4- sport, rekreacja i turystyka w 1976 roku

1 stycznia 1976r. powołano do działalności Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Trąbkach Wielkich. Dyrektorem została mgr Izabela Kania z Trąbek Wielkich a zastępcą ds. sportu Jan Trofimowicz z Ełganowa.

16 stycznia 1976r. w sali GOKSiR-u odbyła się II Konferencja Delegatów Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich. Delegatami byli wówczas: Jerzy Ginter i Andrzej Kordowski z Drzewiny, Arkadiusz Kuciński z Mierzeszyna, Antoni Czerwiński, Zbigniew Butowski z Zaskoczyna, Ryszard Nowak z Pawłowa, Robert Małkowski, Jerzy Gębura, Marek Stefańczyk, Bernard Walesa, Krzysztof Sadoch z Trąbek Małych, Andrzej Grandzicki, Felicja Fanslau, Adam Fanslau z Granicznej Wsi, Henryk Hennig, Roman Freda, Władysław Wysiecki z Gołębiewa Średniego, Grzegorz Fryc, Zenon Kulwikowski, Marek Glina z Kłodawy, Jan Czerw, Ryszard Dubiela, Jan Drąg z Ełganowa, Czesław Sosnowski, Zbigniew Gadomski, Gabriela Bławat, Jerzy Nakielski z Gołębiewa Wielkiego, Paweł Gąsiorowski, Roman Pokorski, Alfons Klukowski, Jerzy Petke, Edmund Ossowski, Wiesław Librycht z Sobowidza, Zygmunt Karcz, Marcin Masa, Andrzej Karcz z Trąbek Wielkich. Gośćmi konferencji byli: Wiesław Zaremba, Barbara Biedrzycka, Marek Michałowski, Krystyna Kołkowska, Antoni Drawz, Mieczysław Baumgart, Leon Wiwatowski, Władysław Kania, Romuald Gaweł, Jan Augustyniak, Andrzej Sosnowski, Tadeusz Kłos, Bronisław Nowak, Mieczysław Goczewski, Józef Sroka, Tadeusz Nowak, Sylwester Maliszewski, Andrzej Jarosz, Wiesław Kempa, Izabela Kania.

Sprawozdanie z działalności rady gminnej zrzeszenia za okres od 26 listopada 1974 r. do 16 stycznia 1976 r. złożył Sylwester Maliszewski, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Robert Małkowski. W okresie sprawozdawczym działało 12 ogniw LZS-u, w tym czasie zorganizowano 2 ogniwa w Granicznej Wsi i Kleszczewie. Gminna organizacja skupiała 477 członków, w tym 114 dziewcząt.

Zwycięzcami w zawodach szachowych byli: Gabriela Bławat z LZS Ełganowo i Kazimierz Grochowalski z LZS Mierzeszyn, w piłce ręcznej kobiet – LZS Czerniewo, w piłce ręcznej mężczyzn – LZS Trąbki Wielkie, w siatkówce kobiet – LZS Trąbki Wielkie, w siatkówce mężczyzn – LZS Sobowidz.

W biegach przełajowych zwyciężali: wśród juniorek Grażyna Suss z LZS Trąbki Wielkie, wśród juniorów Andrzej Karcz z LZS Trąbki Wielkie, wśród seniorów Józef Zittermann – LZS Ełganowo.

W lekkoatletyce w poszczególnych konkurencjach zwyciężali: Mariola Wiebe z LZS Ełganowo 100 m – 14,9; skok w dal – 4,19 m, skok wzwyż – 130 cm, rzut oszczepem – 29,15 m. Joachim Kreft z LZS Sobowidz 100 m – 13,1; rzut dyskiem – 30,15 m. Alicja Kosińska z LZS Trąbki Wielkie – rzut dyskiem – 26,70 m i pchnięcie kulą 9,19 m. Roman Pokorski z LZS Sobowidz rzut oszczepem – 45 m i pchnięcie kulą 11,84 m. W skoku wzwyż i w dal zwyciężył S. Maliszewski, a w trójskoku W. Kempa, o czym napisaliśmy wcześniej.

Za osiągnięcia sportowe i realizację czynów społecznych w 1974 r. Radzie Gminnej Z LZS przyznano 1. miejsce w województwie gdańskim. W roku 1975 rada zajęła 2. miejsce w województwie za Skórczem, a przed Żukowem. W konkursie „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w każdej gminie” redakcja „Gromady Rolnika Polskiego” przyznała drugą nagrodę w kraju i 30 tysięcy złotych. Podsumowano także współzawodnictwo sportowe w gminie o sportowy znak jakości „Omega” w 1975 r. Zdecydowanie zwyciężył LZS Sobowidz – 2223 pkt., który otrzymał w nagrodę 5 tys. zł na zakup dresów oraz dyplom… 2. LZS Trąbki Wielkie – 1698 pkt., w nagrodę 3 piłki i dyplom, 3. LZS Trąbki Małe – 1677 pkt., w nagrodę 2 piłki i dyplom. Kolejne ogniwa za miejsca od 4. do 5. otrzymały piłki, a były to: LZS Zaskoczyn 872 pkt., LZS Mierzeszyn – 698 pkt., LZS Ełganowo – 665 pkt., LZS Graniczna Wieś – 658 pkt. Na kolejnych miejscach znalazły się: LZS Gołębiewo Wielkie – 617 pkt., LZS Czerniewo – 300 pkt., LZS Kłodawa – 258 pkt., LZS Drzewina – 130 pkt., LZS Gołębiewo Średnie – 113 pkt. Zespoły otrzymały dyplomy.

W konkursie „Omegi” na szczeblu wojewódzkim 1. miejsce zajął LZS Sobowidz, zdobywając brązowy znak jakości. Na szczeblu centralnym sportowcy z Sobowidza uzyskali wyróżnienie Rady Głównej LZS. Ojcem sukcesów był Alfons Klukowski. Pod względem liczby zorganizowanych imprez gminny LZS zajął 4. miejsce w województwie.

Podczas spotkania była okazja do złożenia podziękowań za wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Wyróżniono Tadeusza Kłosa – dyr. ZR w Sobowidzu, Czesława Czubę – kier. ZR w Zaskoczynie, Władysława Mazurka – gminnego dyrektora szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego: Halinę Purol z Czerniewa, Zbigniewa Nelkego z Kłodawy i Janusza Molaka z Sobowidza. W czynach społecznych na rzecz środowiska wyróżniły się LZS-y: Trąbki Małe, Graniczna Wieś, Ełganowo, Trąbki Wielkie i osoby: Adam Fanslau, Andrzej Grandzicki, Jerzy Gębura, Bernard Walesa, Zygmunt Karcz. Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymali: Ryszard Dubiela, Zygmunt Karcz, Marcin Masa, Paweł Gąsiorowski, Alfons Klukowski i Zbigniew Butowski. Honorowe Odznaki Zrzeszenia LZS otrzymali: złotą Tadeusz Kłos, srebrne: Wiesław Kempa, Jerzy Gębura, Kazimierz Dunst, brązowe: Halina Purol, Alicja Kosińska. Nagrody wręczali Wacław Zaremba i Sylwester Maliszewski. Okolicznościową paterę otrzymała pani naczelnik Krystyna Kołkowska za wkład pracy na rzecz rozwoju sportu w gminie.

24 stycznia 1976r. w GOKSiR-ze odbył się doroczny bal sportu, a na nim zgaduj-zgadula o tematyce sportowej. W balu uczestniczyło 86 osób z 10 ogniw zrzeszenia.

25 stycznia 1976r. w Granicznej Wsi miały miejsce zawody pod nazwą „Sport i zabawa na śniegu”. W saneczkowych biegach przełajowych wystartowało 17 zespołów. Zwyciężyli Piotr Kulczyński i Kazimierz Bagiński przed Romanem Lorkiem i Jerzym Szycmanem (wszyscy LZS Graniczna Wieś) oraz Franciszkiem Rodnickim i Wiesławem Rzeźnikiem z LZS Sobowidz. W biegu na nartach wystartowało 15 zawodników. Zwyciężył Zygmunt Radelski z LZS Graniczna Wieś, kolejne miejsca zajęli Eugeniusz Lipa z LZS Kleszczewo i Jerzy Ptach z LZS Czerniewo. W podnoszeniu ciężarka wystartowało 12 zawodników, wśród których zwyciężył Sylwester Maliszewski (57 razy) przed Krzysztofem Pestką (54) z LZS Sobowidz i Romanem Kielasem (51) z LZS Kleszczewo. Oprócz zabaw na śniegu rozegrano zawody w futbolu stołowym, w których dominowali zawodnicy z Granicznej Wsi.

1 lutego1976r. w Kłodawie odbyły się mistrzostwa gminy w tenisie stołowym i szachach. 16 szachistów rywalizowało systemem szwajcarskim. Zwyciężył Kazimierz Grochowalski z Mierzeszyna przed Kazimierzem Dunstem z Trąbek Wielkich i Czesławem Sebzdą z Czerniewa. W gronie 4 kobiet zwyciężyła Irena Kania z Zaskoczyna przed Różą Antoniak z Trąbek Wielkich i Gabrielą Bławat z Gołębiewa Wielkiego. Wśród 7 tenisistek zwyciężyła Teresa Gardzielewska przed Jolantą Kurszewską (obie SKS Sobowidz) i Cecylią Lipską z GS Sobowidz. Wśród 16 tenisistów zwyciężył Władysław Mazurek z ZNP Trąbki Wielkie przed Arkadiuszem Kossakowskim i Krzysztofem Miszkiem z SKS Sobowidz.

4 lutego 1976r. w Trąbkach Wielkich odbyła się narada rady gminnej zrzeszenia, na której omówiono regulaminy ligi gminnej w szachach i tenisie stołowym. Po 5 kolejkach ligi gminnej tabele wyglądały następująco – szachy: 1. LZS Trąbki Wielkie, 2. LZS Sobowidz, 3. LZS Zaskoczyn, 4. LZS Czerniewo, 5. SZS Sobowidz, 6. LZS Ełganowo, 7. LZS Gołębiewo Średnie, 8. LZS Graniczna Wieś, 9. LZS Mierzeszyn; tenis stołowy: 1. SZS Sobowidz, 2. LZS Zaskoczyn, 3. LZS Sobowidz, 4. LZS Trąbki Małe, 5. LZS Czerniewo, 6. LZS Trąbki Wielkie, 7. LZS Ełganowo, 8. LZS Gołębiewo Średnie, 9. LZS Graniczna Wieś, 10. LZS Mierzeszyn.

14 marca 1976r. w Szkole Podstawowej w Sobowidzu odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa. Wśród 10 tenisistek stołowych zwyciężyła Alina Szostek z LZS Czerniewo przed Teresą Gardzielewską i Cecylią Lipską – obie z SKS Sobowidz. Wśród 24 tenisistów zwyciężył Jerzy Ptach z LZS Czerniewo, który wyprzedził Jana Rzeźnika z LZS Drzewina i Wiesława Kurszewskiego z SKS Sobowidz. W turnieju warcabów w gronie 4 zawodniczek najlepsza była Bożena Ciałek z LZS Graniczna Wieś przed Danutą Cholewińską i Janiną Gliną, obie z LZS Kłodawa. Wśród 24 warcabistów zwyciężył Jan Wyka z LZS Sobowidz przed Wiesławem Formelą z SKS Sobowidz oraz Józefem Zwolennikiem z LZS Sobowidz. W gronie 11 uczestniczek w rzucie do tarczy zwyciężyła Bożena Orszak z SKS Sobowidz przed Cecylią Lipską z SKS Sobowidz i Danutą Cholewińską z LZS Kłodawa. Wśród 35 zawodników w rzucie lotką zwyciężył Jerzy Gębura z LZS Trąbki Małe, a kolejne miejsca na podium zajęli: Mirosław Megger z LZS Sobowidz oraz Roman Lorek z LZS Graniczna Wieś. W podnoszeniu ciężarka (17,5 kg) zwyciężył Antoni Rychlicki (107 podniesień) przed Alojzym Ptachem z LZS Czerniewo (96) i Sylwestrem Maliszewskim z LZS Trąbki Wielkie (73). Drużynowo – składy dwuosobowe – zwyciężył LZS Trąbki Wielkie (180) przed LZS Drzewina (141) i LZS Czerniewo (130). W futbolu stołowym wystąpiło 6 drużyn, wśród których wygrali Piotr Fanslau i Roman Kulczyński z LZS Graniczna Wieś. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Drzewiny i Sobowidza. Podczas spartakiady rozegrano także mecz piłki siatkowej pomiędzy ZNP a LZS Sobowidz. Po ciekawym meczu zwyciężyli młodsi reprezentanci z Sobowidza 2:1 (9:15, 15:5, 10:15). Drużyny zagrały w składach: ZNP – Jan Trofimowicz, Krzysztof Klepacz, Sylwester Maliszewski, Janusz Molak, Zbigniew Nelke, Czesław Sebzda i Jan Rzeźnik; LZS Sobowidz – Roman Pokorski, Mirosław Megger, Józef Zwolennik, Andrzej Karnath, Andrzej Lul, Wiesław Szeremeta, Grzegorz Wendt. W punktacji zespołowej spartakiady zwyciężył LZS Sobowidz. Kolejne miejsca zajęły ogniwa LZS z Granicznej Wsi, Drzewiny, Trąbek Małych, Czerniewa i Trąbek Wielkich.

18 marca 1976r. odbyła się kolejna narada RG LZS w Trąbkach Wielkich, podczas której omówiono rozgrywki ligi gminnej w tenisie stołowym i szachach, a także przebieg zimowej spartakiady. Na spotkaniu miała miejsce odprawa kierowników drużyn piłkarskich klasy C.

25 marca 1976r. rywalizowano na trasie biegów przełajowych w Trąbkach Wielkich. W gronie 7 seniorów na dystansie 3000 m najlepszym okazał się Józef Zittermann z LZS Ełganowo 9:38,3, za nim uplasowali się: Andrzej Kinder z LZS Sobowidz 9:45,4 oraz Franciszek Rodnicki z LZS Sobowidz 9:58,7. W kategorii juniorów udział wzięło 16 zawodników, którzy biegali na dystansie 2600 m. Zwyciężył Józef Zwolennik z LZS Sobowidz 8:45,3, kolejne miejsca zdobyli: Andrzej Rosanowski z LZS Sobowidz 8:52,2 i Andrzej Karcz z LZS Trąbki Wielkie 8:55,6 min.

14 kwietnia 1976r. w Sobowidzu odbyły się Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa LZS w tenisie stołowym mężczyzn. W zawodach wystartowało 48 zawodników.

1 maja 1976r. na stadionie w Trąbkach Wielkich odbył się świąteczny festyn. W dorocznym turnieju piłki nożnej wystąpiły 4 zespoły. LZS Sobowidz pokonał w finale LZS Zaskoczyn 1:0, kolejne miejsca zajęły LZS Trąbki Wielkie i LZS Ełganowo. W turnieju piłki ręcznej kobiet w finale LZS Trąbki Małe pokonał 4:3 SKS Kłodawa, a w finale piłki ręcznej mężczyzn LZS Zaskoczyn pokonał 11:8 LZS Graniczna Wieś. W podnoszeniu ciężarka zwyciężył Krzysztof Pestka z Sobowidza przed Bogdanem Ołenczynem z Trąbek Wielkich i Adamem Pałaszem z Sobowidza. W rzucie lotką do tarczy zwyciężyła Elżbieta Kratzke z Trąbek Wielkich przed Gabrielą Bławat z Gołębiewa Wielkiego oraz Teresą Abram z Kleszczewa. Wśród mężczyzn wygrał Jan Kolendo przed Henrykiem Dańcem, obaj z Trąbek Wielkich, i Józefem Zwolennikiem z LZS Sobowidz.

8 maja 1976r. na stadionie w Trąbkach Wielkich odbyły się mistrzostwa gminy w piłce ręcznej mężczyzn. W zawodach udział wzięły 4 ogniwa LZS. Zwyciężyła drużyna z Zaskoczyna, a kolejne miejsca zajęły: Sobowidz, Trąbki Wielkie, Graniczna Wieś. Najskuteczniejszym strzelcem okazał się Arkadiusz Rutkowski z Zaskoczyna, zdobywca 23 bramek. Zwycięska drużyna grała w składzie: Zbigniew Butowski, Henryk Butowski, Arkadiusz Rutkowski, Leszek Szostek, Krzysztof Groszek, Bogdan Kowalczyk, Helmut Sager, Roman Butowski.

Oto składy pozostałych drużyn LZS Sobowidz: Roman Pokorski, Jerzy Ossowski Andrzej Karnath, Zbigniew Piepiórka, Alfons Neuman, Józef Zwolennik, Tadeusz Pepliński, Mirosław Czykierda; LZS Graniczna Wieś: Wiesław Pestka, Waldemar Jurczyk, Jerzy i Andrzej Ginterowie, Roman Kulczycki, Adam Dąbrowski, Krzysztof Klepacz, Jan i Zbigniew Tamulewiczowie; LZS Trąbki Wielkie: Zygmunt i Andrzej Karczowie, Wiesław Kempa, Roman Gdaniec, Roman Nowak, Marek Jaszkowski, Sylwester Maliszewski, Romuald Dunst, Jan Kulwikowski, Stanisław i Grzegorz Baumgartowie.

Pisząc o piłce ręcznej nie sposób nie wspomnieć o wybitnych reprezentantach tej dyscypliny, którzy swoje umiejętności sportowe kształtowali jako uczniowie w Technikum Melioracji Wodnych w Gdańsku Oruni /TMW/ pod okiem nauczyciela wf-u Andrzeja Jarosza – jednocześnie wieloletniego działacza LZS-u. Ówcześni piłkarze ręczni byli lub pozostają nadal mieszkańcami naszej gminy: Zbigniew KUCIŃSKI – mieszkał w Mierzeszynie. W drugiej połowie lat 60. trzykrotny mistrz Polski szkół rolniczych, najbardziej utytułowany szczypiornista i absolwent w historii szkoły. Roman POKORSKI z Sobowidza ma w dorobku mistrzostwo Polski szkół rolniczych. Uczestnik międzynarodowego turnieju w Danii w 1976 r., a wcześniej w 1975 r. uczestnik meczów z Duńczykami w Polsce. Włodzimierz SZAJNA – mieszkał w Łaguszewie. Uczeń TMW w pierwszej połowie lat 70. Grał w drużynie szkolnej z Romanem Pokorskim. W późniejszym czasie czołowy piłkarz ręczny I-ligowej drużyny GKS Wybrzeże Gdańsk. Jerzy PTACH z Czerniewa – uczeń TMW w drugiej połowie lat 70. Odnosił sukcesy w finałach mistrzostw Polski szkół rolniczych w latach 1975–1979. O poziomie piłki ręcznej gdańskiego technikum świadczy to, że przez wiele lat szkoła była bezpośrednim zapleczem kadr zawodniczych I-ligowego GKS-u Wybrzeże.

24 czerwca 1976r. na kolejnym spotkaniu rady gminnej zrzeszenia omówiono przebieg rozgrywek klasy C. Dyskutowano nad planowanymi rozgrywkami II edycji „Pucharu Lata”. Przekazano także informacje na temat kursu instruktorów tenisa stołowego.

27 czerwca 1976r. na obiektach GOKSiR-u zorganizowano spartakiadę z okazji Tygodnia Kultury Fizycznej. W konkurencji „Rowerem wszędzie” zwyciężył Adam Ormańczyk z LZS Ełganowo przed Romualdem Dunstem i Andrzejem Karczem – obaj z LZS Trąbki Wielkie. W konkurencji motocyklowej „O Złoty Kask” najlepszym okazał się Andrzej Karcz przed Markiem Kuszem – obaj z LZS Trąbki Wielkie, oraz Janem Zulewskim z LZS Ełganowo. W czwórboju lekkoatletycznym o Powszechną Odznakę Sportową walczyły 3 zawodniczki LZS Ełganowo. Zwyciężyła Mariola Wiebe 301 pkt., 2. Grażyna Orlikowska 253 pkt., 3. Ewa Czerwińska 250 pkt. Zwyciężczyni uzyskała następujące wyniki: 100 m – 14,4 – 76 pkt.; skok w dal – 4,03 m – 66 pkt.; pchnięcie kulą – 8,08 m – 76 pkt.; 300 m – 51,0 – 83 pkt. Wśród mężczyzn rywalizowało 14 zawodników, wśród których zwyciężył Sylwester Maliszewski 328 pkt., 2. Henryk Kinder 292 pkt., 3. Andrzej Szwemiński 278 pkt. Zwycięzca osiągnął wyniki: 100 m – 12,7 – 79 pkt.; skok w dal – 5,54 m – 90 pkt.; pchnięcie kulą – 12,06 m – 100 pkt.; 1000 m – 3:40,0 – 59 pkt. Minima do zdobycia Powszechnej Odznaki Sportowej wynosiły – kobiety: złota – 280 pkt.; srebrna – 250 pkt.; brązowa – 210 pkt.; mężczyźni: złota – 300 pkt.; srebrna – 260 pkt.; brązowa – 220 pkt. W punktacji zespołowej czwórboju LA POS zwyciężył LZS Ełganowo – 1386 pkt. przed LZS Trąbki Wielkie 872 pkt. oraz LZS Sobowidz 829 pkt. W klasyfikacji generalnej spartakiady zwyciężyło Ełganowo przed Trąbkami Wielkimi i Sobowidzem.

4 lipca 1976r. sportowcy z LZS Ełganowo zorganizowali święto sportu dla mieszkańców swojej wsi. Rywalizowano w konkurencjach lekkoatletycznych i podnoszeniu ciężarka 17,5kg. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych do 30 lat i powyżej 30 lat. Zwieńczeniem zmagań sportowych był mecz piłkarski „kawalerowie – żonaci”. Po emocjonującym meczu zwyciężyli żonaci 2:1. Podczas święta sportu wręczono także dyplomy sportowcom, którzy godnie reprezentowali barwy ogniwa LZS w zmaganiach sportowych rangi gminnej.

11 lipca 1976r. na stadionie GOKSiR-u w Trąbkach Wielkich odbyła się wojewódzka letnia spartakiada LZS Gminnych Spółdzielni „SCh”. W zawodach udział wzięło 6 Gminnych Spółdzielni. Zwyciężyła GS „SCh” z Kościerzyny. Sylwester Maliszewski, reprezentując GS „SCh” Pruszcz Gdański, zwyciężył w rzucie oszczepem z wynikiem 54,45 m oraz był trzeci w skoku w dal z wynikiem 5,92 m.

18 lipca 1976r. odbyły się II indywidualne mistrzostwa gminy w lekkiej atletyce. Poszczególne ogniwa LZS wystawiły swoich reprezentantów. W rywalizacji kobiet w biegu na 100 m zwyciężyła Jolanta Maliszewska z Gołębiewa Wielkiego (14,2) przed Mariolą Wiebe z Ełganowa (14,3) i Edytą Klemm z Sobowidza (15,0). Wyniki w pchnięciu kulą: 1. Alicja Kosińska z Kłodawy 8,10 m; 2. Elżbieta Zittermann 8,06 m; 3. Elżbieta Czapiewska 7,87 m – obie Ełganowo. Rzut oszczepem: 1. Mariola Wiebe z Ełganowa 30,00 m; 2. Dorota Kulisz z Sobowidza 23,29 m; 3. Elżbieta Czapiewska z Ełganowa 13,72 m. Rzut dyskiem: 1. Alicja Kosińska z Kłodawy 23,28 m; 2. Renata Zittermann z Ełganowa 17,24 m; 3. Dorota Kulisz z Sobowidza 14,85 m. Skok wzwyż: 1. Mariola Wiebe z Ełganowa 130 cm; 2. Jolanta Maliszewska z Gołębiewa Wielkiego 130 cm; 3. Grażyna Orlikowska z Ełganowa 120 cm. Skok w dal: 1. Jolanta Maliszewska z Gołębiewa Wielkiego 4,58 m; 2. Grażyna Orlikowska z Ełganowa 3,90 m; 3. Edyta Klemm z Sobowidza 3,84 m. Wśród mężczyzn w biegu na 100 m zwyciężył Marcin Masa z Ełganowa 12,3; 2. Andrzej Szwemiński z Sobowidza 12,6; 3. Joachim Kreft z Sobowidza 12,7. Bieg na 800 m: 1. Józef Zwolennik z Sobowidza 2:24,4; 2. Andrzej Rosanowski z Sobowidza 2:36,6; 3. Andrzej Pelowski z Ełganowa 2:25,2. Bieg na 1500 m: 1. Józef Gadomski z Gołębiewa Wielkiego 5:05,8; 2. Tadeusz Pepliński z Gołębiewa Wielkiego 5:07,2; 3. Józef Zittermann z Ełganowa 5:16,6. Pchnięcie kulą: 1. Roman Pokorski z Sobowidza 10,76 m; 2. Alojzy Ptach z Czerniewa 10,76 m; 3. Andrzej Płoński z Zaskoczyna 10,38 m; Rzut dyskiem: 1. Sylwester Maliszewski z Trąbek Wielkich 36,96 m; 2. Joachim Kreft z Sobowidza 30,23 m; 3. Alojzy Ptach z Czerniewa 30,15 m; Rzut oszczepem: 1. Roman Pokorski z Sobowidza 44,00 m; 2. Krzysztof Pestka z Ełganowa 40,30 m; 3. Józef Zwolennik z Sobowidza 39,50 m; Skok wzwyż: 1. Sylwester Maliszewski z Trąbek Wielkich 170 cm; 2. Andrzej Kinder z Sobowidza 145 cm; 3. Zbigniew Majewski z Kleszczewa 140 cm. Trójskok: 1. Henryk Kinder z Ełganowa 12,18 m; 2. Franciszek Rodnicki z Sobowidza 11,80 m; 3. Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich 11,11 m. Skok w dal: 1. Sylwester Maliszewski z Trąbek Wielkich 5,91 m; 2. Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich 5,68 m; 3. Henryk Kinder z Ełganowa 5,46 m; W punktacji zespołowej zwyciężył Sobowidz przed Ełganowem, Trąbkami Wielkimi, Gołębiewem Wielkim, Kłodawą, Czerniewem i Kleszczewem.

22 lipca 1976r. na stadionie w Trąbkach Wielkich rozegrano II edycję „Pucharu Lata”. Rywalizowano w 4 grupach, z których najlepsza drużyna awansowała do półfinału. Z poszczególnych grup awans uzyskały: Sobowidz pokonując 10:0 Kleszczewo, Ełganowo pokonując 1:0 Graniczną Wieś i 6:0 Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, które 3:0 pokonało Zaskoczyn i uległo 2:3 Trąbkom Małym oraz gospodarze z Trąbek Wielkich, wygrywając z Mierzeszynem 4:3. W meczach półfinałowych Ełganowo pokonało Sobowidz 1:0, a Trąbki Wielkie zwyciężyły 3:1 Gołębiewo Średnie. W meczu finałowym Ełganowo pokonało 4:1 Trąbki Wielkie.

11-12 września 1976r. odbyła się w Pucku IX Wojewódzka Spartakiada LZS. Drużyna w składzie: Wiesława i Sylwester Maliszewscy oraz Wiesław Kempa wywalczyła 3. miejsce w trójboju rekreacyjnym. Sylwester Maliszewski zwyciężył także w rzucie oszczepem z wynikiem 61,34 m oraz zajął 3. miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 11,53 m.

19-21 września 1976r. w Olsztynie odbyły się I ogólnopolskie igrzyska sportowo–rekreacjne LZS pracowników jednostek resortu rolnictwa. Delegatem honorowym był przewodniczący gminnego LZS-u Sylwester Maliszewski. Podczas igrzysk Orderem Sztandaru Pracy II Klasy został udekorowany Sztandar Rady Głównej LZS.

3 października 1976r. na stadionie w Trąbkach Wielkich zorganizowano mecz lekkoatletyczny z gminą Skarszewy. W każdej konkurencji startowało po 2 reprezentantów gmin. W poszczególnych konkurencjach zwyciężały wśród kobiet: 100 m – Danuta Suss (Trąbki W.) 14,1; 200 m – Ewa Stolc (Skarszewy) 32,0; 400 m – Maria Fiszer (Skarszewy) 1:12,0; 800 m – Ewa Skibowska (Skarszewy) 3:14,3; skok w dal – Danuta Suss 4,65 m; skok wzwyż – Jolanta Maliszewska (Trąbki W.) 125 cm; trójskok – Helena Kropidłowska (Skarszewy) 8,63 m; oszczep – Mariola Wiebe (Trąbki W.) 27,45 m; dysk – Czesława Muńska (Skarszewy) 19,44 m. Wśród mężczyzn: 100 m – Marcin Masa (Trąbki W.) 12,2; 200 m – Ryszard Lizewski (Skarszewy) 25,4; 400 m – Jarosław Wydrowski (Skarszewy) 6,09 m; skok wzwyż – Sylwester Maliszewski (Trąbki W.) 168 cm; trójskok – Leszek Liczmański (Skarszewy) 12,75 m; pchnięcie kulą – Krzysztof Janicki (Skarszewy) 10,57 m; rzut oszczepem – Roman Pokorski (Trąbki W.) 43,00 m; rzut dyskiem – 36,60 m. Punktacja zespołowa kobiet: Trąbki Wielkie – Skarszewy 38:55; i mężczyzn: Trąbki Wielkie – Skarszewy 60:60.

26 listopada 1976r. odbyła się narada rady gminnej LZS, na której omówiono i zweryfikowano wyniki klasy C w rundzie jesiennej. Ustalono terminy zebrań sprawozdawczych w ogniwach LZS, a także omówiono przygotowania do organizacji biegów przełajowych, ligi gminnej w szachach i tenisie stołowym. Omówiono także regulamin konkursu na Sportowca Gminy 1976 r. Spotkali się: Andrzej Grandzicki, Alfons Klukowski, Zbigniew Gadomski, Wiesław Kempa, Jan Trofimowicz (GOKSiR), Zygmunt Karcz, Roman Kinder, Jan Czerw, Jerzy Gębura, Antoni Rychlicki, Ryszard Nowak, Edmund Zielke, Władysław Wysiecki, Henryk Hennig, Romuald Dunst i Sylwester Maliszewski. W obradach oprócz działaczy z gminnych ogniw LZS wzięli udział goście reprezentujący drużyny klasy C: Zbigniew Kubiak z LZS Będzieszyn, Marek Szuszczewicz z LZS Pręgowo, Józef Kwiatkowski z LZS Rotmanka i Ryszard Komorowski z LZS Żelisławki.

6 grudnia 1976r. w Ełganowie odbyło się zebranie ogniwa LZS, na którym wybrano nowe władze. Przewodniczącym został Jan Czerw, z-cą Henryk Kinder, skarbnikiem Józef Zittermann, sekretarzem Roman Wiebe, gospodarzem Roman Kinder. Sportowcy z Ełganowa wnioskowali o pomoc od zakładu opiekuńczego, gdyż mieli coraz większe problemy ze środkami transportu na mecze wyjazdowe. Również 6 grudnia odbyło się zebranie ogniwa LZS Czerniewo. Przewodniczącym został Alojzy Ptach, z-cą ds. sportu Henryk Karmazyn, z-cą ds. turystyki Maria Ptach, sekretarzem Bogdan Kowalczyk, a gospodarzem Jerzy Ptach. W komisji rewizyjnej znaleźli się: Czesław Sebzda jako przewodniczący oraz Alina Szostek i Renata Hościłło jako członkinie. Najważniejsze wnioski do realizacji to zorganizowanie młodzieży do czynu społecznego, aby odnowić urządzenia sportowe na boisku oraz włączyć sekcje tenisa stołowego i szachów do rywalizacji w lidze gminnej.

9 grudnia 1976r. w Gołębiewie Średnim odbyło się zebranie wyborcze ogniwa LZS. Na przewodniczącego wybrano Henryka Henniga, z-cą został Zbigniew Hennig, z-cą ds. kobiet Urszula Zdun, sekretarzem Zbigniew Jakubowski, gospodarzem Stanisław Tysler, a członkiem zarządu Józef Kantak. W komisji rewizyjnej znaleźli się: Zbigniew Bela – przewodniczący oraz Zbigniew Rolbiecki i Paweł Kantak jako członkowie. Zebranie prowadził Wiesław Kempa.

12 grudnia 1976r. wybrano nowy zarząd LZS Sobowidz. Po raz kolejny przewodniczącym został Alfons Klukowski, z-cą Edmund Ossowski, sekretarzem – Paweł Gąsiorowski, gospodarzami wybrano Franciszka Rodnickiego i Andrzeja Kindra. Do zarządu weszli Jerzy Wyka i Jan Librycht. W tym czasie ogniwo LZS Sobowidz skupiało 65 członków, w tym 15 kobiet. Drużyna piłki nożnej uczestniczyła w rozgrywkach klasy C. Po rundzie jesiennej 1975/76 zajmowała 1. miejsce – 23 pkt., bramki 52:16. Podczas spotkania wyróżniono za wkład pracy na rzecz środowiska sportowego Pawła Gąsiorowskiego, Zbigniewa Piepiórkę i Edmunda Ossowskiego. W roku sprawozdawczym drużyna piłkarska zajęła 3. lokatę w „Pucharze Lata” oraz 1. na Wojewódzkiej Spartakiadzie GS „SCh”. W toku dyskusji poruszano m.in. potrzebę wybudowania szatni przy boisku piłkarskim, wzmocnienie pracy sekcji sportowych, a także potrzebę większej ilości imprez sportowych dla środowiska lokalnego.

14 grudnia 1976r. kolejne zebranie ogniwa LZS odbyło się w Granicznej Wsi. Przewodniczącym został Andrzej Grandzicki, z-cą Elżbieta Olszewska, skarbnikiem Adam Fanslau, sekretarzem Stanisław Czerwiński a gospodarzem Jerzy Ciałek. Sportowcy zgłaszali problem braku pojazdu, którym mogliby dojeżdżać na zawody sportowe. Na zebraniu obecny był Jan Trofimowicz z rady gminnej zrzeszenia.

19 grudnia 1976r. w Granicznej Wsi odbyły się II biegi przełajowe „Ku czci pomordowanych więźniów obozu pracy i śmierci Grensdorf.” W biegu kobiet na 1000 m zwyciężyła Bożena Ciałek z Granicznej Wsi przed Edytą Klemm z Sobowidza i Ewą Rogal z Granicznej Wsi. W biegu mężczyzn na 2000 m zwyciężył Andrzej Pelowski z Ełganowa przed Jerzym Ptach z Czerniewa i Józefem Zwolennikiem z Sobowidza. W punktacji zespołowej zwyciężył LZS Graniczna Wieś, przed LZS Ełganowo i LZS Sobowidz. Kolejne miejsca zajęły LZS Kleszczewo i LZS Czerniewo. Nad przebiegiem zawodów czuwał Wiesław Kempa.

The following two tabs change content below.