12- sport, rekreacja i turystyka w 1984 roku

1984r. Nie zachowały się dokumenty z imprez organizowanych w 1984 roku. Natomiast zachował się ramowy kalendarz imprez na ten rok, przyjęty na gminnym zjeździe delegatów Z LZS w dniu 12 grudnia 1983 r., który obejmował: styczeń – indywidualne mistrzostwa gminy w szachach; turniej szachowy „O Złotą Wieżę”; mistrzostwa gminy w tenisie stołowym; luty – turniej tenisa stołowego o puchar Koła Gospodyń Wiejskich; mistrzostwa gminy w warcabach; marzec – gminna spartakiada w grach świetlicowych, spartakiada zimowa; kwiecień – strzeleckie mistrzostwa gminy; mistrzostwa gminy w piłce siatkowej; maj – festyn 1 maja; biegi przełajowe z okazji Dnia Zwycięstwa; mistrzostwa gminy w tenisie ziemnym; czerwiec – igrzyska sportowo-rekreacyjne gmin (półfinał), turniej piłkarski o puchar Z.Gm. ZSMP, indywidualne mistrzostwa gminy w la; lipiec – eliminacje gminne „O Złoty Kask”, turniej w piłce nożnej o „Puchar Lata”; wrzesień – mistrzostwa gminy w kometce, festyn dożynkowy; październik – turniej szachowy o „Puchar Października”, biegi przełajowe w Granicznej Wsi; listopad – festyn na powitanie zimy; grudzień – rekreacja na śniegu. Ustalony program imprez powtarzał się w kolejnych latach aż do roku 1989.

8 kwietnia 1984r. w Kartuzach odbył się wojewódzki festyn sportowo-rekreacyjny LZS w grach świetlicowych. Zespół w składzie: Elżbieta Chajewska, Józef Sroka i Sylwester Maliszewski wywalczył 2. miejsce w trójboju rekreacyjnym. W turnieju warcabów Grażyna Orlikowska zdobyła 3. miejsce, a Stanisław Kusaj wywalczył 2 lokatę w turnieju szachowym.

29 kwietnia 1984r. w Rusocinie odbył się wielodyscyplinowy zlot turystyczny „Powitanie Wiosny”. W zmaganiach turystycznych udział wzięło 193 uczestników, a wśród nich reprezentacja GKTW w Trąbkach Wielkich pod przewodnictwem Kazimierza Aryma. W próbie sprawności motorowerowej i wiedzy z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwyciężył Roman Myszk z Kaczek przed Adamem Jagłą z Trąbek Wielkich. Również w konkurencji samochodowej zwyciężyli kierowcy z naszej gminy: Jan Wilk z Kleszczewa przed Andrzejem Zielke z Trąbek Wielkich. W konkurencji dla rowerzystów reprezentacja gminna była trzecia. W końcowej klasyfikacji zlotu zwyciężyła GKTW z Pucka przed reprezentacjami Trąbek Wielkich i Pruszcza Gdańskiego.

8 lipca 1984r. na obiektach sportowych w Trąbkach Wielkich rozegrano półfinał IV międzygminnych igrzysk sportowo-rekreacyjnych mieszkańców wsi o puchar wojewody gdańskiego. Wystartowało 450 zawodników z 9 gmin. (W poprzednich edycjach festyn, a nie igrzyska). Sukcesy trąbkowskich sportowców to: 1. w rowerowym wielodyscyplinowym torze przeszkód w składzie: Elżbieta Buga, Henryk Gdaniec i Adam Jagła, 1. w sztafecie wahadłowej 5×100 m, 1. drużynowo w la, 3. w piłce siatkowej, 3. w trójboju sprawnościowym, 3. w piłce nożnej, 1. w punktacji ogólnej półfinału oraz awans gminy do finału wojewódzkiego, który odbył się we wrześniu w Choczewie. Z zachowanych wyników z finału w Choczewie: 2. Sylwester Maliszewski w pchnięciu kulą – 11,24 m, 2. w konkurencjach turystycznych dla rowerzystów reprezentacja w składzie: Elżbieta Buga, Jacek Maliszewski i Leszek Kusz.

20-22 lipca 1984r. odbył się XIII zlot „Szlakiem Dziewięciu z Nieba”, w którym udział wzięło 100 uczestników z województw elbląskiego i gdańskiego. Trasa rajdowa wiodła z Rusocina przez Trąbki Wielkie, Nowy Wiec, Kościerzynę do Wdzydz Kiszewskich. W konkursach dla kierowców reprezentanci GKTW przy LZS w Trąbkach Wielkich zajmowali odpowiednio miejsca: 3. Wiesław Kempa, 4. Antoni Rychlicki, 7. Janusz Kozikowski, 8. Jerzy Kopicki, 11. Tadeusz Haraburda. W bloku rekreacyjnym dla kobiet Bożena Dieruk była 4., a Gabriela Lewańczyk 7. Wiesław Kempa, Antoni Rychlicki i Janusz Kozikowski zwyciężyli w drużynowej rywalizacji kierowców rajdowych. Ponadto w silnej reprezentacji gminnej znaleźli się: Bernadetta Rychlicka, Andrzej Gralla, Krystyna Stępniewska, Waldemar Jaszewski, Krystyna Kopicka, Lidia Kozikowska, Teresa Kempa, Kazimierz Goczkowski. W konkursach turystycznych brały udział wzięły pary małżeńskie.

15-16 września 1984r. odbył się XVI Ogólnopolski Zlot Turystyczny na Westerplatte. Reprezentację wystawiła GKTW LZS w Trąbkach Wielkich. Turyści poznali teren byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, odbyli rejs statkiem do Gdańska, gdzie zwiedzili najcenniejsze zabytki. Następnie na kempingu w Gdańsku Stogach odbyły się konkursy turystyczne i motocyklowe. W końcowej klasyfikacji turystów wiejskich zwyciężył Stanisław Dziemiński przed Kazimierzem Arymem – obaj z GKTW w Trąbkach Wielkich. Wśród motocyklistów zwyciężył członek trąbkowskiej komisji – Henryk Deruś z Trzcińska, a 2. lokatę zajął ponownie Kazimierz Arym. GKTW z Trąbek Wielkich zajęła 2. miejsce wśród 24 drużyn gminnych, a wraz z Klubem Turystyki Motorowej „Rotor” Rusocin wywalczyli 2. miejsce w klasyfikacji województw. Zwyciężyła drużyna województwa kieleckiego.

28 października 1984r. w Gdyni Orłowie odbył się IV Wielodyscyplinowy Zlot Szlakami Wyzwolenia Wybrzeża Gdańskiego. Najważniejszym punktem zlotu był konkurs wiedzy o wojennych losach Trójmiasta oraz test z przepisów ruchu drogowego. Odbyły się także konkursy rekreacyjne: skok w dal z miejsca, rzut lotką do tarczy, slalomy piłkarskie. Reprezentacja gminy Trąbki Wielkie zwyciężyła w klasyfikacji generalnej zlotu. Kolejne miejsca na podium zajęły reprezentacje Chmielna i Gdańska. Drużyna wystąpiła w składzie: Teresa i Wiesław Kempowie z dziećmi, Helena i Ryszard Gretkowscy, Radosław Wróblewski, Henryk Deruś.

14-16 grudnia 1984r. podczas wojewódzkiego sejmiku turystycznego w Pucku podsumowano współzawodnictwo na najlepiej działającą Gminną Komisję Turystyki Wiejskiej i konkurs kronik turystycznych GKTW woj. gdańskiego. W obu konkursach zwyciężyli turyści z gminy Trąbki Wielkie. Kronikę prowadzili Wiesław Kempa i Lucyna Cisłak. Dzięki determinacji turystów za wywalczone tytuły mistrzowskie udało się zakupić niezbędny sprzęt sportowy i turystyczny, z którego korzystano następnie przez szereg lat. Zakupiono wówczas m.in. namioty, śpiwory, materace oraz stoliki turystyczne.

Powołano w tym czasie koło Automobilklub Trąbki Wielkie. Turyści startujący w zawodach z racji przynależności do klubu mieli możliwość otrzymania paliwa lub zakupu opon do samochodów. Klub jako sekcja zamiejscowa Automobilklubu Gdańskiego otrzymywał przydział paliwa na przejazdy turystyczne. W sekcji motoryzacyjnej działali m.in.: Bogdan Bukowski, Adam Zawicki, Władysław Łącz, Marek Szwindowski, Henryk Kisicki – wszyscy z Ełganowa, Jolanta Bąk, Karol Kozak, Jan Kujawa, Wiesław Kempa, Marek i Lech Stefańczyk z Trąbek Wielkich, Antoni Rychlicki, Sylwester Maliszewski z Trąbek Wielkich, Lucyna Cisłak, Ryszard Gretkowski, Zbigniew Glina z Kłodawy, Roman Olszewski z Granicznej Wsi.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)