13- sport, rekreacja i turystyka w 1985 roku

9 marca 1985r. w Sobowidzu odbyły się indywidualne mistrzostwa gminy w tenisie stołowym. Mistrzami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: młodzicy do lat 15 – Hanna Labuda z Sobowidza i Robert Purol z Czerniewa, juniorzy do 20 lat – Marzena Kosakowska i Roman Laskowski z Sobowidza, seniorzy do lat 30 – Urszula Fedyniak i Józef Zwolennik, mężczyźni powyżej 30 lat – Władysław Mazurek – wszyscy z Sobowidza.

14 kwietnia 1985r. w GOKSiR-ze zorganizowano zawody strzeleckie z okazji 40. rocznicy Wyzwolenia Ziemi Trąbkowskiej. Oto wyniki: w kategorii kobiet – 1. Anna Zawicka (ZMW Czerniewo), 2. Gabriela Zawicka (LZS Czerniewo), 3. Katarzyna Dąbrowska (ZMW Czerniewo); w kategorii mężczyzn – 1. Karol Kozak (Lecznica Trąbki Wielkie), 2. Waldemar Jaszewski (GOKSiR Trąbki Wielkie), 3. Leszek Świeczkowski (Posterunek MO Trąbki Wielkie). W mistrzostwach udział wzięło 5 zawodniczek i 123 zawodników, którzy reprezentowali 13 drużyn.

1 maja 1985r. odbył się stadionie w Trąbkach Wielkich festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Święta Pracy. Rozegrano trzy turnieje w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców oraz w piłce nożnej seniorów i zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej. W turnieju piłki ręcznej dziewcząt zwyciężył SKS Sobowidz w składzie: Marzena Kosakowska, Anna Pisarek, Iwona Kloskowska, Aneta Nakielska, Joanna Łupkowska, Anna Królik i Iwona Dombrowska przed SKS Czerniewo i SKS Kłodawa. Wśród chłopców zwyciężył SKS Sobowidz w składzie: Jarosław Szrul, Sylwester Stanke, Grzegorz Idem, Jan Jurawski, Dariusz Wambier, Sławomir Szews, Dariusz Kosin, Andrzej Szczypiorowski i Wojciech Maza przed SKS Mierzeszyn i SKS Kłodawa. W turnieju piłki nożnej zwyciężył LZS Trąbki Wielkie w składzie: Jarosław Runowski, Piotr Lewańczyk, Sławomir Lubiński, Konrad Walaszewski, Arkadiusz Hensel, Piotr Sulewski, Adam Dunst, Adam Jagła, Krzysztof Marciniak, Maciej Maliszewski, Wiesław Goczkowski i Sławomir Więcław przed LZS Czerniewo i LZS Domachowo. W strzelaniu z broni pneumatycznej wśród pań zwyciężyła Anna Zawicka przed Teresą Surmą z LZS Ełganowo i Gabrielą Zawicką z LZS Czerniewo. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Józef Sroka z Trąbek Wielkich przed Tadeuszem Spychalskim i Andrzejem Fryźlewiczem z Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

22 maja 1985r. RGm. Z LZS wraz z GOKSiR-em zorganizowali festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Święta Ludowego. W turnieju piłki siatkowej o puchar prezesa gminnego komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Trąbkach Wielkich zwyciężył LZS Czerniewo przed LZS Trąbki Wielkie i SKR Trąbki Wielkie. W wieloboju rowerowym „Rowerem Wszędzie” osiągnięto wyniki: dziewczęta – 1. Elżbieta Buga LZS Trąbki Wielkie, 2. Jolanta Sienkiewicz i Anna Sienkiewicz LZS Czerniewo; chłopcy – 1. Tomasz Hennig LZS Gołębiewo Średnie, 2. Robert Purol LZS Czerniewo, 3. Mariusz Dubiela LZS Ełganowo; chłopcy 16-18 lat – 1. Adam Jagła, 2. Sławomir Hensel, 3. Waldemar Karcz – wszyscy LZS Trąbki Wielkie; chłopcy powyżej 19 lat – 1. Czesław Kula LZS Trąbki Wielkie, 2. Jerzy Ptach LZS Czerniewo, 3. Andrzej Bąk LZS Trąbki Wielkie; wyścig kolarski w kategorii 16-18 lat – 1. Wiesław Goczkowski, 2. Tomasz Henig, 3. Sławomir Hensel LZS Trąbki Wielkie; kategoria do lat 15 – 1. Ireneusz Dajecki, 2. Artur Nowak, 3. Zbigniew Kujawa – wszyscy Trąbki Wielkie. Punktacja zespołowa: 1. LZS Trąbki Wielkie, 2. LZS Czerniewo, 3. GOKSiR Trąbki Wielkie, 4. LZS Gołębiewo Wielkie, 5. LZS Ełganowo.

15 czerwca 1986r. zorganizowano letnią spartakiadę mieszkańców wsi o puchar Naczelnika Gminy Trąbki Wielkie. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: w biegu na 100 m – Jolanta Sienkiewicz 15,1 przed Anną Sienkiewicz 15,3 – obie z Czerniewa, i Ewą Pikulą 15,5 z Sobowidza. Wśród mężczyzn zwyciężył Andrzej Dończyk 11,9 przed Romanem Dończykiem 12,1 i Januszem Dończykiem 12,4 – wszyscy z Czerniewa. W biegu na 800 m kobiet zwyciężyła Wioletta Zwolennik 2:55,3 przed Justyną Sopatą i Elżbietą Oroń – wszystkie z Sobowidza, wśród mężczyzn wygrał Dariusz Kosiński 2:19,3 przed Piotrem Ohlem i Marianem Lemańczykiem – wszyscy z Trąbek Wielkich. W skoku w dal kobiet zwyciężyła Bożena Witoń 3,81 m z Sobowidza przed Anną Sienkiewicz 3,79 m z Czerniewa i Beatą Zawicką 3,66 m z Sobowidza. Wśród mężczyzn najdalej skakał Dariusz Hubert 5,78 m ze Złej Wsi przed Andrzejem Dończykiem 5,61 m i Romanem Dończykiem 5,52 m – obaj z Czerniewa. W piłce siatkowej kobiet wygrało Czerniewo przed SKS Sobowidz, a wśród mężczyzn Czerniewo przed Złą Wsią, Trąbkami Wielkimi i SKS Sobowidz. W punktacji zespołowej spartakiady zwyciężyło Czerniewo przed SKS Sobowidz, Złą Wsią, Trąbkami Wielkimi i Trąbkami Małymi. Ogółem w spartakiadzie udział wzięło 159 uczestników.

30 czerwca 1985r. odbył się półfinał V wojewódzkich igrzysk o puchar wojewody gdańskiego. Ekipa gminna w składzie Elżbieta Buga, Leszek Kusz i Jacek Maliszewski wywalczyli złoty medal w bloku turystycznym.

17-19 lipca 1985r. Wojewódzka Komisja Turystyki Wiejskiej przy WZ LZS w Gdańsku zorganizowała III wojewódzki spływ kajakowy. Trasa spływu wiodła poprzez jeziora: Białe, Kłodno, Brodnickie Małe i Brodnickie Wielkie z metą pod Złotą Górą w Brodnicy Górnej. W konkurencji pływania na 200 m zwyciężyła Halina Purol z Czerniewa. Wśród mężczyzn najszybciej ten dystans przepłynął Ryszard Binaszak z Kaczek. Zawodnicy z Trąbek Wielkich z powodzeniem występowali w dalszych zmaganiach, w konkurencji rzutu lotką Krystyna Stępniewska była 2., a wśród mężczyzn Waldemar Jaszewski zwyciężył wśród mężczyzn. W konkurencji wyścigu w łodziach na dystansie 1000 m 3. był Andrzej Bąk. W podnoszeniu ciężarka zwyciężył Henryk Gdaniec, a 2. był Andrzej Bąk. W końcowej klasyfikacji GKTW pod przewodnictwem Wiesława Kempy okazała się bezkonkurencyjna. Kolejne miejsca zajęły komisje turystyki z Chmielna, Kościerzyny, Pucka, Rusocina i Skarszew. W lipcu i sierpniu turyści z GKTW z Trąbek Wielkich wystąpili także w XII Wielodyscyplinowym Zlocie „Szlakiem Dziewięciu z Nieba”. W gminnej reprezentacji byli małżonkowie: Krystyna i Jerzy Kopiccy, Halina i Bernard Purolowie, Teresa i Marian Wawrynowiczowie, Teresa i Wiesław Kempowie z dziećmi. Ponadto drużynę stanowili: Wiesław Keller, Krzysztof Marciniak, Waldemar Jaszewski i Andrzej Bąk. W konkurencji dla kierowców samochodowych 2. był Jerzy Kopicki, w konkursie wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego zwyciężył Krzysztof Marciniak, a w wieloboju najlepszym był Bernard Purol. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Ludowy Klub Turystyki Motorowej „Rotor” Rusocin przed LZS Trąbki Wielkie oraz LZS w Kościerzynie. Drużyna gminna wywalczyła 7. lokatę na VIII ogólnopolskim zlocie samochodowym w Bukowcu. W zmaganiach turystycznych GKTW w Trąbkach Wielkich reprezentowali: Elżbieta Koderko, Teresa i Wiesław Kempowie, Teresa i Marian Wawrynowiczowie, Lidia i Janusz Kozikowscy, Krystyna i Jerzy Kopiccy z dziećmi.

W opisywanym okresie Kazimierz Arym z Gołębiewa Wielkiego, miłośnik strzelectwa, przy współpracy z Ligą Obrony Kraju organizował zawody na strzelnicy w Ełganowie oraz na boisku w Trąbkach Wielkich. Ponadto podjęto starania, aby Rada Gminna Z LZS w Trąbkach Wielkich otrzymała sztandar. By zdobyć środki na ten cel Kazimierz Arym organizował zabawy ludowe, z których dochód miał być przeznaczony na zakup sztandaru. Niestety, nie udało się zakupić sztandaru, a środki uzyskane z organizacji zabaw przeznaczono na organizację zadań turystycznych i zakup nagród dla uczestników.

15 września 1985r. na obiektach GOKSiR-u zorganizowano festyn z okazji gminnych dożynek. W turnieju piłki nożnej seniorów zanotowano: 1. LZS Trąbki Wielkie, 2. LZS Czerniewo, 3. LZS Zła Wieś; w turnieju piłki ręcznej dziewcząt: 1. SKS Kłodawa, 2. SKS Kłodawa II; wśród chłopców: 1. SKS Kłodawa, 2. LZS Trąbki Wielkie, 3. SKS Mierzeszyn; w dwuboju sportowym: 1. Józef Sroka, 2. Tadeusz Szlagowski, 3. Karol Kozak.

22 września 1985r. Reprezentacja gminna, po wywalczeniu awansu w półfinale V międzygminnych igrzysk sportowo-rekreacyjnych mieszkańców wsi rozegranego w Trąbkach Wielkich, wystartowała w finale wojewódzkim, który odbył się 22 września w Kartuzach. Nie zachowały się jednak wyniki półfinału. W finale uzyskano rezultaty: 1. w rowerowym wielodyscyplinowym torze przeszkód zdobył zespół w składzie: Elżbieta Buga, Leszek Kusz i Jacek Maliszewski oraz 1. Sylwester Maliszewski w pchnięciu kulą – 10.40 m.

10 listopada 1985r. w sali GOKSiR-u odbył się turniej szachowy z okazji 68. rocznicy Rewolucji Październikowej. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: dziewczęta i chłopcy do lat 15 – 1. Anna Miecznikowska, 2. Elżbieta Miecznikowska – obie SKS Trąbki Wielkie, 1. Maciej Goczewski, 2. Marcin Goczewski – obaj SKS Trąbki Wielkie, 3. Sławomir Kusaj LZS Ełganowo; open do lat 20 – 1. Małgorzata Miecznikowska i Konrad Walaszewski, 3. Sławomir Więcław – wszyscy LZS Trąbki Wielkie; mężczyźni open – 1. Stanisław Kusaj Ełganowo, 2. Kazimierz Grochowalski Mierzeszyn, 3. Mieczysław Goczewski Trąbki Wielkie. W turnieju udział wzięło 20 szachistów i szachistek. Nagrody wręczał radny GRN Sylwester Maliszewski.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)