31- sport, rekreacja i turystyka w 2005 roku

26.lutego 2005r. Zaangażowanie sportowców z Ełganowa dostrzegły władze wojewódzkie zrzeszenia LZS. 26 lutego 2005 r. odbyło się wojewódzkie podsumowanie roku sportowego LZS w Bolesławowie. LZS Sokół Ełganowo jako reprezentant województwa pomorskiego został laureatem centralnym w ogólnopolskim konkursie o sportowy znak jakości „Omega” za 2004 rok. Laur odebrał Jan Trofimowicz jr. Wiesław Kempa otrzymał wyróżnienie centralne dla działaczy sportowych skupionych przez lata wokół Rady Gminnej LZS w Trąbkach Wielkich. Trener Tomasz Kempa za sukces piłkarski z drużyną juniorów znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych trenerów LZS województwa pomorskiego.

18 marca 2005 r. odbyło się doroczne spotkanie wójta z działaczami sportowymi, w którym wzięło udział zaledwie 5 przedstawicieli poszczególnych sołectw, jednak nie przybył nikt z władz Gminnego Zrzeszenia LZS. Byli natomiast liderzy: Wiesław Kempa, Jan Trofimowicz jr, Roman Zielke, Stanisław Czajkowski, którzy odpowiednio w Trąbkach Wielkich, Ełganowie, Kleszczewie i Kłodawie działali społecznie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. Tematem spotkania było zapoznanie z kalendarzem imprez sportowo – rekreacyjnych w 2005 roku, które organizować miał Gminny Ośrodek Kultury, gdyż ta instytucja wygrała przetarg w ramach świadczenia usług w dziedzinie sportu, ogłoszony przez wójta gminy. W ramach oszczędności wykreślono wówczas kilka imprez sportowo-rekreacyjnych. Zabrakło także funduszy na nagrody finansowe za całoroczną rywalizację sportową poszczególnych sołectw, którą wsie przeznaczały na zakup sprzętu sportowego. Rywalizacja bez nagród osłabiła rywalizację między miejscowościami.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)