1- sport w okresie od 1945 do 31.12.1972

Sport w okresie od 1945-1972

1945-1950 – lata powojenne
Po zakończeniu działań wojennych organizowało się życie społeczne tej ziemi. Wraz z odbudową kraju zaistniała potrzeba uprawiania sportu zarówno w miastach, jak i na wsiach. W 1946 roku w Warszawie powołano do życia Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, którego celem stało się inicjowanie i rozwój życia sportowego na polskiej wsi, na której zaczynają powstawać ogniwa LZS. W latach 1945-1954 gmina jako terenowa jednostka administracyjna nie zajmowała się organizacją życia sportowego jej mieszkańców. Mimo tego wielu młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, przejawiało chęć sportowej rywalizacji. Owocowało to meczami piłki nożnej i chętnie uprawianej siatkówki – mecze rozgrywano między wsiami. Mecze piłkarskie rozgrywano na boiskach w Trąbkach Wielkich (pierwsze po wojnie boisko było w sąsiedztwie cmentarza, drugie przy polnej drodze do Gołębiewa Wielkiego), Ełganowie, Sobowidzu i Rościszewie. Poza tym wyjeżdżano na umówione mecze poza teren gminy. W okresie tym młodzież uczestniczyła w festynach sportowych organizowanych z okazji świąt i rocznic państwowych. Na początku lat 50. w Trąbkach Wielkich zlokalizowane były aż 4 boiska do piłki siatkowej (obok szkoły, niedaleko posterunku MO – w pobliżu mleczarni, w parku ówczesnego PGR-u w centrum wsi, gdzie obecnie stoi budynek Banku Spółdzielczego). Podobne place do gry w siatkówkę istniały w Kłodawie, Kaczkach, Sobowidzu, Gołębiewie Wielkim i Ełganowie.
O aktywności środowisk w tym okresie decydowali sportowi liderzy: w Trąbkach Wielkich – Zygfryd Chilla, w Kaczkach – bracia Paulowie, w Kłodawie – bracia Bodo, w Gołębiewie Wielkim – Zbigniew Stążewski, w Sobowidzu – Alfons Rychłowski, w Ełganowie – Gerard Schweitzer oraz bracia Zimni. Młodzież z Trąbek Wielkich, Sobowidza i Gołębiewa Wielkiego posiadała rękawice bokserskie, przekazane im przez kluby gdańskie, które w ten sposób chciały znaleźć i zachęcić kandydatów do uprawiania tej dyscypliny sportu. Popularne w tym okresie było granie w szachy, zwłaszcza zimą. W ramach struktur LZS powołano do życia struktury powiatowe, w naszym wypadku w Pruszczu Gdańskim; działały one nie tylko w mieście, ale organizowały ogniwa LZS na wsiach.
1950-1972
W roku 1952 z inicjatywy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Sobowidzu powstała pierwsza na naszym terenie drużyna LZS-u w piłce nożnej, która zgłosiła się do rozgrywek klasy C w sezonie 1952/1953 w Gdańsku. W zespole grali: Alfons i Ludwik Rychłowscy, Gerard i Hubert Kluskowscy, Gerard i Edward Klemmowie, Czesław i Eugeniusz Oderscy, Jan Rutkowski, Jan Idem, F. Jędraszewski i Pałkowski. W 1952 r. w Sobowidzu funkcjonowały: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, trzytorowa bieżnia do biegów na 100 m, skocznia w dal i koło do pchnięcia kulą. W posiadaniu młodzieży z Sobowidza był sprzęt lekkoatletyczny do rzutów kulą, dyskiem i oszczepem. Podobny sprzęt lekkoatletyczny miała też młodzież z Trąbek Wielkich, a pięciokilogramowa kula była na stanie szkoły podstawowej w Gołębiewie Wielkim. Pod koniec lat 50. w Gołębiewie Wielkim młodzież grała na boisku w centrum wsi (przy drodze do Sobowidza, naprzeciw gospodarstwa Józefa Szymczyka). Jednak w tym czasie nie powstał we wsi LZS
5 grudnia 1954 r.
W miejsce gmin powołano w Polsce gromadzkie rady narodowe (GRN). Okresowo na obecnym obszarze gminy GRN istniały w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu, Kłodawie, Ełganowie i Mierzeszynie. Jednak i one, podobnie jak wcześniej gminy, nie zajmowały się. W miejsce gmin powołano w Polsce gromadzkie rady narodowe (GRN). Okresowo na obecnym obszarze gminy GRN istniały w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu, Kłodawie, Ełganowie i Mierzeszynie. Jednak i one, podobnie jak wcześniej gminy, nie zajmowały się organizacją życia sportowego na swoim terenie.
W 1954 r. w Trąbkach Wielkich założono ogniwo LZS. Utworzona drużyna piłkarska w tym samym roku przystąpiła do rozgrywek klasy C – sezon 1954/1955. Pierwszym przewodniczącym LZS-u został Manfred Kratzke. W drużynie grali: Henryk i Manfred Kratzke, Kazimierz Toczek, Hubert Lewańczyk, Henryk Kusz, Jan i Franciszek Sussowie, Zygfryd Chilla, Albin Chilla, Bodo z Kłodawy. W 1955 powołano do życia ogniwo LZS Ełganowo. Pierwszym przewodniczącym został Gerard Schweitzer. Oprócz przewodniczącego w drużynie piłkarskiej zgłoszonej wówczas do rozgrywek klasy C grali: Alfons Kinder, Alojzy Pelowski, Zygmunt Masa, Rainhard Ormańczyk, Kazimierz Orlikowski, Alfons Tiborski, bracia Karol i Brunon Zimni, Stefan Świetlik, Gerard Berling, Albert Czerwiński, Leon Plaubau.Na początku lat 60. powstał LZS w Gołębiewie Średnim – przewodniczący Henryk Hennig. W tym też okresie zaczyna działalność LZS w Zaskoczynie. Tworzone LZS-y, ich drużyny piłkarskie przystępowały do rozgrywek organizowanych przez OZPN lub prowadzonych przez struktury powiatowe LZS. W Mierzeszynie po 1956 r. życie sportowe dzieci i młodzieży organizował pan Zimoch – nauczyciel. Odbywały się biegi, skoki, gra w piłkę nożną, a zimą – na wiejskich stawkach – jazda na łyżwach. Na przełomie lat 50. i 60. powiatowe zrzeszenie organizowało festyny pierwszomajowe. Podczas festynów rozgrywane były biegi uliczne, biegi w workach, wchodzenie na czas na gładki słup. Rozgrywano spartakiady w wielu dyscyplinach: w piłce nożnej, siatkówce, konkurencjach lekkoatletycznych. W tym też okresie we wsiach upowszechniło się uprawianie konkurencji lekkoatletycznych. Najbardziej znanym lekkoatletą tamtego okresu był Joachim Kreft z LZS Sobowidz, specjalizujący się w biegu na 100 i 200 m – jego najlepszy rezultat 10,8 w biegu na 100 m plasował go w czołówce sprinterów w kraju. Biegi średnie uprawiał Kazimierz Kluskowski z LZS Sobowidz, zaś skok w dal Edward Warsiński z tego samego LZS-u, jego najlepszy wynik – 6,76.Warsiński z powodzeniem startował też w sprintach. W grupie sprinterów z Sobowidza byli również Andrzej Szwemiński, Kazimierz i Zbigniew Piepka. Czołowym kolarzem kraju był w tym czasie Edmund Grabowski z Sobowidza. Jeździł w barwach Lechii Gdańsk. Obecnie jest mieszkańcem Pszczółek. Od lat jest jednym z najlepszych weteranów w sporcie kolarskim tak w kraju, jak i w Europie. Innym liczącym się kolarzem w barwach LZS-u był Marian Drożyński z Sobowidza, reprezentant Neptuna Pruszcz Gdański. W akrobatyce sportowej (gimnastyka) sukcesy odnosili mieszkańcy tego terenu uczący się w Technikum Rolniczym w Owidzu koło Starogardu Gdańskiego: Aleksandra Sieczka i Waldemar Jaromin z Kłodawy oraz Józef Pietrzak ze Złej Wsi – lata 1954-1958-1961. Piłkarzami lat 60. w Trąbkach Wielkich byli: Jan, Kazimierz i Romuald Dunstowie, Zygfryd Janiszewski, Jan Rogal, Bogdan Ołenczyn, Ryszard Barczewski, Zygmunt Barczewski, Tadeusz Smagorzewski, Bronisław Kinder, Zygmunt Karcz, Władysław Kaszubowski, Marcin Janiszewski, Zygmunt Sławiński, Bernard Langmeser z Gołębiewka.
Do grona piłkarzy lat 60. grających w Sobowidzu należeli: Hubert Drożyński, Karol Dąbrowski, Ryszard Woźniak, Paweł Pakizer, Józef Karnath, Bernard Karnath junior, Jerzy Walentynowicz, Jan i Jerzy Zielke, Edward Warsiński, Bronisław Wroński, Paweł Gąsiorowski, Paweł Jażdżewski, Franciszek Maza, Helmut i Ryszard Sagerowie, Edward Zaniewski – jako bramkarz.

W 1965 r. został założony LZS Zryw Gołębiewko, pierwszym przewodniczącym został Mirosław Maciejewski, a aktywnie działali Erwin Radziszewski i Henryk Guzy. Po Maciejewskim przewodniczącym został Erwin Radziszewski. Po kilku latach drużyna Zrywu weszła w struktury LZS Wiosny Turze – Godziszewo, bowiem Turze miało sponsora. Piłkarze rozgrywali swe mecze w Godziszewie. W zespole grało wielu mieszkańców Gołębiewka: bracia Stanisław, Bronisław i Henryk Matykowie, Bogdan Langmesser, Marian Rusin, Henryk Guzy, Mirosław Maciejewski, Kazimierz Machuta, Zygmunt Żygowski, Jerzy Radziszewski, Wiesław Szczodrowski, Zenon Rekowski, Kazimierz Grunwald oraz z Rościszewa: Edwin Ellert, Florian i Eugeniusz Grabowscy. Należy wspomnieć, że na przełomie lat 60. i 70. istniał też LZS Rościszewo – przewodniczącym był Józef Soboń.

W 1965 r. LZS Orzeł po wzmocnieniach zawodnikami z Ełganowa (Marcin Masa, Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak) awansował do klasy C. Po sezonie 1965/66 awansował do klasy B. Po dwóch kolejnych sezonach do klasy A, a w 1973 do ligi okręgowej.
W 1968 r. LZS Orzeł Trąbki Wielkie w konkursie „Boisko w każdej wsi”, organizowanym przez Radę Główną Zrzeszenia LZS i redakcję „Gromady Rolnika Polskiego”, zajął 6. miejsce w kraju i otrzymał nagrodę – 5 tys. złotych na zakup sprzętu sportowego. Sukces sportowy drużyny Orła sprawił, że jesienią 1972 r. przystąpiono do budowy wielofunkcyjnego stadionu w Trąbkach Wielkich.
W 1971 r. w Gołębiewie Wielkim (w parku) otwarto boisko piłkarskie i zawiązała się drużyna LZS-u, której pierwszym przewodniczącym był Zbigniew Gadomski.
W 1972 – ostatnim roku istnienia gromadzkich rad narodowych – w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN uczestniczyły zespoły z Sobowidza, Zaskoczyna, Gołębiewa Wielkiego i Trąbek Wielkich. LZS Orzeł Trąbki Wielkie odniósł ogromny sukces. Po międzywojewódzkich meczach eliminacyjnych piłkarze z Trąbek Wielkich zakwalifikowali się do finału Centralnej Spartakiady Przedsiębiorstw Rolnych, która odbyła się w Błażejewku koło Poznania. W finale okazali się najlepsi! Sukces na tym poziomie można uznać za nieoficjalne mistrzostwo Polski, gdyż innych wyższych rangą rozgrywek w piłce nożnej w LZS nie prowadzono. Przewodniczącym ogniwa LZS był Kazimierz Dunst, dyrektorem zakładu opiekuńczego – Stacji Nasienno- Szkółkarskiej w Trąbkach Wielkich był Leon Wiwatowski, zaś kierownikiem drużyny Manfred Kratzke. Zespół trenował Ryszard Nast z Pruszcza Gdańskiego. Tytuł mistrzowski w Błażejewku wywalczyli: Edward Zakrzewski (bramkarz), Franciszek Kaszubowski, Zygmunt Karcz, Piotr Szymikowski, Paweł Gąsiorowski, Bogdan Ołenczyn, Władysław Kaszubowski, Romuald Dunst, Kazimierz Dunst, Zygmunt Karcz, Marcin Masa, Marcin Janiszewski, Henryk Janiszewski, Ryszard Dubiela, Leszek Grześlak, Zygmunt Sławiński, Andrzej Unruh. Wzrost poziomu piłkarskiego drużyny Orła w rozgrywkach OZPN-u był imponujący.

The following two tabs change content below.

adminka - Anita Zielke

Materiał dodany przez administratora strony.

Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)