25- sport, rekreacja i turystyka w 1999 roku

13 stycznia 1999 r. podsumowano konkurs kronikarski „Gęsie Pióro 98”. Z nową propozycją ocalenia od zapomnienia historii z życia poszczególnych sołectw i zapisywania ich w postaci kronik wystąpili Lidia Orzechowska i Wiesław Kempa. W konkursie wyróżniono obszerną kronikę Gminnej Komisji Turystyki Wiejskiej, którą od 1983 r. prowadził Wiesław Kempa. Ponadto jury pod przewodnictwem wójta gminy Stanisława Dziemińskiego wyróżniło kronikę Klubu Weterana Miłośnika Lekkiej Atletyki autorstwa Sylwestra Maliszewskiego oraz kronikę sołectwa Ełganowo, którą prowadzili Grażyna Sroka i Jan Trofimowicz jr. Główną nagrodę odebrała Beata Szulejewska z Zaskoczyna. Wszyscy nagrodzeni to działacze związani z Radą Gminną LZS w Trąbkach Wielkich. W kolejnych latach w/w zdobywali główne laury w konkursie, który od 2007 r. przyjął imię dyrektor Lidii Orzechowskiej. Dzięki determinacji kronikarzy została ocalona historia poszczególnych sołectw, ogniw LZS i jednostek OSP. Najwięcej tomów – grubych kronik sołeckich napisali Wiesław Kempa (8) i Jan Trofimowicz jr (7).

23 marca 1999 roku odbyło się w GOKSiR-ze zebranie gminnych działaczy LZS. W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących 12 ogniw zrzeszenia: Piotr Leszczyński z Kleszczewa, Eugeniusz Formela z Mierzeszyna, Andrzej Gralla, Krzysztof Jaszczyk, Wiesław Kempa, Sylwester Maliszewski z Trąbek Wielkich, Andrzej Kostek ze Złej Wsi, Edward Wiński z Kłodawy, Marian Szulejewski z Zaskoczyna, Krzysztof Miszk z Rościszewa, Andrzej Kobylasz z Domachowa, Krzysztof Klepacz z Warcza, Jerzy Ossowski z Sobowidza, Czesław Sebzda z Czerniewa i Lidia Orzechowska – dyrektor GOKSiR-u. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele rady gminy: Józef Sroka z Trąbek Wielkich, Jerzy Ptach z Czerniewa oraz Krystian Latoszewski z Drzewiny i Sławomir Kusaj z Ełganowa. Zebranie prowadził Sylwester Maliszewski. Głównymi tematami były sprawy związane z działalnością dotychczasowej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS oraz podział środków przyznanych przez radę gminy. Według Krystiana Latoszewskiego powinno się powołać nową radę zrzeszenia, bo jak stwierdził: „wcale jej nie ma”. Zdaniem Latoszewskiego środki powinny być podzielone nie tylko na istniejące ogniwa LZS, ale także na inne stowarzyszenia i organizacje istniejące w gminie. Prowadzący zebranie poinformował, że przed powołaniem statutowego ciała RGm Z LZS trzeba najpierw zrobić porządek w poszczególnych strukturach sołeckich LZS i tam wybrać zarządy i uporządkować takie sprawy jak inwentaryzacja sprzętu, składki, legitymacje członkowskie. Józef Sroka proponował, by z grona przybyłych wybrać nowe władze zrzeszenia. Po burzliwej dyskusji ustalono, że wszelkie sprawy w poszczególnych ogniwach – wybory zarządów, inwentaryzację, sprawy członkowskie uporządkowane zostaną do jesieni 1999 roku. W listopadzie zaplanowano zjazd sprawozdawczo–wyborczy gminnego LZS. Przegłosowano wówczas też, że do zjazdu funkcję prezesa LZS pełnić będzie Wiesław Kempa. Prezes opracował projekt wydatków, w którym przewidywał zabezpieczenie środków finansowych na rozwój sportu z budżetu gminy: 55% na organizację imprez sportowych, 15% na koszty związane z utrzymaniem juniorskich i seniorskich drużyn piłkarskich, grających w strukturach związkowych, 15% na modernizację i remonty bazy sportowej, 15% na udział reprezentacji gminnej w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich, 5% na Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Szkolne Kluby Sportowe. Uprawnieni do głosowania jednogłośnie poparli propozycję.

21 czerwca 1999 r. w GOKSiR-ze przedstawiciele LZS Trąbki Wielkie i LZS Czerniewo uzgodnili porozumienie, na mocy którego obie sekcje piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach klasy A łączą się i przyjmują nazwę Gminny Ludowy Klub Sportowy Trąbki Wielkie. Trenerem został Jarosław Klimowicz. Połączenie miało na względzie podwojenie środków finansowych przekazywanych aktualnie na dwie drużyny z RGm. Z LZS w sezonie 1999/2000. Podpisano także umowę pomiędzy GLKS Trąbki Wielkie a LZS Czerniewo w sprawie przejścia zawodników z Czerniewa do Trąbek Wielkich. Na mocy umowy GLKS wzmocnili: Radosław Szołtysek, Adam Dunst, Grzegorz Miernik, Marek Szostek, Ireneusz Zieliński, Grzegorz Sulewski, Piotr Sulewski, Jerzy Ptach, Rober Janiszewski, Rafał Ogórek, Mirosław Szostek, Zbigniew Szostek, Waldemar Karcz, Sławomir Sebzda i Tomasz Łęcki. Był to transfer stały bez zobowiązań materialnych. Umowę podpisali Andrzej Gralla i Krzysztof Jaszczyk z Trąbek Wielkich oraz Jerzy Ptach i Czesław Sebzda ze strony Czerniewa. Zarząd LZS Czerniewo podjął uchwałę o likwidacji z dniem 9 lipca 1999 r. sekcji piłkarskiej LZS Czerniewo. Powodem były względy finansowe. 3 sierpnia 1999 do rozgrywek B-klasy zgłoszono drużynę, która występowała pod nazwą GLKS II Trąbki Wielkie. Zarząd zgłosił 39 zawodników, w tym 14 z Czerniewa. Do końca roku działaczom kwestionującym sposób działania RGm Z LZS „zabrakło czasu”, by zrobić porządek w swoich ogniwach LZS. Wiesław Kempa zrobił inwentaryzację sprzętu sportowego i turystycznego, będącego w posiadaniu kierowników sportowych w poszczególnych wsiach bądź w szkołach podstawowych, które wykorzystywały go na lekcjach wychowania fizycznego. Zmiany prawne i ustawodawcze, które zaczęły w tym czasie obowiązywać, obligowały kluby sportowe do zakładania stowarzyszeń z osobowością prawną. Wówczas podmioty mogły się ubiegać o dotacje z urzędu gminy.

12 września 1999 r. GOKSiR z pomocą oddanych działaczy z poszczególnych wsi zorganizował w Trąbkach Wielkich drużynowe mistrzostwa gminy w strzelaniu z broni pneumatycznej. Sklasyfikowano 17 drużyn w trzyosobowych składach. Zwyciężyła drużyna z Kłodawy w składzie: Mirosław Stępowski, Andrzej Wodzik i Krzysztof Megger, 2. Trąbki Małe w składzie: Jerzy Gębura, Kazimierz Arym i Jan Kotwa, 3. Gołębiewo Wielkie w składzie: Marta, Marek i Krzysztof Oroniowie.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)