32- sport, rekreacja i turystyka w 2006 roku

2006r. Jan Trofimowicz jr w 2006 roku obronił pracę magisterską w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Andrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Praca napisana pod kierunkiem dr. Józefa Dobrzenieckiego nosiła tytuł: „Kulturotwórcza rola Zrzeszenia LZS w środowisku wiejskim.” Praca powstała na przykładzie działalności LZS Sokół Ełganowo. Wcześniej w 2004 r. Jan Trofimowicz jr był autorem pracy dyplomowej na gdańskiej AWFiS pt: „Kulturotwórcza rola Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.” Także w tamtej pracy przedstawił dokonania działaczy i sportowców spod znaku LZS, którzy przez szereg lat współpracowali z GOKSiR-em.

26 kwietnia 2006 roku na zebraniu działaczy sportowych reaktywowano działalność Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich. Poprzedni zarząd przestał prowadzić działalność statutową. Prezesem wybrano Jana Trofimowicza jr., a zastępcami: ds. sportu Tomasza Kempę, ds. organizacyjnych Romana Zielke, sekretarzem Wiesława Kempę, a skarbnikiem Mirosława Stępowskiego. Do Komisji rewizyjnej wybrano Sylwestra Maliszewskiego, Stanisława Czaikowskiego oraz Małgorzatę Kujawską. Oprócz w/w w zebraniu stowarzyszenia udział wzięli: Olga Kempa-Żukowska, Zofia i Jan Trofimowiczowie, Anna Kempa, Arkadiusz Kujawski, Adam Leszczyński i Małgorzata Zielke. Wprowadzono i zatwierdzono także zmiany w statucie. W zebraniu udział wziął sekretarz Pomorskiego Zrzeszenia LZS, Wiesław Szczodrowski. Gratulował wybranym do zarządu, a także przedstawił formy możliwej współpracy z wojewódzkimi strukturami LZS. Władze gminne zrzeszenia podjęły decyzję o przystąpieniu do struktur wojewódzkich LZS. Stan organizacyjny stowarzyszenia w 2006 roku to 49 członków zwyczajnych, 4 honorowych i 2 wspierających.

14 maja 2006 r. trzydziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży pod opieką nauczycieli Ewy Bugi z Sobowidza, Jana Trofimowicza jr. z Kłodawy, Jana Trofimowicza i Wiesława Kempy – działaczy LZS udała się na Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego do Lini w powiecie wejherowskim. Nasi młodzi sportowcy jako jedyni reprezentowali powiat gdański na zawodach, w których wzięło udział blisko 400 zawodniczek i zawodników. 9 czerwca reprezentacja gminy pod opieką działaczy LZS udała się na II Wojewódzki Bieg Przełajowy „Doliną Rzeki Raduni” do Straszyna. W kategorii rocznika 1993-1995 zwyciężył Patryk Kotwicki z Kłodawy, 3. Krzysztof Bieliński z Trąbek Małych. W tej samej kategorii dziewcząt 2. była Katarzyna Koza ze Złej Wsi, a 3. Angelika Ochrycewicz z Kłodawy.

17 czerwca 2006 r. drużyna Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Trąbki Wielkie awansowała do IV ligi. Awans wywalczyli: Maciej Gęborys, Paweł Guss, Sebastian Mierzejewski, Mariusz Radoń, Tomasz Musik, Łukasz Dempc, Paweł Pusty, Daniel Romanowski, Marek Woźniak, Dariusz Grabowski, Rafał Kowalczyk, Wojciech Zielke, Aleksander Cybulski, Paweł Kołc, Jacek Grębocki, Jacek Cuch, Krzysztof Galant, Grzegorz Czajkowski, Michał Turzyński, Łukasz Balcer, Janusz Łazarski, Karol Kusaj i Paweł Piotrowski. Grającym trenerem piłkarzy był w tym czasie Jacek Grębocki, prezesem klubu Romuald Dunst. W IV lidze Orzeł grał przez cztery sezony do 2010 r.

2006r. Drużyna piłkarska Ludowego Klubu Sportowego Błękitni Sobowidz, należąca do struktur Pomorskiego Zrzeszenia LZS, po wielu latach gry w najniższych klasach rozgrywkowych wywalczyła historyczny awans do wojewódzkiej A-klasy. Prezesem LKS Błękitni Sobowidz był Marian Płotka, z-cą Krzysztof Płotka. Ponadto w zarządzie klubu działali: Jarosław Hennig – z-ca ds. organizacyjnych, Wojciech Kitowski – sekretarz, Aleksander Kleczewski – skarbnik. Zarząd GZ LZS w uznaniu zasług dla rozwoju piłkarstwa w Sobowidzu wystąpił do władz wojewódzkich zrzeszenia o przyznanie honorowych odznaczeń sportowcom i działaczom, dzięki którym ten sukces był możliwy. Warto wspomnieć, że mecze piłkarskie w Sobowidzu cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. Głód piłki nożnej był na tyle duży, że nawet 200-300 kibiców oglądało mecze piłkarskie w Sobowidzu. Wówczas drużyna miała najliczniejszą grupę kibiców w gminie i jedną z najliczniejszych wśród wiejskich drużyn w województwie. Złote „Honorowe Odznaki LZS” otrzymali: Marian i Krzysztof Płotkowie oraz Zdzisław i Jarosław Hennigowie. Srebrne „Honorowe Odznaki LZS” otrzymali: Aleksander Kleczewski,

Wojciech Kitowski, Łukasz Kinder, Paweł Żukowski, Dobromir Kruk, Mariusz Wiśniewski, Leszek Baranowicz, Paweł Jaszczyk, Mateusz Płotka, Mateusz Dajda, Adam Kleczewski, Dariusz, Adrian, Sławomir Schuchardtowie, Dawid Brucki, Janusz Burzyński, Wojciech Niedźwiedzki. Natomiast Brązowymi „Honorowymi Odznakami LZS” odznaczono Pawła, Marka, Tomasza i Cezarego Schuchardtów, Piotra Sulewskiego, Ariela Fedaka, Dawida Kuchtę i Piotra Jasińskiego. W sezonie 2008/2009 po 2 sezonach walki na boiskach A-klasy Błękitni Sobowidz awansowali do klasy okręgowej, dwukrotnie pokonując Sokoła Mareza 5:1 w barażach. Grali w niej przez 2 sezony. Większość zawodników stanowili wychowankowie trenera Tomasza Kempy, którzy w 2003 zdobyli 1. miejsce w turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Po kolejnych 2 sezonach drużyna spadła z klasy okręgowej i doszło do połączenia drużyn piłkarskich z Sobowidza i Trąbek Wielkich. Część zawodników z Sobowidza zasiliła drużynę z Trąbek Wielkich, która po 4 sezonach występów w IV lidze w 2010 roku spadła do klasy okręgowej.

2006 r. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe obchodziło swoje 60-lecie. Imprezą wpisującą się w jubileusz zorganizowaną przez GZ LZS w Trąbkach Wielkich był VII Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o puchar wicestarosty powiatu gdańskiego. Zawody odbyły się 23 lipca 2006 roku na boisku piłkarskim w Ełganowie, a współorganizatorami było sołectwo Ełganowo i Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku. Sportowe zmagania były także okazją do wręczenia medali i wyróżnień zasłużonym sportowcom z terenu gminy.

Złote „Honorowe Odznaki LZS” otrzymali: Andrzej Radelski, Ryszard Kamiński, Andrzej Dończyk, Józef Surma, Wojciech Pelowski, Jan Zulewski, Sławomir Kusaj, Renata Senger, Irena Pydo, Henryk Orlikowski, Adam Ormańczyk, Jan Czerw, Mirosław Czykierda, Marian Lewańczyk, Andrzej Karcz, Mirosław Megger, Roman Zielke, Marek Radelski, Bogdan Kowalczyk, Piotr Lewańczyk, Grażyna Sroka i Mirosław Stępowski.

Srebrnymi „Honorowymi Odznakami LZS” odznaczono Małgorzatę Kujawską, Czesława Dończyka, Czesława Kulę, Romana Lorka, Karola Kusaja, Adama Wińskiego, Andrzeja i Henryka Kostków, Adama Dunsta, Jarosława Kelera, Krzysztofa Jaszczyka, Adama Dubielę, Stanisława Czaikowskiego, Alojzego Ptacha i Kazimierza Pydę.

Medale 60-lecia LZS przyznane przez Radę Główną LZS otrzymali: Marcin Masa, Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak, Henryk Kinder, Józef Ormańczyk, Jan Trofimowicz. Specjalne wyróżnienie od władz centralnych LZS otrzymał wieloletni działacz sportowy z Kłodawy Zbigniew Nelke. Po części oficjalnej piłkarze weterani przy upalnej pogodzie walczyli ambitnie o zwycięstwo w turnieju. W końcowej klasyfikacji zawodów zwyciężyli samorządowcy z Pruszcza Gdańskiego. Kolejne miejsca zdobyli: Lechia Gdańsk, Styna Godziszewo, Sokół Ełganowo, Potok Pszczółki, Orzeł Trąbki Wielkie, GTS Przejazdowo i Orlęta Czerniewo. Warto wspomnieć, iż w drużynie Lechii Gdańsk grali m.in. zdobywcy historycznego Pucharu Polski, którzy wystąpili także przeciwko słynnemu Juventusowi Turyn.

8 – 10 września 2006 roku odbył się w Gdańsku 34. Ogólnopolski Zlot Turystyczny LZS na Westerplatte. Województwo pomorskie reprezentowała drużyna turystów z naszej gminy pod opieką Wiesława Kempy i Jana Trofimowicza. Władze gminne zapewniły transport autokarowy. Podobnie jak w latach poprzednich młodzi turyści mięli okazję poznawać historię bohaterskich walk na Westerplatte. Był rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, a także zwiedzanie starówki Gdańska. W konkursie wiedzy o historii Westerplatte najlepszą w gronie 80 piszących okazała się Magdalena Gliniecka z Kleszczewa, 2. miejsce zajęła Marta Kasperek z Ełganowa.
W konkursie wiedzy o Gdańsku najwyżej sklasyfikowano Magdalenę Zajączkowską i Karolinę Salewską z Ełganowa oraz Monikę Wiszowatą i Darię Hetmańską z Kłodawy – wszystkie znalazły się w pierwszej dziesiątce w gronie 150 uczestników. W zmaganiach sportowych najwięcej punktów dla drużyny gminnej zdobyli Aleksandra Kotwicka i Monika Gromadzka z Kłodawy oraz Jan Trofimowicz jr. Dzięki udanym startom reprezentacja gminy zajęła wysokie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, 3. w klasyfikacji powiatowej oraz 2. w gronie 10 sklasyfikowanych województw.

17 września 2006r. W kolejną niedzielę 17 września 35-osobowa grupa dzieci pod opieką działaczy Gminnego Zrzeszenia LZS wzięła udział w ogólnopolskich biegach przełajowych w Będominie. Młodzi sportowcy zwiedzili Muzeum Hymnu Narodowego i poznali twórczość Józefa Wybickiego oraz historię Polski pod zaborami. W zawodach wzięło udział 1500 uczestników. W poszczególnych kategoriach wiekowych najwyżej sklasyfikowano Katarzynę Kozę z Kłodawy, Adriana Kapickiego oraz Adama Szweda z Ełganowa i Kamila Czeczora z Kłodawy – wśród uczniów szkół podstawowych; w gronie gimnazjalistów Magdalenę Kusaj z Ełganowa oraz Michała Olszewskiego i Damiana Kuszneruka z Kłodawy. Wśród juniorów gminę reprezentowali Mirosław Ślusarczyk i Kamil Kapicki z Ełganowa. W kategorii kobiet (rocznik 1971 i starsze) Irena Pydo zajęła 3. miejsce. W końcowej klasyfikacji reprezentacja gminna zajęła 7. miejsce w gronie 40 drużyn z całego kraju.

20 września 2006 r. zarząd GZ LZS spotkał się z włodarzami gminy – wójtem Błażejem Konkolem (jednocześnie był w tym czasie prezesem IV-ligowego Ludowego Klubu Sportowego Orzeł) oraz przewodniczącym rady gminy Józefem Sroką. Przedstawiono zapotrzebowanie i kierunki rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy, w których współuczestniczyć chcieli działacze spod znaku LZS. Smutnym był fakt, że pomieszczenie w GOKSiR-ze, w którym od lat 70. miała swą siedzibę RGm. Z LZS teraz było niedostępne. Kolejni dyrektorzy, kierujący instytucją kultury i sportu w Trąbkach Wielkich po śmierci Lidii Orzechowskiej bez zainteresowania podchodzili do dokonań sportowych sprzed lat. Wiele zdobytych trofeów wyniesiono z GOKSiR-u i złożono w piwnicach instytucji. W pewnym okresie z nazwy „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji” wykreślono sport i rekreację. Szeroko rozumianymi sprawami rozwoju sportu nie zajmował się nikt. Nie było odpowiedzialnych osób z ramienia gminy, aby koordynować działania sportowe. Część zadań promocji sportu przejęli sołtysi. Jednak nie wszyscy sołtysi to z zamiłowania sportowcy, zatem i stan rekreacji fizycznej pozostawiał wiele do życzenia. Boiska sportowe, przed kilku laty wyremontowane bądź wybudowane kosztem wielu tysięcy złotych w Zaskoczynie, Czerniewie, Kleszczewie, Mierzeszynie, w tym czasie przypominały bardziej łąki niż areny sportowe.

7 października 2006 r. grupa młodzieży pod opieką Ewy Bugi, Jana Trofimowicza jr. i Wiesława Kempy wzięła udział w XII Kościerskich Biegach Przełajowych. W zawodach wystartowało łącznie ponad 600 uczestników. Najlepiej z reprezentacji gminnej wypadli Katarzyna i Michał Kozowie, Angelika Ochrycewicz z Kłodawy, Adam Szweda, Magdalena Kusaj i Mirosław Ślusarczyk z Ełganowa i Anna Sanik z Trąbek Wielkich. I choć nie udało się zdobyć żadnego medalu, to i tak miejsca w pierwszych dziesiątkach w poszczególnych kategoriach uznać można za sukces. Młodzi sportowcy zwiedzili także Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Z zachwytem podziwiano wielkie lokomotywy oraz zabytkowy sprzęt kolejarski. Gminna reprezentacja we wszystkich w/w imprezach biegowych była jedynym reprezentantem całego powiatu gdańskiego.

19 listopada 2006 r. Gminne Zrzeszenie LZS było organizatorem I Memoriału Szachowego im. Mieczysława Goczewskiego w Kleszczewie. Współorganizatorami zawodów była rodzina doktora Goczewskiego oraz sołectwo Kleszczewo. Oprócz zawodników w memoriale udział wzięli przyjaciele wieloletniego kierownika ośrodka zdrowia w Sobowidzu i budowniczego gminnego ośrodka zdrowia w Trąbkach Wielkich. Przed zawodami, które wpisywały się w obchody 60-lecia LZS, wręczono dyplomy przyznane przez Radę Główną LZS. Otrzymali je wieloletni działacze i propagatorzy szachów i warcabów na terenie gminy: Czesław Sebzda, Stanisław Kusaj, Kazimierz Grochowalski i Jan Trofimowicz. Ponadto Złotą „Honorową Odznaką LZS” sekretarz PZ LZS Wiesław Szczodrowski odznaczył Jana Grynia, Marię Goczewską oraz Kazimierza Grochowalskiego. W końcowej klasyfikacji w gronie seniorów zwyciężył Stanisław Zieliński z Kolbud. Najlepszym w kategorii seniorów z terenu gminy okazał się Karol Kusaj, który zajął 4. miejsce – w zawodach rywalizowało 15 seniorów. W gronie seniorek zwyciężyła Joanna Jurkiewicz z Kolbud, 2. miejsce zdobyła Lidia Myśliwiec z Gołębiewa Wielkiego. W kategorii juniorek zwyciężyła Magdalena Przegięda z Pruszcza Gdańskiego. Dla najlepszych w kategorii seniorów były nagrody finansowe, które ufundował Maciej Goczewski.

Jan Trofimowicz jr opracował projekt organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trąbki Wielkie, który GZ LZS zgłosiło do konkursu Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza, organizowanego przez Rotaract Trójmiasto. Do konkursu zgłoszono pond 100 projektów. Jan Trofimowicz jr zdobył III nagrodę i fundusze na zakup nagród oraz pucharów na imprezy organizowane przez GZ LZS w 2007 roku. Trzeba zaznaczyć, iż w tym czasie gminne zrzeszenie nie otrzymywało żadnych funduszy na funkcjonowanie z budżetu gminy. Cała działalność opierała się na pracy społecznej i wolontariacie. Nawet wykonywanie zaproszeń, regulaminów i wszelkiej dokumentacji działacze wykonywali na prywatnych urządzeniach. W miarę możliwości GZ LZS wspierali: Pomorskie Zrzeszenie LZS, które ubezpieczało wszystkie zawody, oraz przyjaciele sportu wiejskiego, m.in. właściciele firmy „Nawirem” Gdańsk – Henryk Kinder i Józef Ormańczyk, dyrektor gminnego ośrodka zdrowia w Trąbkach Wielkich Dorota Bąk, doktor stomatolog Maciej Goczewski, właściciel „Piekarni – Cukierni” Sławomir Mielnik ze Straszyna. Przez kilka lat przed zakończeniem roku kalendarzowego działacze kierowali do władz gminnych wnioski o zabezpieczenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Zarząd GZ LZS w Trąbkach Wielkich wnioskował m.in. o przyznanie funduszy na transport młodzieży i dorosłych na zawody sportowe, zabezpieczenie funduszy dla osób, które mogłyby prowadzić zajęcia w świetlicach wiejskich, ubezpieczenie zawodników startujących we wszelkich zawodach rekreacyjno-sportowych, zakup potrzebnego sprzętu sportowego dla poszczególnych wsi sołeckich. Działacze wnioskowali o fundusze na remonty obiektów sportowych, m.in. boisk piłkarskich w Ełganowie i Sobowidzu, gdzie brak podlewania obiektów spowodował prawie całkowite uschnięcie trawy. Wnioskowali o remont strzelnicy gminnej w Gołębiewie Wielkim. Niestety, rada gminy nie uwzględniała tych wniosków. Zarząd GZ LZS startował w przetargach dotyczących konkursów na realizację zadań z zakresu sportu. Aby przystąpić do konkursu należało uruchomić konto, dostarczyć wszelkie dokumenty z rejestru sądowego, przedstawić sprawozdania finansowe za poprzedni rok działalności, okazać, jakim majątkiem finansowym bądź materialnym stowarzyszenie dysponuje.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)