3- sport, rekreacja i turystyka w 1975 roku

30 stycznia 1975r. w Granicznej Wsi odbyło się zebranie założycielskie ogniwa LZS.
W zebraniu uczestniczyli: Jan Augustyniak z WZ LZS oraz Sylwester Maliszewski z RGm. Z LZS. W wyniku wyborów przewodniczącym ogniwa został Andrzej Grandzicki, zastępcą ds. kobiet Krystyna Ciałek, sekretarzem Paweł Radomski, skarbnikiem Adam Fanslau, a gospodarzem Roman Szarmach.

12 lutego 1975r. w Trąbkach Wielkich odbyło się posiedzenie RGm. Z LZS, w którym udział wzięli: Alfons Klukowski, Kazimierz Dunst, Wiesław Kempa, Zbigniew Butowski, Antoni Rychlicki, Jerzy Gębura, Sylwester Maliszewski, Zbigniew Gadomski i Krzysztof Kamoń. Podczas spotkania zajmowano się, m.in. oceną zorganizowanych zawodów w szachach, warcabach oraz balu sportu. Omawiano zmiany w regulaminach współzawodnictwa LZS, rozdział pomocy finansowej dla ogniw LZS-u, a także zadania dla LZS i Rady Gminnej na marzec i kwiecień.

11 kwietnia 1975r. odbyło się posiedzenie zarządu RGm. Z LZS, podczas którego omówiono działalność LZS-u w I kwartale br. Przygotowano plan rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej i omówiono przygotowania do obchodów 1 maja.

2 lipca 1975r. w Trąbkach Wielkich odbyło się spotkanie Rady Gminnej Z LZS. Podczas spotkania podsumowano obchody 1 maja. Wysoko oceniono udział LZS Trąbki Małe i LZS Graniczna Wieś. Podsumowano imprezy sportowe na Wojewódzkim Święcie Ludowym, które odbyło 18 maja 1975 w Trąbkach Wielkich. Szczególnie atrakcyjne były pokazy modeli samolotowych na uwięzi, sterowanych radiem i skoki spadochronowe na płytę stadionu oraz pokazy jazdy gokartów na płycie asfaltowej w wykonaniu Edwarda Prykaszczyka, nauczyciela z Kłodawy. W trakcie imprezy rozegrano turniej piłki nożnej, piłki siatkowej oraz odbył się trójbój rekreacyjny: rzut lotką do tarczy, podnoszenie ciężarka i strzelanie z wiatrówki, w którym wzięło udział 140 uczestników. W czasie zebrania omówiono także rozgrywki klasy C w sezonie piłkarskim 1974/75. Oceny dokonał Romuald Gaweł z WZ LZS. Dokonano także losowania 8 drużyn, które zgłosiły się do turnieju piłkarskiego „O Puchar Lata-1975” z okazji święta 22 Lipca. W naradzie udział wzięli: Jerzy Gębura, Zbigniew Kuciński, Zbigniew Gadomski, Krzysztof Kamoń, Zbigniew Butowski, Jan Czerw, Kazimierz Dunst, Mieczysław Baumgart, Henryk Hennig, Wiesław Kempa i Sylwester Maliszewski, który naradę zorganizował i prowadził.

8 sierpnia 1975r. odbyło się kolejne spotkanie RGm. Z LZS, na którym odczytano sprawozdanie z narady komitetu gminnego PZPR, poświęconej młodzieży i sportowi w gminie za okres od maja 1973 r. do czerwca 1975 r. oraz uchwałę KG PZPR na lata 1975-1980 w tej samej sprawie. Materiały na naradę przygotował Władysław Mazurek. Oceniono i omówiono także imprezy sportowe organizowane w lipcu i sierpniu, czyli „Puchar Lata” w piłce nożnej oraz lekkoatletyczne mistrzostwa gminy. Omówiono również program imprez dożynkowych zaplanowanych na 31 sierpnia w Trąbkach Wielkich. W programie znalazły się: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, przeciąganie liny (składy pięcioosobowe), podnoszenie ciężarka 17,5 kg. Ustalono także wysokość dofinansowania ogniw LZS: drużyna klasy A z Trąbek Wielkich – 1000 zł, drużyna klasy B z Zaskoczyna – 2000 zł oraz 1 piłka, drużyna klasy B z Sobowidza – 700 zł, drużyna klasy B z Gołębiewa Wielkiego –

300 zł, drużyny klasy C: Trąbki Małe, Mierzeszyn, Gołębiewo Średnie, Ełganowo – wszystkie po 1500 zł. W w/w uchwale KG PZPR ustalono przydział zakładów opiekuńczych dla ogniw LZS: Sobowidz i Gołębiewo Średnie – ZR Sobowidz, Gołębiewo Wielkie – SKR Gołębiewo Średnie, Trąbki Wielkie – SNS Trąbki Wielkie, Zaskoczyn – ZR Zaskoczyn, Mierzeszyn – ZR Domachowo, Trąbki Małe – RSP Kłodawa, Ełganowo – GS „SCh” Sobowidz, Graniczna Wieś – ZR Pawłowo, Czerniewo – ZR Zaskoczyn, Kłodawa – RSP Kłodawa. Na zebraniu wystosowano pismo do WZ LZS w Gdańsku w sprawie dofinansowania w kwocie 25 tys. złotych działalności rady w Trąbkach Wielkich. W uzasadnieniu podano liczbę ogniw zrzeszenia w gminie, liczbę drużyn piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach oraz wykaz imprez sportowych zorganizowanych w 1975 roku. Tego samego dnia podpisano także porozumienie pomiędzy LZS Orzeł Trąbki Wielkie kl. B i LKS Neptun Pruszcz Gdański kl. A w sprawie połączenia zespołów. W sezonie rozgrywkowym 1975/76 w miejsce Neptuna występował LZS Orzeł Trąbki Wielkie. Zawodnicy Orła stali się jednocześnie zawodnikami LKS Neptun; mecze w roli gospodarza rozgrywali w Trąbkach Wielkich. W imieniu drużyny z Pruszcza Gdańskiego umowę podpisali: E. Szenejko, kierownik klubu, oraz członkowie zarządu: K. Filipczuk i R. Gaweł. Drużynę z Trąbek Wielkich reprezentowali: Manfred Kratzke – kierownik LZS-u oraz Kazimierz Dunst – kierownik drużyny i Sylwester Maliszewski.

7 października 1975r. w Trąbkach Wielkich odbyło się kolejne spotkanie radnych LZS-u. Podjęto uchwałę, aby zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ogniwach zrzeszenia przeprowadzić do 31.12.1975. Omówiono zorganizowane zawody sportowe i te, które miały zostać przeprowadzone w listopadzie i grudniu. Romuald Gaweł z Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS omówił potrzebę szkolenia sędziów, zwłaszcza piłki nożnej. Odczytano zarządzenie nr 12/75 Naczelnika Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 6.10.1975 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W skład komitetu weszli: Sylwester Maliszewski – przewodniczący, pracownik urzędu gminy, Władysław Mazurek – zastępca, gminny dyrektor szkół, Czesław Czub – zastępca, dyr. ZR w Zaskoczynie. Ponadto jako członkowie w składzie komitetu znaleźli się: Tadeusz Kłos – dyr. ZR Sobowidz, Bronisław Nowak – dyr. ZR Pawłowo, Mieczysław Żurek – dyr. ZR Domachowo, Antoni Drawz – I sekretarz KG PZPR, Jan Kowalski – RSP Kłodawa, Mieczysław Goczewski – lekarz, Władysław Kania – dyr. SNS Trąbki Wielkie, Jan Molak – nauczyciel wf-u w Sobowidzu, Andrzej Sosnowski – ZG ZSMW, Krzysztof Kamoń – LZS Gołębiewo Wielkie, Kazimierz Dunst – LZS Trąbki Wielkie, Danuta Loranty – SKR Trąbki Wielkie oraz Stanisław Bartosiewicz.

W naradzie uczestniczyli: Andrzej Grandzicki, Zygmunt Karcz, Antoni Rychlicki, Kazimierz Dunst, Alfons Klukowski, Janusz Molak, Jerzy Gębura, Tadeusz Wawer, Alojzy Ptach, Krzysztof Klepacz, Jan Czerw, Kazimierz Dunst, Henryk Hennig, Wiesław Kempa i Sylwester Maliszewski, który naradę zorganizował i prowadził.

W wyniku wyborów w poszczególnych ogniwach do władz zrzeszenia wybrano:

14 października 1975r. – LZS Kłodawa: przewodniczący – Zbigniew Nelke, sekretarz – Elżbieta Chajewska, skarbnik – Henryk Jakubek.

25 października 1975r.– LZS Czerniewo: przewodniczący – Czesław Sebzda, skarbnik – Roman Ptach, sekretarz – Halina Purol, gospodarz – Alojzy Ptach, członek – Jerzy Ptach.

5 listopada 1975r. – LZS Zaskoczyn: przewodniczący – Zbigniew Butowski, sekretarz – Arkadiusz Rutkowski, skarbnik – Piotr Kania, gospodarz – Helmut Sager.

14 listopada 1975r. – LZS Graniczna Wieś: przewodniczący – Andrzej Grandzicki, z-ca ds. kobiet – Krystyna Ciałek, sekretarz – Joachim Kornath, skarbnik – Adam Fanslau, gospodarz – Jerzy Ciałek.

15 listopada 1975r. – LZS Mierzeszyn: przewodniczący – Zbigniew Kuciński (pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Z LZS w Gdańsku), brak innych danych o wyborach.

26 listopada 1975r. – LZS Drzewina: przewodniczący – Krzysztof Klepacz, z-ca – Jerzy Ginter, skarbnik – Jan Buchholtz, sekretarz – Wojciech Grzegorz, gospodarz – Danuta Rzeźnik.

8 grudnia1975r. – LZS Graniczna Wieś: w wyniku wyborów skład zarządu nie zmienił się w stosunku do poprzedniego. Przewodniczący ogniwa złożył obszerne sprawozdanie, w którym czytamy, że członkowie ogniwa układali dreny na stadionie w Trąbkach Wielkich, w czerwcu sadzili topole przy drodze do byłego obozu pracy Grenzdorf, podejmowano prace przy Klubie Rolnika „Ruch” – naprawiano ogrodzenie, remontowano schody wejściowe, sprzątano obejście, zamontowano huśtawkę i karuzelę w parku jordanowskim – w sumie 455 godzin pracy. Była to praca młodzieży LZS w czynie społecznym.

9 grudnia 1975r. odbyło się w Trąbkach Wielkich zebranie rady zrzeszenia, na którym oceniono przebieg wyborów w ogniwach oraz współzawodnictwo w 1975 r. Opracowano program imprez na 1976 r. oraz plan czynów społecznych. Omówiono przygotowania do imprezy zimowej na śniegu i balu sportu, a także ligi gminnej w tenisie stołowym i szachach.

11 grudnia 1975r. – LZS Trąbki Wielkie: przewodniczący – Kazimierz Dunst, z-ca ds. kobiet – Bernadeta Rychlicka, z-ca ds. sportu – Manfred Kratzke, sekretarz – Paweł Henzel, skarbnik – Romuald Dunst, gospodarz – Zygmunt Sławiński, członek – Zygmunt Karcz. Z obszernego sprawozdania wiadomo, że w zebraniu udział wzięła Elżbieta Gralak – dyr. szkoły podstawowej w Trąbkach Wielkich, oraz przewodniczący gminnego LZS-u, Sylwester Maliszewski. Kazimierz Dunst złożył sprawozdanie z całego roku, w którym przedstawił losy drużyny piłkarskiej. W A-klasie po rundzie jesiennej zespół zajmował 10. miejsce z 14 pkt. i stosunkiem bramek 27:27. Miejsce w klasie B za LZS Trąbki Wielkie zajęła drużyna LZS Zaskoczyn. Podczas Święta Ludowego piłkarze wygrali turniej z udziałem 4 drużyn, pokonując w finale LZS Ełganowo rzutami karnymi 8:7. W meczu padł remis 2:2. W rozgrywkach „Pucharu Lata” puchar ufundowała SKR Gołębiewo Średnie. W finale rozgrywek LZS Trąbki Wielkie pokonał LZS Sobowidz 3:0. W grupie natomiast zwyciężał 8:1 z LZS Zaskoczyn i 10:1 z LZS Gołębiewo Średnie. W styczniu 1975 roku zorganizowano w Trąbkach Wielkich mistrzostwa wsi w szachach, w których zwyciężył Sylwester Maliszewski przed Kazimierzem Dunstem i Zygmuntem Karczem. Udział wzięło 12 uczestników. W warcabach triumfował Wiesław Kempa przed Kazimierzem Dunstem i Sylwestrem Maliszewskim. Podczas styczniowego balu sportu Zygmunt Karcz wygrał zgaduj-zgadulę o tematyce sportowej. Nagrodą był szampan. W lutym podczas mistrzostw gminy w szachach zwyciężył Kazimierz Grochowalski z Mierzeszyna, który w finale pokonał Sylwestra Maliszewskiego. Drużyna szachowa w składzie: Wiesław Kempa, Sylwester Maliszewski i Kazimierz Dunst zajęła 2. miejsce za LZS Zaskoczyn. Podczas spartakiady gmin powiatu gdańskiego w 1974 r. piłkarze Orła zajęli 4. miejsce. Wiosenne biegi przełajowe: na 800 m dziewcząt zwyciężyła Grażyna Suss, na 1200 m juniorów Andrzej Karcz był drugi, a Waldemar Karcz czwarty. Na 2000 m seniorów 2. miejsce zajął Zbigniew Hinz, a Krzysztof Marciniak był piąty. Podczas Święta Ludowego 18 maja Antoni Rychlicki wygrał w konkursie podnoszenia ciężarka.

22 lipca podczas mistrzostw gminy w la w rzucie dyskiem Romuald Dunst był drugi – 22,63 m, a Henryk Kaczorowski trzeci. Skok wzwyż wygrał Sylwester Maliszewski – 175 cm, a 3. był Roman Gdaniec – 150 cm. W pchnięciu kulą Henryk Kaczorowski z wynikiem 11,59 m zajął 2. miejsce. Trójskok wygrał Wiesław Kempa – 10,91 m, a skok w dal Sylwester Maliszewski – 6,13 m. W całorocznej rywalizacji o sportowy znak jakości „Omega 1975” LZS Trąbki Wielkie zajął 3. miejsce w gminie za LZS Sobowidz i LZS Trąbki Małe.

15 grudnia 1975r. – LZS Ełganowo: przewodniczący – Jan Czerw, z-ca – Roman Kinder, sekretarz – Roman Wiebe, skarbnik – Adam Dubiela.

17 grudnia 1975r. – LZS Sobowidz: przewodniczący Alfons Klukowski, z-ca ds. turystyki – Edmund Ossowski, sekretarz – Paweł Gąsiorowski, gospodarz – Franciszek Rosanowski, z-ca gospodarza – Adam Rychłowski.

19 grudnia 1975r. – LZS Gołębiewo Wielkie: przewodniczący – Jerzy Nakielski, z-ca – Jan Ossowski, sekretarz – Zbigniew Gadomski, skarbnik – Czesław Sosnowski, gospodarz – Edward Kuszneruk.

20 grudnia 1975r. – LZS Gołębiewo Średnie: przewodniczący – Henryk Hennig, sekretarz – Paweł Kantak, skarbnik – Zbigniew Hennig, gospodarz – Bernard Kantak.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)