11- sport, rekreacja i turystyka w 1983 roku

8 stycznia 1983r. zorganizowano zebranie sekcji piłki nożnej klasy okręgowej LZS Ełganowo. Zebranie otworzył Antoni Rychlicki. Opiekun sekcji Józef Sroka zreferował sytuację w LZS-ie. Omówił sprawę dojazdów na zawody. Trener Edward Warsiński omówił przygotowanie zespołu do rundy wiosennej. Antoni Rychlicki zaproponował zespołowi udział w obozie sportowym. Poprosił o adresy zakładów pracy piłkarzy, w celu złożenia wniosków przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS o urlopowanie z pracy. Andrzej Grzesik, reprezentujący zarząd ZSMP w Gdańsku oznajmił, że zawodnicy otrzymają dresy i buty piłkarskie. Uczestniczący w zebraniu przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Wacław Zaremba przedstawił starania WZ LZS i perspektywy rozwoju LZS-u. Podziękował też działaczom z terenu gminy Trąbki Wielkie za ich społeczny wkład pracy. Drużyna LZS Ełganowo pod okiem trenera Edwarda Warsińskiego w lutym wyjechała na dziesięciodniowy obóz sportowy do Krynicy Górskiej. Koszty pokryły WZ LZS w Gdańsku oraz zarząd wojewódzki ZSMP.

5 lutego 1983r. odbył się gminny zjazd delegatów LZS w Trąbkach Wielkich. Zjazd otworzył Antoni Rychlicki, który złożył sprawozdanie z imprez przeprowadzonych w 1982 r. Informacje o pracy komisji rewizyjnej odczytał Stanisław Kusaj. Na terenie gminy działało 12 ogniw LZS, które zrzeszały 529 członków, w tym 40 kobiet. W roku 1982 zawiązały się 3 ogniwa: LZS w Domachowie, LZS-SKS w Sobowidzu i LZS w Warczu. W zjeździe uczestniczyło 24 delegatów, którzy w wyniku przeprowadzonych wyborów wybrali nową radę gminną Z LZS w składzie: przewodniczący – Antoni Rychlicki, z-ca ds. turystyki – Wiesław Kempa, z-ca ds. sportu – Kazimierz Arym, sekretarz – Bogdan Ołenczyn, skarbnik – Henryk Kostek. Alfons Klukowski został kierownikiem sekcji piłki nożnej, Henryk Kostek – kierownikiem sekcji piłki siatkowej. Członkami zarządu zostali Andrzej Fryźlewicz i Krzysztof Klepacz. Do komisji rewizyjnej wybrano Rajmunda Miecznikowskiego, Hannę Labudę i Stanisława Kusaja. W obradach zjazdu, na którym ustalono program działania na lata 1983-1984 uczestniczyli: Krzysztof Jaszczyk, Leszek Kusz, Wojciech Kusz, Arkadiusz Hensel, Wiesław Bąk, Rajmund Miecznikowski, Bogdan Ołenczyn i Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich, Kazimierz Arym, Lech Okoń, Jacek Lichoń z Gołębiewa Wielkiego, Wiesław Piepiórka, Mirosław Kluskowski, Hanna Labuda, Franciszek Rodnicki, Piotr Fenski i Alfons Klukowski z Sobowidza, Henryk Kostek z Kłodawy, Stanisław Kusaj i Edward Warsiński z Ełganowa, Władysław Wysiecki, Paweł Kantak, Zenon Cierocki i Stanisław Tysler z Gołębiewa Średniego oraz Antoni Rychlicki, który był wówczas etatowym pracownikiem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Gdańsku.

Nie zachowały się prawie żadne materiały źródłowe z odbytych imprez sportowych organizowanych przez gminne zrzeszenie LZS. Natomiast zachowały się protokoły z narad RGm. Z LZS.

27 lutego 1983r. GKTW w Trąbkach Wielkich zorganizowała zlot „Kuligiem do sąsiadów”. Na metę zlotu do Ełganowa przyjechało 57 turystów z trzech kół LZS i koła ZMW. W konkursach zwyciężyli: rzeźba w śniegu – Ewa Siedlecka z Trąbek Wielkich przed Danutą Okoń i Dariuszem Arymem oboje z Gołębiewa Wielkiego, rzut śnieżką do celu kobiet – Wioleta Kasperek z Ełganowa przed Joanną Łupkowską z Gołębiewa Wielkiego; wśród mężczyzn – 1. Waldemar Karcz, 2. Bernard Januć – obaj z Trąbek Wielkich oraz 3. Kazimierz Arym z Gołębiewa Wielkiego. W konkursie saneczkowym dla wozaków Jarosław Laga z Trąbek Wielkich pokonał Kazimierza Aryma z Gołębiewa Wielkiego. W konkursie z wiadomości turystyczno-krajoznawczych najwięcej punktów zdobyła Danuta Szymczyk, wyprzedzając Piotra Kisickiego i Wioletę Kasperek – wszyscy z Ełganowa. Zlot zakończył się wspólną zabawą przy ognisku połączoną z pieczeniem kiełbasek, którą poprowadzili Sarnowska, Kazimierz Arym i Wiesław Kempa. W zlocie udział wzięło 57 uczestników z 3 ogniw w Gołębiewie Wielkim, Trąbkach Wielkich i Ełganowie.

1-2 marca 1983r. na obiektach ośrodka wczasowo – rekreacyjnego „Delfin” w Pucku odbył się finał XXVIII Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju Szachowego „O Złotą Wieżę”. W zmaganiach uczestniczyło 14 zespołów, które wcześniej wywalczyły prawo startu w eliminacjach rejonowych. czteroosobowe drużyny grały systemem szwajcarskim po 7 rund. Reprezentacja gminna wywalczyła 10. miejsce. Zwyciężyli szachiści z LZS Puck przed LZS Spartan Tczew i LKS Agro-Kociewie Starogard Gdański.

26 marca 1983r. roku witano wiosnę w gminie Trąbki Wielkie. Turyści zgromadzeni nad rzeką Czerwoną utopili „panią zimę”. Był czas na konkursy i konkurencje: „Na najpiękniejszą marzannę” – zwyciężyła SP z Mierzeszyna, w konkursie: „Pogoń za zającem” zwyciężył Marek Sobolewski, w „Poszukiwaniu dziwów natury” najlepszym okazał się Andrzej Szwajkiewicz. W konkursie wiedzy turystyczno – krajoznawczej zwyciężyła Krystyna Stępniewska. W zawodach strzeleckich z pistoletu zwyciężyli Lucyna Cisłak i Bernard Januć. Następnie Kazimierz Arym rozpalił ognisko i pieczono pyszne kiełbaski, które kupiono ze środków wypracowanych przez działaczy GKTW. Wówczas przydział na kiełbasę leżał w gestii naczelnika gminy… W klasyfikacji generalnej zlotu zwyciężyła drużyna z Czerniewa przed Mierzeszynem i Trąbkami Wielkimi. Nagrody dla najlepszych ufundował zarząd wojewódzki ZSMP w Gdańsku. Rywalizowało 71 uczestników reprezentujących ZHP, ZMW, ZSMP i LZS. Przez wiele lat w czasie zlotów „Powitania Wiosny” harcerze po zmaganiach sportowych udawali się pod byłą Szkołę Polską Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Ełganowie, gdzie składali przysięgę harcerską. Tego dnia harcmistrzowie wręczali także uroczyście zuchom i harcerzom odznaki i krzyże harcerskie. Jak widać, był czas na zabawę i zmagania sportowo-rekreacyjne, ale także na aspekt wychowawczy i patriotyczny, o który wspólnie dbali zarówno działacze sportowi, jak i kadra nauczycielska i harcerska.

17 kwietnia 1983r. odbył się wojewódzki wielodyscyplinowy zlot „Powitanie Wiosny” w Rusocinie, w którym wystartowało 7 reprezentacji gminnych – rada gminna LZS w Trąbkach Wielkich w końcowej klasyfikacji zdobyła III miejsce po Pucku i Chmielnie, a przed Pruszczem Gdańskim, Tczewem i Smętowem. Drużyna występowała w składzie: Bernard Janu

, Krystyna Stępniewska, Krystyna i Kazimierz Rodowie, Lucyna Cisłak oraz Wiesław Kempa z synem Tomaszem.

W rozdziale tym zawarta jest niepełna prezentacja imprez, organizowanych przez zrzeszenie gminne LZS-u z uwagi na to, że nie zachowała się w całości dokumentacja z ich przebiegu. Natomiast znajduje się szeroka gama imprez turystycznych, których organizację i przebieg dokumentuje kronika GKTW prowadzona od 1982 r. przez Wiesława Kempę i Lucynę Cisłak.

1 maja 1983r. zaledwie 4 drużyny wystąpiły w dorocznym turnieju piłki nożnej. 1 miejsce zajęła drużyna z Sobowidza, 2. Gołębiewo Średnie, 3. Kłodawa, 4. Trąbki Wielkie. W turnieju piłki siatkowej wystąpiły tylko 2 zespoły Sobowidz pokonał Ełganowo w setach 2:1. Odbyły się także konkursy rowerowe dla młodzieży, w torze przeszkód zwyciężył Adam Jagła przed Jarosławem Kellerem i Krzysztofem Gorzyńskim. W „jeździe żółwim” ponownie zwyciężył Adam Jagła, który jechał wolniej od Tomasza Kempy i Marka Bławata. Strzały na bramkę podczas jazdy rowerem najlepiej wykonywała Hanna Suss, która okazał się lepsza od Dariusza Bukowskiego i Adama Jagły. GKTW wraz z ZHP zorganizowała ponadto w czasie wakacji letnich 3 biwaki harcerskie dla młodzieży z terenu gminy – w Klonowie Górnym, Przywidzu i Chmielnie wypoczywało ponad 60 turystów.

27–29 maja 1983r. GKTW w Trąbkach Wielkich wraz z ZHP z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowali biwak w Klonowie Dolnym nad jeziorem Głębokie. W trakcie biwaku zorganizowano konkurs na najlepszego turystę biwaku. Wśród dziewcząt zwyciężyła Iwona Papis przed Teresą Niemykin i Anną Szymańską – wszystkie z ZHP Mierzeszyn, wśród chłopców zwyciężył Bernard Smolarek przed Mirosławem Rutkowskim i Jackiem Szubą – wszyscy z Mierzeszyna.

18 czerwca 1983r. GKTW na obiektach sportowych w Trąbkach Wielkich zorganizowała imprezę sportowo-turystyczną „Rowerem wszędzie” (eliminacje gminne). Każdy turysta-rowerzysta musiał się wykazać jazdą zręcznościową na torze przeszkód, tzw. „żółwiej jeździe”, wiedzą z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z przepisów BRD. W kategorii kobiet zwyciężyła Aneta Stotko przed Wioletą Hensel – obie z Trąbek Wielkich, i Lucyną Cisłak z Kłodawy; wśród mężczyzn zwyciężył Tomasz Kempa przed Adamem Dunstem i Markiem Bławatem. Rozegrano też zawody dla weteranów, którzy spróbowali swych sił tylko w próbach na torze jazdy. Zwyciężył Wiesław Kempa przed Bogdanem Ołenczynem – obaj z Trąbek Wielkich, oraz Janem Sieńkiem z Ełganowa.

16 lipca 1983r. GKTW w Trąbkach Wielkich zorganizowała turniej sportowo-turystyczny „O Złoty Kask” oraz „Pokochaj motorower”. W kategorii motocykli zwyciężył Jan Fedak z Sobowidza przed Grzegorzem Malinowskim z Pawłowa i Kazimierzem Banaczykiem ze Złej Wsi. W kategorii motorowerów zwyciężył Roman Myszke z Gołębiewa Wielkiego przed Julianem Haraczem z Rościszewa i Sławomirem Chruścielem z Gołębiewa Wielkiego. W eliminacjach udział wzięło 13 zawodników z 7 ogniw LZS.

21-24 lipca 1983r. Klub Turystyczno-Motorowy „Rotor” zorganizował XII Okręgowy Zlot Turystyczny „Szlakiem Dziewięciu z Nieba”. Rajd samochodowy wiódł z Rusocina przez Trąbki Wielkie, Kościerzynę do Wdzydz Kiszewskich. Łącznie wystartowało 30 załóg, naszą gminę reprezentowały trzy załogi. W końcowej klasyfikacji 4 miejsce zajęli Lech Stefańczyk z pilotem Anną Stefańczyk z Trąbek Małych, 5. Janusz i Janina Okoniowie z Kaczek, a 6. Wiesław i Teresa Kempowie. Nad jeziorem we Wdzydzach rozegrano konkurencje turystyczne dla kobiet, mężczyzn i dzieci. W łącznej klasyfikacji 12 reprezentacji gminnych Trąbki Wielkie zajęły drugie miejsce.

4 sierpnia 1983r. odbył się w Trąbkach Wielkich półfinał III wojewódzkiego festynu sportowo-rekreacyjnego mieszkańców wsi gdańskiej z udziałem 12 gmin. Z zachowanej dokumentacji wiemy, że gmina Trąbki Wielkie zajmowała miejsca na podium: 1. w dwuboju celnościowym (strzelanie i rzut lotką), 2. w zawodach lekkoatletycznych drużynowo, 3. w sztafecie wahadłowej 5×100 m. W punktacji zespołowej gmina Trąbki Wielkie zwyciężyła z dużą przewagą nad rywalami. Kolejne miejsca zajęły: Cedry Wielkie, Skarszewy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Tczew, Kolbudy, Subkowy.

15 września 1983r. odbyła się narada RGm. Z LZS, na której omawiano wystawienie reprezentacji gminy na III finał festynu gmin, zaplanowany na 25 września 1983 r. w Trąbkach Wielkich. Omawiano także sprawy składek członkowskich, legitymacji i ewidencji w LZS. Poruszano także kwestie kultury na zawodach i obiektach sportowych. W spotkaniu uczestniczyli: Antoni Rychlicki, Kazimierz Arym, Józef Sroka, Wiesław Kempa, Alfons Klukowski, Sylwester Maliszewski, Władysław Wysiecki, Stanisław Kusaj i Bogdan Ołenczyn.

25 września 1983r. odbył się w Trąbkach Wielkich III wojewódzki festyn sportowo-rekreacyjny o puchar wojewody gdańskiego. Nie ma już wyników ani protokołów z imprezy. Zachowały się wyniki 38-letniego wtedy Sylwestra Maliszewskiego: 1. – 11,55 m w kuli i 3. w skoku w dal – 6.02 m. Drużyna turystów rowerowych w składzie: Elżbieta Buga, Leszek Kusz i Wiesław Kempa również zajęła pierwszą lokatę. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła gmina Skórcz. Kolejne miejsca zajęły gminy: Chmielno, Choczewo, Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Żukowo, Starogard Gdański.

czerwiec 1983r. drużyna LZS Sokół Ełganowo spadła z klasy okręgowej do klasy A. Miejsce po zespole z Ełganowa zajęła drużyna z Trąbek Wielkich, jednak po rozegraniu kilku meczy skład został zdekompletowany i drużynę całkowicie wycofano z rozgrywek. W klasie B grały w tym sezonie drużyny z Czerniewa i Sobowidza. Wielu zawodników, którzy stanowili przez lata o sile piłkarstwa w gminie, wyprowadziło się do miast, gdzie otrzymywali pracę i mieszkania. Do Tczewa wyprowadzili się Marcin Masa, Ryszard Dubiela, Paweł Gąsiorowski, Edward Warsiński; do Pruszcza Gdańskiego Leszek Grzelak; do Gdańska Henryk Kinder, Jan Zulewski, Jan Czerw; do Starogardu Gdańskiego Kazimierz Dunst, Andrzej Pelowski.

2 grudnia 1983r. odbył się w GOKSiR-ze IV Gminny Zjazd Delegatów Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Ryszarda Butrymowicza. Zjazd otworzył przewodniczący RGm. Z LZS Antoni Rychlicki, który odczytał też referat sprawozdawczo-programowy. Na zjazd dostarczono przyznane przez WZ LZS w Gdańsku „Honorowe Odznaki LZS” – 6 złotych, 9 srebrnych i 18 brązowych. Zastępca przewodniczącego wojewódzkiego zrzeszenia Władysław Kardasiński wręczył odznaki Bernardowi Purolowi z Czerniewa – złotą i Zenonowi Kulikowskiemu – brązową. W przeprowadzonych wyborach do zarządu rady gminnej zrzeszenia LZS wybrano: przewodniczący – Sylwester Maliszewski, z-ca ds. turystyki – Wiesław Kempa, z-ca ds. sportu – Janusz Marchewicz, sekretarz – Grażyna Orlikowska, z-ca ds. kobiet – Lucyna Cisłak, skarbnik – Bernard Purol, gospodarz – Józef Sroka. Ponadto do zarządu weszli: Bogdan Ołenczyn, Stanisław Kusaj, Andrzej Fryźlewicz. W komisji rewizyjnej znaleźli się: Ryszard Butrymowicz – przewodniczący, Kazimierz Arym i Franciszek Rodnicki – członkowie. Gośćmi zjazdu byli: Andrzej Fryźlewicz – naczelnik gminy, Tadeusz Nowak wz. Tadeusza Szlagowskiego – I sekretarza KG PZPR, Władysław Kardasiński – z-ca przewodniczącego WZ LZS i Bernadeta Rychlicka – p.o. dyrektora GOKSiR-u w Trąbkach Wielkich. Swój czas na obrady i działalność społeczną poświęcili: Wiesław Zyborowicz z Mierzeszyna, Bernard Purol, Ryszard Hościłło i Andrzej Zieman z Czerniewa, Janusz Marchewicz, Adam Ormańczyk, Grażyna Orlikowska, Stanisław Kusaj z Ełganowa, Zbigniew Milewski, Arkadiusz Wiński, Grzegorz Landowski z Kłodawy, Kazimierz i Krzysztof Arymowie z Gołębiewa Wielkiego, Wiesław Piepiórka, Małgorzata Chabasińska, Mirosław Megger, Franciszek Rodnicki z Sobowidza, Zenon Kulwikowski, Bogdan Ołenczyn, Lucyna Cisłak, Krystyna Stępniewska, Bernard Januć, Sylwester Maliszewski, Józef Sroka, Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich. Na zjazd wojewódzkiego zrzeszenia LZS delegatami zostali wybrani wieloletni działacze: Władysław Kardasiński, Sylwester Maliszewski i Wiesław Kempa.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)