiet w szachach najlepszą okazała się Róża Antoniak z Trąbek Wielkich przed Elżbietą Sebzdą z ZNP Trąbki Wielkie oraz Bogumiłą Klimeczko z Trąbek Wielkich. Wśród mężczyzn w szachach zwyciężył Kazimierz Grochowalski z Mierzeszyna przed Sylwestrem Maliszewskim z Trąbek Wielkich i Edmundem Ossowskim z Sobowidza. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył SKS Sobowidz, a kolejne miejsca zajęły ogniwa LZS: Sobowidz, Trąbki Wielkie, Czerniewo, ZNP Trąbki Wielkie, Mierzeszyn, Graniczna Wieś, Ełganowo, ZR Sobowidz.

19 kwietnia 1977r. w GOKSiR-ze odbyła się kolejna narada rady zrzeszenia, podczas której omówiono plan obchodów święta 1 maja i imprez towarzyszących. Dyskutowano nad planowanymi zawodami mającymi się odbyć w maju i czerwcu. Swój prywatny czas na naradę poświęcili: Andrzej Grandzicki, Alfons Klukowski, Zbigniew Gadomski, Wiesław Kempa, Jan Trofimowicz (GOKSiR), Zygmunt Karcz, Roman Kinder, Jan Czerw, Jerzy Gębura, Antoni Rychlicki, Ryszard Nowak, Edmund Zielkie, Władysław Wysiecki, Henryk Hennig, Romuald Dunst, Marcin Masa, Andrzej Karcz, Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak, Zygmunt Skowronek – naczelnik gminy, Marek Stefańczyk – ZGm. ZSMP i Sylwester Maliszewski.

1 maja 1977r. na stadionie w Trąbkach Wielkich odbył się festyn sportowy. W turnieju piłkarskim o puchar Naczelnika Gminy zwyciężyła drużyna z Trąbek Wielkich przed Sobowidzem i Gołębiewem Wielkim. W konkurencji podnoszenia ciężarka lewą i prawą ręką zwyciężył Henryk Żukowski z Gołębiewa Wielkiego przed Sylwestrem Maliszewskim i Markiem Gliną ze Złej Wsi. W podnoszeniu ciężarka w trzyosobowych składach zwyciężyli siłacze z Trąbek Wielkich przed Gołębiewem Wielkim i Sobowidzem.

9 maja 1977r. zorganizowano w Trąbkach Wielkich Gminne Narodowe Biegi Przełajowe. Na dystansie 2000 m mężczyzn (rocznik 1957 i starsi) spośród 12 zawodników najlepszym okazał się Tadeusz Pepliński z Gołębiewa Wielkiego przed Janem Kantakiem z Gołębiewa Średniego i Henrykiem Kindrem z Ełganowa. Wśród chłopców z roczników 1962-1963 na dystansie 1000 m pobiegło 15 zawodników – zwyciężył Bogdan Lejk z Drzewiny przed Tadeuszem Okoniem z Trąbek Wielkich i Kazimierzem Belą z Gołębiewa Średniego. Wśród 7 chłopców z roczników 1958-1959 na dystansie 2500 m zwyciężył Mirosław Pelowski z Ełganowa przed Jerzym Peplińskim z Gołębiewa Wielkiego i Andrzejem Kantakiem z Gołębiewa Średniego. W najmłodszej kategorii chłopców z roczników 1964-1965 na dystansie 800 m w gronie 11 zawodników zwyciężył Kazimierz Zawacki przed Andrzejem Gałeckim, obaj z Drzewiny, i Romanem Zulewskim z Ełganowa. Wśród 8 dziewcząt z roczników 1964-1965 na dystansie 600 m zwyciężyła Barbara Tysler z Ełganowa przed Krystyną Tysler z Drzewiny oraz Wiolettą Kasperek z Ełganowa. W biegu na 800 m dziewcząt z roczników 1962-1963 w gronie 17 zawodniczek zwyciężyła Ewa Bonk przed Aliną Gaładyk i Małgorzatą Dąbrowską, wszystkie z Drzewiny. W punktacji drużynowej zawodów zwyciężył SKS Drzewina przed SKS Ełganowo i LZS Gołębiewo Średnie. Kolejne miejsca zajęły: LZS Gołębiewo Średnie, LZS Trąbki Wielkie, LZS Trąbki Małe, SKS Kłodawa, LZS Czerniewo, SKS Trąbki Wielkie i LZS Kleszczewo.

29 maja 1977r. odbył się na stadionie festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Święta Ludowego. Oprócz występów artystycznych jak zawsze dużą popularnością cieszyły się zawody sportowe. W meczu piłki siatkowej LZS Sobowidz pokonał reprezentację Pruszcza Gdańskiego 2:1 (6:15, 15:6, 15:6). W konkursie rzutu lotką do tarczy zwyciężyła Irena Zittermann z Ełganowa przed Jolantą Gorzyńską z Trąbek Wielkich i Katarzyną Konkel ze Starogardu Gdańskiego. W gronie mężczyzn najcelniej rzucał Jerzy Gębura z Trąbek Małych, który wyprzedził Jana Kulwikowskiego i Krzysztofa Stysia – obaj z Trąbek Wielkich. Łącznie w konkurencjach startowało ponad 100 osób.

Od 1 do 15 czerwca 1977r. na boisku asfaltowym na stadionie GOKSiR-u trwały zmagania w mistrzostwach gminy w tenisie ziemnym. W końcowej klasyfikacji w gronie 21 zawodników zwyciężył Wiesław Kempa przed Sylwestrem Maliszewskim i Stanisławem Baumgartem.

26 czerwca 1977r. zorganizowano na stadionie gminnym turniej piłki nożnej o puchar ZG ZSMP w Trąbkach Wielkich. Zawody odbywały się w ramach eliminacji do II Ogólnopolskiego Turnieju Zarządu Głównego ZSMP. Ełganowo pokonało 2:0 Kleszczewo, a Trąbki Wielkie 3:0 Sobowidz. W finałowym meczu padł remis 1:1. W rzutach karnych LZS Trąbki Wielkie okazał się lepszy o 1 bramkę i pokonał „sąsiadów zza lasu” 4:3.

3 lipca1977r. na obiektach GOKSiR-u odbyła się impreza turystyczno-sportowa „Rowerem wszędzie”. W konkurencjach turystyczno-krajoznawczych, znajomości kodeksu drogowego, jazdy żółwiej na czas oraz torze przeszkód zwyciężył Zbigniew Majewski przed Czesławem Azorowiczem i Kazimierzem Ogórkiem, wszyscy z Kleszczewa. W konkurenci motorowerowej „O Złoty Kask” triumfował Wiesław Tkaczyk przed Grzegorzem Kromerem – obaj z Trąbek Wielkich i Januszem Tiborskim z Kleszczewa.

10 lipca 1977r. na obiektach odbyły się I gminne igrzyska rekreacyjno-sportowe pracowników gospodarki żywnościowej. W konkurencjach lekkoatletycznych kobiet zwyciężała zdecydowanie Danuta Suss, najlepsza w biegu na 100 m – 13,4, skoku w dal 4,75 m i biegu na 400 m – 1:15,3. Miejsca na podium zajęły też Mirosława Reimus i Mariola Gorzyńska. Wśród 11 mężczyzn w biegu na 100 m zwyciężył Marcin Masa z wynikiem 11,8 przed Henrykiem Kindrem 12,6 – obaj SHRO oraz Andrzejem Rosanowskim 12,9 – ZR Sobowidz. W biegu na 400 m wśród 4 zawodników zwyciężył Henryk Kinder 58,5 przed Tadeuszem Peplińskim 59,3 – ZR Sobowidz oraz Marianem Lewańczykiem 1:01,8. W gronie 12 zawodników w skoku w dal najlepszym okazał się Sylwester Maliszewski przed Wiesławem Kempą oraz Marcinem Masą. W pchnięciu kulą o nietypowej wadze 7,50 kg ponownie najlepszym okazał się Sylwester Maliszewski 9,66 m przed Romanem Pokorskim 9,56 m i Mirosławem Meggerem 8,97 – obaj ZR Sobowidz. W slalomie piłkarskim zwyciężył Jan Kulwikowski z SHRO przed Stefanem Kelpinem z RSP Kłodawa i Henrykiem Kindrem. W podnoszeniu ciężarka prymat w gminie potwierdził Antoni Rychlicki – 107 podniesień przed Henrykiem Żukowskim – 102 i Zygmuntem Rekowskim 66. W meczu siatkówki drużyna UG Trąbki Wielkie pokonała 2:0 ZR Sobowidz. W punktacji zespołowej zwyciężyło SHRO przed UG Trąbki Wielkie, ZR Sobowidz, RSP Kłodawa, SKR Trąbki Wielkie i ZR Pawłowo.

17 i 29 lipca 1977r. odbyły się III indywidualne mistrzostwa gminy w lekkiej atletyce. W poszczególnych konkurencjach na podium stawali – kobiety: 100 m – 1. Danuta Suss 14,3 Trąbki Wielkie; 2. Jolanta Maliszewska 14,5 Gołębiewo Wielkie; 3. Izabela Stolińska 15,6 Ełganowo. 200 m – 1. Danuta Suss 31,9; 2. Izabela Stolińska 33,0; 3. Mariola Gorzyńska 34,4 Trąbki Wielkie. Skok w dal – 1. Jolanta Maliszewska 4,70 m; 2. Danuta Suss 4,48 m; 3. Izabela Stolińska 3,08 m. Skok wzwyż – 1. Mariola Wiebe 127 cm Ełganowo; 2. Jolanta Maliszewska 127 cm; 3. Mariola Gorzyńska 112 cm. Pchnięcie kulą – 1. Mariola Wiebe 9,62 m; 2. Alicja Kosińska 8,41 m Trąbki Małe; 3. Barbara Mamajek 7,58 m Trąbki Małe. Rzut oszczepem – 1. Mariola Wiebe 30,70 m; 2. Bożena Gruszka 26,62 m Trąbki Małe; 3. Krystyna Szczepańska 24,20 m Trąbki Małe. Rzut dyskiem – 1. Alicja Kosińska 23,76 m; 2. Grażyna Orlikowska 21,61 m Ełganowo; 3. Bożena Gruszka 19,70 m. Mężczyźni: 100 m – 1. Marcin Masa 11,3 Ełganowo; 2. Henryk Kinder 11,9 Ełganowo; 3. Piotr Lewańczyk 13,4 Trąbki Wielkie. 200 m – 1. Marian Lewańczyk 28,7; 2. Tadeusz Rychert 29,4 Sobowidz; 3. Roman Wiebe 29,8 Ełganowo. 400 m – 1. Henryk Kinder 1:03,6; 2. Roman Wiebe 1:04,0; 3. Marian Lewańczyk 1:04,8. W biegu na 1500 m – 1. Józef Zwolennik 5:01,8 Sobowidz; 2. Piotr Pelowski 5:06,2 Ełganowo; 3. Marian Lewańczyk 5:12,5. Skok w dal – 1. Sylwester Maliszewski 5,54 m; 2. Henryk Kinder 5,35 m; 3. Tadeusz Zalewski 5,13 m Trąbki Wielkie. Skok wzwyż – 1. Sylwester Maliszewski 155 cm; 2. Jan Kolendo 151 cm Trąbki Wielkie; 3. Tadeusz Zalewski 151 cm. Trójskok – 1. Sylwester Maliszewski 11,93 m; 2. Henryk Kinder 11,92 m; 3. Wiesław Kempa 11,01 m. Rzut oszczepem – 1. Tadeusz Rychert 41,25 m; 2. Mirosław Megger 39,96 m Sobowidz; 3. Alojzy Ptach 37,10 m Czerniewo. Pchnięcie kulą – 1. Sylwester Maliszewski 11,46 m; 2. Alojzy Ptach 10,64 m; 3. Wiesław Kempa 9,43 m. Rzut dyskiem – 1. Sylwester Maliszewski 34,45 m; 2. Alojzy Ptach 30,90 m; Jerzy Ptach 26,85 m. W końcowej klasyfikacji drużynowej zwyciężył LZS Trąbki Wielkie przed LZS Ełganowo i LZS Sobowidz. Kolejne miejsca zajęły ogniwa: Trąbki Małe, Gołębiewo Wielkie, Czerniewo, Gołębiewo Średnie, Kleszczewo. Zwycięzcy za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięski zespół puchar przewodniczącego RGm Z LZS w Trąbkach Wielkich.

17 lipca 1977r. na stadionie w Trąbkach Wielkich odbyły się I Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Pracowników Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego i Melioracji. Igrzyska zorganizowało Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku. W zmaganiach sportowych udział wzięło ok. 300 zawodników z 12 przedsiębiorstw, w tym 3 przedsiębiorstwa z województwa elbląskiego. PKWUiM z Pruszcza Gdańskiego zajęło III miejsce. To przedsiębiorstwo melioracyjne z Pruszcza Gdańskiego wniosło największy wkład w budowę stadionu w Trąbkach Wielkich, by na nim święcić swój sukces sportowy.

22 lipca 1977r. rozegrano III turniej piłkarski o „Puchar Lata”. Nagrodą był puchar przechodni. W turnieju udział wzięło 8 zespołów, wśród których zwyciężył LZS Gołębiewo Wielkie pokonując w finale 5:1 LZS Czerniewo. Tego dnia rozegrano turniej tenisa ziemnego z okazji 22 Lipca. W zawodach udział wzięło 8 zawodników, wśród których triumfował Sylwester Maliszewski przed Piotrem Lewańczykiem i Romualdem Dunstem. Zawodnicy za pierwsze trzy miejsca otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki ufundowane przez organizatorów.

23 sierpnia 1977r. odbyła się narada rady zrzeszenia. W czasie spotkania omówiono program rozgrywek klasy C na rundę jesienną. Ustalono program imprez sportowych na jesień 1977, a także powołano reprezentację na igrzyska SKR. Przygotowano także wykaz dyscyplin sportowych na dożynki gminne. W obradach uczestniczyli: Krzysztof Kamoń, Jan Czerw, Romuald Gaweł i Janusz Aszyk z WZ LZS w Gdańsku, Jan Trofimowicz, Edmund Ossowski, Bogdan Leszczyński i Wiesław Kempa.

28 sierpnia 1977r. w Smętowie odbyły się I Wojewódzkie Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Pracowników Spółdzielni Kółek Rolniczych. W igrzyskach wzięło udział aż 1482 uczestników z 25 SKR-ów! W klasyfikacji końcowej zwyciężył Starogard Gdański przed Gołębiewem Średnim i Choczewem. W gronie 22 drużyn piłkarskich zwyciężyła drużyna LZS Gołębiewo Wielkie! Ponadto indywidualnie sukcesy w skoku w dal zanotowali: Danuta Suss – 4,62 m i Sylwester Maliszewski – 5,62 m.

18 września 1977r. z okazji wojewódzkiego święta plonów w Pelplinie odbyły się I Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Pracowników Gospodarki Żywnościowej. W zawodach startowało 8 wojewódzkich zjednoczeń, przedsiębiorstw i spółdzielni. Danuta Suss dwukrotnie zajęła 3. miejsce – w biegu na 100 m i skoku w dal, a Sylwester Maliszewski był 4. w skoku w dal z wynikiem 6,09 m.

25 października 1977r. na kolejnej naradzie gminnego LZS-u omówiono plan imprez na IV kwartał, plan rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej, a także przygotowania drużyn do rozgrywek w klasach B i C. W dyskusji padła propozycja powołania Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Trąbkach Wielkich z sekcjami piłki nożnej, la, tenisa stołowego. Omówiono także współzawodnictwo „Omegi” za 1977 rok. W obradach uczestniczyli: Alfons Klukowski, Bogumił Leszczyński, Wiesław Kempa, Jan Trofimowicz (GOKSiR), Zygmunt Karcz, Roman Kinder, Jan Czerw, Jerzy Gębura, Antoni Rychlicki, Ryszard Nowak, Edmund Zielkie, Władysław Wysiecki, Henryk Hennig, Romuald Dunst, Marcin Masa, Andrzej Karcz, Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak, Krzysztof Kamoń, Jerzy Fryca, Róża Antoniak, Gabriela Bławat, Kazimierz Dunst, Romuald Gaweł z WZ LZS, Wiesław Kotowski, Kazimierz Grochowalski, Antoni Drawz I sekretarz KG PZPR, Zygmunt Skowronek – naczelnik gminy, Marek Stefańczyk – ZGm. ZSMP, Władysław Mazurek, Mieczysław Goczewski, Józef Sroka i Sylwester Maliszewski.

13 i 27 listopada 1977r. odbyły się dwa turnieje eliminacyjne do mistrzostw gminy w tenisie stołowym na 1977 rok. Klasyfikacja po dwóch turniejach: kobiety – 1. Alina Trofimowicz, 2. Beata Tysler, 3. Hanna Labuda i Teresa Paszylk. W gronie mężczyzn na prowadzeniu z jednakową ilością punktów Jerzy Ptach i Józef Zwolennik; 3. Ireneusz Schuchardt i Andrzej Zimny. W klasyfikacji drużynowej po dwóch turniejach: 1. LZS Ełganowo, 2. SKS Sobowidz, 3. LZS Czerniewo, 4. LZS Sobowidz, 5. SKS Trąbki Wielkie. Po dwóch turniejach klasyfikacyjnych w szachach wśród kobiet z równą ilością punktów na prowadzeniu były Danuta i Gabriela Bławat oraz Róża Antoniak, a wśród mężczyzn Edmund Ossowski i Sylwester Maliszewski przed Kazimierzem Grochowalskim. Punktacja zespołowa: 1. UG Trąbki Wielkie, 2. LZS Trąbki Wielkie, LZS Sobowidz, LZS Czerniewo, LZS Mierzeszyn, LZS Ełganowo, LZS Kleszczewo, LZS Gołębiewo Wielkie oraz SKS Trąbki Wielkie.

20 listopada 1977r. w Granicznej Wsi LZS oraz GOKSiR zorganizowali III Biegi Przełajowe dla upamiętnienia pomordowanych więźniów w obozie pracy Grenzdorf. W klasyfikacji kobiet w biegu na 800 m zwyciężyła Mariola Gorzyńska z Trąbek Wielkich przed Marią Papis i Elżbietą Papis – obie z Mierzeszyna. W biegu na 1200 m najlepszą okazała się Halina Jaworska przed Bożeną Ciałek i Dorotą Knitter – wszystkie z Granicznej Wsi. Wśród chłopców na 1200 m zwyciężył Piotr Lewańczyk z Trąbek Wielkich przed Kazimierzem Zawadzkim i Krzysztofem Ronowiczem – obaj z Mierzeszyna. W gronie mężczyzn w biegu na 2000 m najlepszy był Piotr Pelowski z Ełganowa przed bratem Mirosławem oraz Andrzejem Kulczyńskim z Sobowidza. W punktacji zespołowej zwyciężył SKS Mierzeszyn przed LZS Graniczna Wieś, SKS Trąbki Wielkie i LZS Ełganowo. Zwycięska drużyna otrzymała puchar ufundowany przez GOKSiR. Puchar oraz pozostałe nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył Antoni Drawz, I sekretarz KG PZPR w Trąbkach Wielkich, podkreślając pięknie zorganizowaną imprezę w szlachetnym celu i dziękując organizatorom oraz młodzieży z Granicznej Wsi.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)